Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cảm Xúc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ngó ra Hòn Chữ thêm phiền
Uổng ơi là uổng lời nguyền năm xưa
Cảm Xúc Miền Trung, Khánh Hòa 6715
Ngó quanh ngó quất thì vui
Ngó về chốn cũ bùi ngùi nhớ anh.
Cảm Xúc Miền Nam, Tiền Giang 8305
Ngó lên trời không cao không thấp
Ngó xuống biển không cạn không sâu
Em dạo chơi mười tám nước chư hầu
Không nghe ai than thở thảm sầu hơn anh.
Cảm Xúc Miền Nam, Tiền Giang 8210
Ngó lên trăng chúc sao nghiêng
Vui chung với bạn sầu riêng một mình
Cảm Xúc Miền Trung 889
Ngó lên Sở Thượng thêm buồn
Nhành mai ủ dột, vách tường nhện giăng.
Cảm Xúc Miền Nam, Đồng Tháp 1939
Ngó lên ngó xuống thì vui
Ngó về quê mẹ ngùi ngùi nhớ thương.
Cảm Xúc Miền Trung 2870
Ngó lên ngó xuống chẳng vui
Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương.
Cảm Xúc Đại Chúng 758
Ngó lên mây bạc trăng tròn
Em lo một nỗi anh còn ngó nghiêng.
Cảm Xúc Miền Nam, Đồng Tháp 3578
Ngó lên mây bạc chín tầng, (5)
Thấy bầy chim nhạn nửa mừng nửa lo
Cảm Xúc Miền Nam, Lục Tỉnh 2238
Ngó lên mây bạc chín tầng,
Thấy con chim lạ nửa mừng nửa lo.
Cảm Xúc Miền Nam, Lục Tỉnh 5835
Nhớ ai nhớ mãi thế này (3)
Nhớ đêm không ngủ nhớ ngày quên ăn.
Nhớ ai cơm chẳng buồn ăn
Hồ bưng lấy bát lại dằn xuống mâm.
Cảm Xúc Đại Chúng 8880
Nhớ ai nhớ mãi thế này
Nhớ đêm quên ngủ nhớ ngày quên ăn.
Nhớ ai em những khóc thầm,
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai ?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa như ngồi đống than ?
Cảm Xúc Đại Chúng 9573
Nhớ ai hết đứng lại ngồi
Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân
Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?
Cảm Xúc Miền Nam, Vĩnh Long 2747
Nhớ ai em những khóc thầm,
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai.
Nhớ ai bồi hổi, bồi hồi.
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Cảm Xúc Miền Nam, 7993
Nhớ ai em những khóc thầm (2)
Năm thân áo vải, ướt đầm như mưa
Nhó ai, ai nhớ sao mờ
Tình chung mà để thờ ơ sao đành
Cảm Xúc Đại Chúng 2321
Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưạ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ (ngơ ngẩn, ngẩn ngơ)
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai? (nhớ người cô đơn
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than
lửa như ngồi đống rơm (than)?
Cảm Xúc Đại Chúng 1397
Ngó lên hai ngả ngọn nguồn,
Thấy lời bạn thết lụy tuôn hai hàng.
Cảm Xúc Miền Nam, Lục Tỉnh 1119
Ngó lên đám cấy ông Cai
Cấy thưa ông ghét, cấy dày ông thương
Cảm Xúc Đại Chúng 8047
Ngó đâu ngó đó thì vui (5)
Ngó về chốn cũ bùi ngùi nhớ anh.
Cảm Xúc Miền Nam, An Giang, Đồng Tháp 6256
Ngó đâu ngó đó thì vui (4)
Ngó về chốn cũ bùi ngùi nhớ anh.
Cảm Xúc Miền Nam, An Giang, Đồng Tháp 1014
Ngó đâu ngó đó thì vui (3)
Ngó về chợ cũ ngùi ngùi nhớ trông.
Cảm Xúc Miền Nam, Lục Tỉnh 9535
Ngó đâu ngó đó thì vui (2)
Ngó về xóm cũ ngùi ngùi nhớ em.
Cảm Xúc Miền Nam, 5522
Ngó đâu ngó đó thì vui
Ngó về chợ cũ ngùi ngùi nhớ trông.
Cảm Xúc Miền Nam, Lục Tỉnh 9237
Ngó đâu ngó đó thời vui
Ngó về xứ cũ ngùi ngùi nhớ em.
Cảm Xúc Miền Nam, Bạc Liêu 6841
Nghêu nhao vui thú sơn hà
Mai là bạn cũ, hạc là bạn (người) thân.
Cảm Xúc Đại Chúng 1567
Nghĩa trăm năm chồng vợ
Sao mình nỡ giận anh?
Cảm Xúc Miền Nam, Kiên Giang 3595
Nghĩa nhân mỏng vánh như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
Ngó lên mây bạc trời hồng
Thương em hỏi thiệt có chồng hay chưa.
Cảm Xúc Miền Nam, Bạc Liêu 5385
Nghĩa nhân mỏng dính như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Đường dài ngựa chạy cát bay,
Nghĩa nhân thăm thẳm, mỗi ngày một xa!
Cảm Xúc Đại Chúng 7716
Nghĩa nhân mỏng dánh tựa cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay!
Cảm Xúc Miền Nam, Kiên Giang 4293
Nghĩa nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Cảm Xúc Miền Nam, Vĩnh Long 1141
Nghĩa nhân mỏng dánh như cánh cái con chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.
Cảm Xúc Miền Nam, Đồng Tháp 7084
Nghĩ thôi đã giận lại thương,
Trách thay dạ đó, không tường lòng đây.
Cảm Xúc Miền Nam, Lục Tỉnh 4749
Nghĩ thân rồi lại khóc thầm
Hai tay áo chẹt ước dầm cả hai
Cảm Xúc Đại Chúng 2076
Nghĩ tơ duyên quá dở
Giận căn nợ bời bời
Đau lòng quá lắm em ơi
Xui chi gặp gỡ chẳng trọn đời với nhau
Cảm Xúc Đại Chúng 1776
Nghĩ mình lại giận lấy mình
Ao chưa đậu sống rập rình tra khuy
Cảm Xúc Miền Trung 2253
Nghĩ đời thật đáng buồn cười
Đã chê đấy thấp, quơ người lùn bâng,
Cảm Xúc Đại Chúng 3075
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang Cảm Xúc Đại Chúng 7677
Ngày sáu khắc buồn riêng lại tủi,
Năm canh trường hết duỗi lại co.
Hồi khi mô hai đứa hẹn hò
Bây chừ xa cách như vò mối tơ
Cảm Xúc Miền Trung 8259
Ngày rằm mùng một ăn chay
Ghét con mỏ nhọn tưởng hoài chả heo
Ngày xưa anh bủng anh beo
Tay bưng chén thuốc tay đèo múi chanh
Bây giờ anh khỏi anh lành
Anh theo duyên mới anh đành phụ em
Cảm Xúc Đại Chúng 7884
Ngày ấy ta đề "xuân" một chữ
Cớ sao ai lại phá thành "thung"
Bởi chàng không rõ nên chàng giận
Ngồi ắt là "xuân", nằm ắt "thung"
Cảm Xúc Miền Trung 272
Ngãi nhơn nay giận mai hờn,
Lòng anh ở thẳng như đờn lên giây.
Cảm Xúc Miền Nam, Lục Tỉnh 1077
Ngủ đi con ơi đừng khóc
Lớn mau chân tay như cây chò, cây trắc
Cây lớn lên từ đất
Có gốc rồi mới có ngọn
Ngủ đi con ơi đừng khóc
Cảm Xúc Dân Ca Banar 1603
Ngỡi nhân nay giận mai hờn,
Lòng em ở thẳng như đờn lên dây.
Cảm Xúc Miền Nam, Vĩnh Long 5618
Ngờ đâu quá giận mất khôn
Khi vui đã vậy khi buồn làm sao?
Cảm Xúc Đại Chúng 2085
Ngồn buồn vuốt bụng thở dài
Chớ chồng thì ít nhớ trai thì nhiều
Cảm Xúc Đại Chúng 4835
Ngồi buồn xe chỉ vá may
Khung cửi kêu khúc khắc, dạ em đây càng buồn
Cảm Xúc Miền Trung, Khánh Hòa 7278
Ngồi buồn xe chỉ uốn cần
Chỉ xe chưa được, cá lần ra khơi
Cảm Xúc Đại Chúng 3794
Ngồi buồn xe chỉ cột trâu
Xe xong sợi chỉ thì trâu đã già.
Ngồi buồn trách mẹ, trách cha,
Trách ông nguyệt lão, trách bà xe dây.
Cảm Xúc Miền Trung 7108
Ngồi buồn vuốt bụng thở dài
Nhớ chồng thì ít nhớ trai thì nhiều
Cảm Xúc Đại Chúng 530
Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng,
Nước xao trăng lặn biết rằng cùng ai.
Cảm Xúc Miền Nam, Lục Tỉnh 5089
<<34567>>

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý