Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Câu Đố

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xuống tắm ao hồ mình ướt đuôi khô Câu Đố Đại Chúng 6325
Xót thân hai tật đeo mang,
Kêu trời nào thấu hỡi chàng cây chi?
Câu Đố Miền Nam, An Giang 9606
Xéo xéo ba góc góc dưới bầu bầu
Một cái ngoặc câu xâu vào giữa
Hai tay nâng đỡ cọ xát liên thân
Đê có vững vàng cũng nhờ ba xéo
Câu Đố Đại Chúng 3673
Xây thành đắp lũy trên non (2)
Hái hoa, nuốt nhụy, nuôi con tháng ngày.
Câu Đố Đại Chúng 2890
Xây thành đắp lũy trên non
Ăn hoa ăn trái nuôi con tháng ngày
Gặp cơn lửa đốt khói vây
Mẹ than thân mẹ con rày chết oan
Câu Đố Đại Chúng 3288
Xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, vàng vàng
Bắc cầu thiên lý nằm ngang giữa đồng.
Câu Đố Đại Chúng 7721
Xưa kia em ở trên rừng
Em xuống hạ giới tuổi chừng sáu mươi
Làm cho đất lở long trời
Bao giờ chín chục thì người mới ra
Câu Đố Đại Chúng 2010
Xương sườn, xương sống
Nuốt trộng người ta
Ăn vô ỉa ra
Người ta còn sống.
Câu Đố Đại Chúng 3153
Vuông vuông cửa đóng hai đầu
Một trăm thằng chệt lần hồi chun ra
Thằng nào không mũ thì tha
Thằng nào có mũ đem ra đốt đầu
Câu Đố Đại Chúng 4746
Vuông vuông bốn góc trúc mộc đôi hàng
Ve kêu thánh thót,
Gà què nhảy nhót một chân
Câu Đố Đại Chúng 3145
Vùi mình trong ngục tối đen
Kẻ gian tới trước ta bèn chạy ngay
Câu Đố Đại Chúng 3433
Vô thủ, vô vỉ, vô nhĩ, vô tâm
Gốc ở sơn lâm, hay ăn thịt sống.
Câu Đố Đại Chúng 1252
Vừa trang khúc củi nó lũi vô lùm Câu Đố Đại Chúng 7336
Vừa bằng quả mướp ăn cướp cả làng Câu Đố Đại Chúng 8281
Vừa bằng quả bí nhi nhí những hột Câu Đố Đại Chúng 4456
Vừa bằng mảnh sành chạy quanh hòn rú (hòn núi) Câu Đố Đại Chúng 4558
Vừa bằng hạt máu sáng sáu gian nhà Câu Đố Đại Chúng 9227
Vừa bằng cái thúng lăn đùng giữa nhà
Người gần kẻ xa đều mò tới
Câu Đố Đại Chúng 3591
Vừa bằng cái nong cả lang đong chẳng hết Câu Đố Đại Chúng 6068
Vừa bằng cái lá đa
Ði xa về gần
Câu Đố Đại Chúng 2057
Vừa đi vừa lủi vừa mổ Câu Đố Miền Nam, An Giang 4663
Vừa đánh vừa trói, bỏ đói một đêm,
Sáng ngày lại đem ra đồng trấn nước.
Câu Đố Đại Chúng 10105
Vật thì thấy mà không lấy được Câu Đố Đại Chúng 5216
Vạc ruộng vuông vức
Cây lúa xanh đen
Ai thấy cũng khen
Chả khen chi, khen người khéo cấy
Câu Đố Đại Chúng 5052
Tù tì, tút tít, tù ti
Vừa ăn, vừa ỉa, vừa đi bằng mồm
Câu Đố Đại Chúng 3138
Tu lu, tú lú, tù lù
Đút đầu vô bụi, chổng khu ra ngoài
Câu Đố Đại Chúng 10120
Trùi thùi lũi trắng phau phau
Vàng khè khè, bóng loáng loáng
Trùi thùi lũi
Câu Đố Đại Chúng 8887
Trong nhà có bà la lết. Câu Đố Đại Chúng 7982
Trong đen, ngoài trắng như ngà,
Các cô, các cậu, các bà đều ưng.
Câu Đố Đại Chúng 6731
Tròn vành vạnh như cạnh chìa tô
Đi nam đi bắc, đi mô cũng về.
Câu Đố Đại Chúng 5140
Tròn tròn như lá tía tô (2)
Bước cẳng vô hồ trong khô ngoài ướt
Câu Đố Đại Chúng 2668
Tròn tròn như lá tía tô
Lội xuống ao hồ, đầu ướt, đuôi khô
Câu Đố Đại Chúng 9360
Tròn tròn ngửa ngửa nghiêng nghiêng
Nhỏ mà chẳng chịu tu riêng như người
Câu Đố Đại Chúng 1116
Tròn như mặt trăng
Đó là bánh xèo
Có cưới có cheo
Đó là bánh hỏi
Đi đứng mệt mỏi
Đó là bánh bò
Ăn không đặng no
Đó là bánh ít
Giống nhau như hệt
Đó là bánh in…
Câu Đố Đại Chúng 1768
Tròn như lá tía tô
Đông tây nam bắc đi mô cũng về
Câu Đố Đại Chúng 9175
Trên vì nước dưới vì nhà
Lòng nầy ai tỏ cho ra nỗi lòng
Câu Đố Đại Chúng 1226
Trên đá, dưới đá, ở giữa có cái lá tòn ten. Câu Đố Đại Chúng 8700
Trái chi không thiếu không thừa
Những người nhạy cảm hãy chừa tôi ra
Câu Đố Đại Chúng 589
Vì mày tao phải đánh tao
Vì sao tao phải đánh tao lẫn mày
Câu Đố Đại Chúng 1247
Vốn xưa anh ở Thổ Hà
Ai ai cũng gọi anh là con quan
Dốc lòng việc nước lo toan
Đầy vơi cũng bởi thế gian đắp đùm
Câu Đố Đại Chúng 1699
Vốn dòng ái quốc xưa nay
Mà lòng giữ nước khi đầy khi vơi
Câu Đố Đại Chúng 9035
Trên thon dưới phồng
Đầu đỗi nón đồng khi sáng khi tối
Câu Đố Đại Chúng 7459
Trên tàn rách dưới trạch khô
Cất tiếng i, ô vừa múa vừa hát
Câu Đố Đại Chúng 2601
Trên tàn rác dưới quạt che
Ba tiếng ỷ eo, chèo mũi, chèo lái
Câu Đố Đại Chúng 8420
Trên lông, dưới lông, tối nằm chồng lại một- Câu Đố Đại Chúng 6242
Trên hàng gương
Dưới hàng lược
Câu Đố Đại Chúng 4101
Trên hang đá dưới hang đá
Giữa có con cá thờn bơn
Câu Đố Đại Chúng 4536
Trên cành rách dưới quạt che
Ba tiếng ỷ co, chèo mui, chèo lái
Câu Đố Đại Chúng 2694
Trên đâu đội sắc vua ban
Dưới thời yếm thắm, dây vàng xum xuê
Thân linh đã gọi thì vê
Ngồi trên mâm ngọc, gươm kề sau lưng
Câu Đố Đại Chúng 6130
Trồng cây mà chẳng dám trèo,
Đến khi già chín vác cù quèo mà quơ.
Câu Đố Đại Chúng 9160