Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Bạc Tình

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vàng mười vô lửa nào phai,
Anh nằm nghĩ lại coi ai bạc tình.
Bạc Tình Miền Nam, Tiền Giang 10130
Vắng trăng thì đã có sao
Vắng hoa thiên lý có đào như tiên
Bạc Tình Đại Chúng 2919
Vật phi nghĩa bất thủ
Nhơn phi nghĩa bất giao
Anh nguyền thưởng bậu một dao
Răn phường lòng dạ mận đào lố lăng.
Bạc Tình Miền Nam, Tiền Giang 1311
Vật dĩ gì bã mía trôi sông,
Thò tay vào vớt, bỏ bông hoa lài.
Bạc Tình Miền Trung, Phú Yên, 1044
Trên kèo nhà con sẻ rượng ngang,
Làm ăn khấm khá, anh xoay ra tô nền…
Bạc Tình Miền Trung, Phú Yên, 7758
Trách anh sao bạc nghĩa vô nghì,
Bây giờ có đôi có bạn, không nói gì với em.
Bạc Tình Miền Trung 5813
Trách ai trồng đám dưa hồng (2)
Anh ăn mát dạ mát lòng quên em
Bạc Tình Miền Trung, Khánh Hòa 6923
Trách ai trồng đám dưa hồng
Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh.
Bạc Tình Miền Nam, Đồng Tháp 9394
Trách ai thói ở vô nghì,
Sa đâu ấm đó nghĩ gì trước sau.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 6486
Trách ai tham phú phụ bần,
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thuở xưa.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 894
Trách ai sao khéo đặt bày,
Không nhưng chi có chuyện này trò kia.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 9138
Trách ai rọc giấy bỏ bìa, (5)
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa.
Bạc Tình Miền Nam, Tiền Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 4842
Trách ai rọc giấy bỏ bìa,
Làm cho bạn ngọc cách lìa đôi phang.
Bạc Tình Miền Nam, Tiền Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 4747
Trách ai rấp ngõ rào đường,
Cho thiếp xa chàng tội nghiệp hỡi ai.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 2873
Trách ai làm dạ em buồn
Cho con bướm lụy chuồn chuồn bay theo
Bạc Tình Miền Nam, Vĩnh Long, Đồng Tháp 6364
Trách ai dụm miệng nói gièm,
Cho heo kia bỏ máng, chê hèm không ăn.
Bạc Tình Miền Nam, Cần Thơ, 6160
Trách ai dạ thú lòng lang,
Làm cho nên nỗi thiếp chàng rẽ phân.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 4646
Trách ai cưa ván bỏ bìa
Khi thương, thương vội, khi lìa, lìa xa
Bạc Tình Miền Nam, Vĩnh Long 2181
Trách ai đặng cá quên nơm,
Đặng chim bẻ ná mà quên ơn này.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 8580
Trách ai được miếu phụ nghè
Được chiêng phụ trống được bè phụ nan
Bạc Tình Đại Chúng 6782
Trách ai ăn thị bỏ tai
Làm cho thiếp phải trần ai một mình
Bạc Tình Miền Trung, Khánh Hòa 4928
Trách ai ăn sim bỏ tai,
Làm cho thiếp chịu trần ai một mình.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 9103
Trách ai ăn giấy bỏ bìa,
Hồi thương thương ngộ, hồi lìa lìa xa.
Bạc Tình Miền Trung, Phú Yên 3383
Trách ai ăn ở hai lòng
Đang chơi với phụng, thấy rồng bay theo
Bạc Tình Miền Trung, Khánh Hòa 9104
Trách người quân tử vô danh (bạc tình)
Chơi hoa xong lại bẻ cành bán rao
Bạc Tình Đại Chúng 3922
Trách người quân tử bạc tình (2)
Có gương mà để bên mình chẳng soi.
Bạc Tình Đại Chúng 6559
Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại liệng nhành bán rao
Bạc Tình Miền Nam, Vĩnh Long 9480
Trách người nghe tiếng thị phi,
Phụ phàng nhơn ngãi chẳng vì ái ân.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 10154
Trách người mau rất mau phai,
Chẳng thương vợ yếu, chẳng hoài con thơ.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 6896
Trách lòng tham đó bỏ đăng
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn
Bạc Tình Miền Nam, Vĩnh Long 4615
Trách lòng quân tử bia danh,
Chơi hoa rồi lại bẻ nhành bán rao.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 8508
Trải chiếu ra chàng ngồi một góc thiếp ngồi một góc
Chàng than thiếp khóc, tình hỡi là tình
Năm đêm nghĩ lại anh bạc tình hay em ?
Bạc Tình Đại Chúng 2495
Trải chiếc chiếu ra,
Em ngồi một góc, anh ngồi một góc,
Anh than, em khóc,
Mình thấy không mình?
Hai vừng nhựt nguyệt rành rành,
Sao bây giờ anh đứt đoạn chung tình bỏ em?
