Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Bịn Rịn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thiếp về lựa chuối thiếp mua
Lựa hương thiếp thắp lựa chùa thiếp tu
Bịn Rịn Đại Chúng 2678
Tay ai bưng chén rượu đào
Bưng lên không uống, uống vào thời say
Bịn Rịn Đại Chúng 8894
Tàu súp lê một
Em ơi anh còn trông còn đợi
Tàu súp lê hai
Anh còn đợi còn chờ
Tàu súp lê ba
Tàu ra biển Bắc
Tay anh vịn song sắt nước mắt nhỏ từng hồi
Trời ơi nhân nghĩa của tôi xa rồi
Bướm xa tại nhụy, anh với em xa rồi cũng bởi tại ai?
Bịn Rịn Miền Nam, Vĩnh Long 3739
Tàu Nam Vang chạy ngang cồn cát
Xuồng câu tôm đậu sát mé nga
Thấy em có một mẹ già
Muốn vô hoạn dưỡng có mà được không?
Bịn Rịn Miền Nam, An Giang, Tiền Giang 6434
Sông sâu sóng bủa ba đào
Người đi muôn dặm lúc nào về đây.
Bịn Rịn Miền Nam, An Giang 2636
Ra về tay nắm lấy tay
Mặt nhìn lấy mặt, lòng say lấy lòng.
Bịn Rịn Miền Bắc 5434
Ra về sương xuống đầu vai
Ngoảnh nhìn trở lại, bóng ai tờ mờ.
Bịn Rịn Miền Bắc 4679
Ra về rót chén đầy vơi
Tỉnh thời thương nhớ, say thời chiêm bao
Bịn Rịn Miền Bắc 2496
Ra về răng dứt mà về (2)
Níu tay ở lại, ngồi kề một bên.
Bịn Rịn Miền Bắc 5749
Ra về răng được mà về
Bỏ vòng tơ búi, bỏ lời thề cho ai?
Bịn Rịn Miền Bắc 5272
Ra về ngược gió xen mưa
Anh về răng đặng mà đưa anh về?
Bịn Rịn Miền Bắc 6731
Ra về nước mắt như mưa
Thấu trời thấu đất nhưng chưa thấu lòng.
Bịn Rịn Miền Nam, Bạc Liêu 9265
Ra về mới đến nửa đồng
Nón che, tay ngoắt, trong lòng nhớ thương.
Bịn Rịn Miền Bắc 2975
Ra về không lẽ về luôn
Để khăn xéo lại lệ tuôn em chùi.
Bịn Rịn Miền Nam, Bến Tre 1761
Ra về giã bạn ai ơi
Giã chốn bạn ngủ, giã nơi bạn nằm
Bịn Rịn Miền Trung, Khánh Hòa 5110
Ra đi phụ mẫu đứng trông,
Tới đây gặp bậu lại không muốn về.
Bịn Rịn Miền Nam, Trà Vinh, Tiền Giang 4361
Ra đi anh nhớ vợ nhớ con
Ra về thì nhớ nước non trên rừng.
Bịn Rịn Miền Nam, Bạc Liêu 5427
Nhổ sào ghe nẫu lui rồi,
Trưa trờ trưa trật, em còn ngồi làm chi.
Bịn Rịn Miền Trung, Phú Yên, 4042
Nhạn trên trời nhạn lạc kêu sương
Ngàn năm ly biệt đạo cang thường chớ quên
Bịn Rịn Đại Chúng 8089
Ngó ra mía đã trổ cờ,
Nói chuyện trưa trờ, cơm nước lạnh tanh.
Bịn Rịn Miền Trung, Phú Yên, 5319
Nghe anh gióng giả ra về
Cũng bằng lửa đốt tứ bề lưng em.
Bịn Rịn Đại Chúng 9365
Nửa về nửa muốn ở đây
Nửa thơm như quế, nửa cay như gừng
Bịn Rịn Đại Chúng 10301
Nửa về nửa muốn đến đây
Về nhà nhớ bạn, ở đây nhớ nhà
Bịn Rịn Đại Chúng 7183
Một con tằm bằng ba con kén
Một con kén sáu bảy nén tơ
Anh thương em chín đợi mười chờ
Bây giờ dứt mối lìa tơ không đành
Bịn Rịn Miền Trung, Khánh Hòa 5015
Mười giờ xe lửa lại Trung Lương
Đôi ta bước xuống cội dương khóc ròng.
Bịn Rịn Miền Nam, Tiền Giang 9165
Lá lốt mà nấu canh cà
Ăn vào thì mặn, nhả ra thì thèm
Bịn Rịn Đại Chúng 3459
Hai vai chồng chất nặng oằn
Nỗi nhà, nỗi nước lễ hằng khó xa
Bịn Rịn Đại Chúng 5804
Gió vàng hiu hắt đêm thanh,
Đường xa, dặm vắng xin anh đừng về
Mảnh trăng đã trót lời thề,
Sao anh để gánh nặng nề riêng em. (aị)
hay: Làm chi để gánh nặng nề riêng ai!
Bịn Rịn Đại Chúng 1781
Ghe lui thì bạn nhổ sào, (2)
Anh còn bịn rịn nước nào anh lui.
Bịn Rịn Miền Nam, 7438
Ghe lui thì bạn nhổ sào,
Lái còn bịn rịn, bạn nào dám lui.
Bịn Rịn Miền Nam, An Giang 4912
Em về thì đi mau mau,
Em đừng ngó lại ruột đau chín từng !
Đi xa một chút ngó chừng,
Thấy em lệ nhỏ rưng rưng hai hàng.
Bịn Rịn Miền Nam, Đồng Tháp 8907
Dứt tình kẻ ở người đi
Cũng như Kim Trọng biệt ly Thúy Kiều.
Bịn Rịn Miền Nam, An Giang 6373
Con dế kêu sầu sao anh không bắt ngắt râu
Để nó kêu rỉ rả suốt đêm thâu, em buồn
Bịn Rịn Đại Chúng 4117
Chàng vui cho thiếp đi về
Kẻo thiếp lơ lửng như huê trên cành.
Bịn Rịn Đại Chúng 4624
Chàng về thiếp nắm lấy tay
Mua khăn chàng vận, áo may cho chàng.
Bịn Rịn Đại Chúng 2774
Chàng về thiếp cũng xin về
Chàng về Hồ Bắc, thiếp về Hồ Tây
Chàng bao nhiêu tuổi năm nay
Chàng rằng mười tám, thiếp rày bốn ba
Mồ cha đứa chê thiếp già
Thiếp còn gánh nổi một và trăm kim
Trăm kim đổi lấy lạng vàng
Mua gương tư mã thiếp chàng soi chung
Chàng về sắm sửa loan phòng
Thiếp xin điểm phấn tô hồng thiếp theo
Thiếp nay cũng muốn chơi trèo
Bịn Rịn Đại Chúng 6181
Chàng về thiếp cũng xin theo (2)
Qua sông nỉ nước, qua đèo nỉ non
Bịn Rịn Đại Chúng 5946
Chàng về thiếp cũng xin theo
Mẹ chàng đóng cửa thiếp leo cột nhà
Bịn Rịn Đại Chúng 957
Chàng về thời thiếp xin đưa
Cầu Trời đừng nắng, chớ mưa trơn đường
Bịn Rịn Đại Chúng 9485
Chàng về sắm sửa loan phòng
Thiếp xin điểm phấn tô hồng thiếp theo
Bịn Rịn Đại Chúng 8578
Chàng về cho chóng mà ra
Kẻo em chờ đợi sương sa lạnh lùng
Cơn lạnh còn có cơn nồng
Cơn đắp áo ngắn, cơn chung áo dài
Hay là chàng đã nghe ai
Áo ngắn không đắp, áo dài không chung
Bịn Rịn Miền Nam, An Giang 7637
Chàng đi thì thiếp xin đưa,
Cầu cho trời nắng đừng mưa trơn đường
Bịn Rịn Miền Nam, 6396
Cây đa trốc gốc, thợ mộc đang cưa
Gặp em từ lúc ban trưa
Trách trời vội tối, phân chưa hết lời
Bịn Rịn Đại Chúng 1228
Cơm ăn một chén sao no,
Kẻ về người ở sao cho đành lòng.
Bịn Rịn Miền Nam, Kiên Giang 3086
Bậu ơi bậu ở đừng về
Đường xa mưa nắng câu thề đừng quên
Bịn Rịn Đại Chúng 4538
Bạn về ta chẳng dám cầm,
Dang tay đưa bạn, ruột bầm như dưa.
Bịn Rịn Miền Nam, Cần Thơ, 9816
Bạn về ta chẳng cho về
Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ.
Tay cầm bút ngọc lân châu
Đề vô áo bạn một câu ân tình.
Bịn Rịn Miền Trung 4462
Bước xuống ghe ba lần không dứt,
Khuyên em vào cho khuất anh lui.
Bịn Rịn Miền Nam, Lục Tỉnh 665
Anh về, em chẳng dám cầm
Dang tay đưa bạn, ruột bầm như dưa.
Anh về ngoài Huế lâu vô
Vẽ tranh họa đồ để lại cho em
Anh về, em túm vạt áo em la làng
Bỏ chữ thương, chữ nhớ lại giữa đàng cho em.
Bịn Rịn Miền Nam, Bến Tre 6078
Anh về sao đặng mà về
Nghĩa nhân vướng vít tư bề ruột đau
Bịn Rịn Miền Nam, An Giang 9827