Bạc Tình Miền Nam, Cần Thơ, 4476
Tình thân bất luận khó giàu
Vải thô khéo nhuộm, cao màu càng xinh
Trăng thanh nguyệt vọng mái đình
Chén son chưa cạn mà tình đã quên (*)
Bạc Tình Đại Chúng 6461
Tình ngay mà lý lại gian
Mèo không ăn vụng trèo giàn làm chi
Bạc Tình Miền Trung, Khánh Hòa 9214
Tiếc công bỏ mẳn cho cu,
Cu ăn cu lớn cu gù cu đi.
Bạc Tình Miền Nam, Lục Tỉnh, Miền Trung, 2989
Thuyền dời nào bến có dời,
Khăng khăng một lời, quân tử nhất ngôn,
Nhất ngôn bất đúng thì vạn sự bất thành,
Hồi nào anh nói rành rành,
Ngày nay anh tháo cán, bỏ chành cho ai.
Bạc Tình Miền Nam, Cần Thơ, 5083
Thùng thùng, cắc cắc,
Chim đậu không bắt, lại bắt chim bay,
Em thương anh vì bởi anh tài,
Tài cày tài cuốc, tài trồng thuốc, tài kéo vồng khoai,
Phải đâu em ham lên xe xuống ngựa,
Đi guốc đi giày mà anh nỡ bỏ em?
Bạc Tình Miền Nam, Cần Thơ, Sóc Trăng 621
Thò tay tôi ngắt ngọn ngò
Thương cô đứt ruột giả đò ngó lơ
Thương rồi sao lại làm ngơ
Mai sau đừng trách ông tơ bạc tình.
Bạc Tình Miền Nam, Bạc Liêu 5776
Thiếp toan bồng bế con sang
Thấy chàng bạc bẽo thiếp mang con về.
Bạc Tình Đại Chúng 2677
Thành Nam cảnh trí an bài
Phố phường trên bộ, vạn chài dưới sông.
Nhất thành là phố Cửa Đông
Nhất lịch Hàng Ghế, Hàng Đồng, Hàng Thao
Hàng Giầy đẹp khách yêu đào
Muốn tìm quốc sĩ thì vào Văn Nhân
Ba năm một hội phong văn
Lại lều lại chõng về thăm Cửa Trường.
Ngọt ngào lên đến Hàng Đường
Say sưa Hàng Rượu, phô trương Hàng Cầm
Hàng Tiện, Hàng Sũ, Hàng Mâm
Gặp nhau Bến Gỗ, vui sân một nhà.
Hàng Cót, Hàng Sắt bao xa
Ai về Bến Ngự rẽ ra Khoái Đồng.
Vải Màn nhỏ chỉ, nõn bông
Hàng Cấp dệt lĩnh, Hàng Song buôn thừng.
Hàng Dầu, Hàng Lạc, Hàng Vừng,
Hàng Nâu tươi vỏ đỏ lòng vốn quen
Hàng Vàng lắm bạc nhiều tiền
Hàng Sơn gắn bó gần bên Hàng Quỳ.
Trăm năm nghĩa bạc tình nghi
Hàng Đàn, Hàng Ghế chung nghề thủ công. (Còn tiếp)
Bạc Tình Miền Bắc, Hà Nội 5669
Thân em như cái cọc rào
Một thời anh đổi, chớ sao anh phiền.
Bạc Tình Đại Chúng 8447
Thức chờ tim lụn dầu hao (2)
Ngày sáu khắc ra vào trông nhắc
Bạn phỉnh ta ngặt đà quá ngặt
Đêm thảm ngày sầu nước mắt nhỏ sa
Bậu bảo tin ta tin, không có xấu
Bấy nhiêu lời chị em có thấu
Chàng ham giàu khó hết ngõ nhắc trông
Con dế kêu vắng vẻ mùa đông
Nghe tiếng dìu dịu trong lòng khoái khoai
Chàng nghĩ đi sao không nghĩ lại
Nỡ bụng nào dứt áo lìa châu
Áo lìa bâu dứt tình ân ái về sau khó tìm
Bạc Tình Miền Trung, Khánh Hòa 1951
Thượng lộ đường vô phương đáo mã,
Anh có dứt tình em nữa, thì khoan đã hỡi anh !
Duyên kia trách để trong thành,
Lời của em với anh lần trước, sao dạ anh đành bỏ em?
Bạc Tình Miền Nam, Cần Thơ 6998
Thương tằm ngửa áo bọc dâu
Tưởng tằm có nghĩa, hay đâu bạc tình
Bạc Tình Miền Trung 7406
Thương rồi giả bộ ngó lơ
Mai sau đừng trách ông Tơ bạc tình
Bạc Tình Miền Nam, Vĩnh Long 3219
Tay cắt tay sao nỡ
Ruột cắt ruột sao đành
Một lời thề biển cạn non xanh
Chim kêu dưới suối vượn hú trên nhành
Qua không bỏ bậu bậu đành bỏ qua.
Bạc Tình Miền Nam, Bạc Liêu 2721
Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?
Bạc Tình Đại Chúng 6623
Tới đây đường ngắn ngõ dài
Đón ngăn nhau lại, hỏi ai bạc tình
Bạc Tình Miền Trung 6697
Ruột đau chi nữa mà đau,
Anh đã phụ khó tham giàu thì thôi.
Bạc Tình Miền Trung, Huế 2008
<<1234>>

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý