Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chung Tình

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu em, em cũng như vầy
Ghét em, em cũng như ngày anh yêu
Chung Tình Miền Trung 5704
Yếm em bốn dải lòng thòng,
Dải xanh, dải đỏ, dải trắng, dải vàng.
Cái số của chàng một trăm ba mươi sáu đoạn
Một đoạn bên này, một đoạn bên kia,
Ví dầu trời đất phân chia,
Đôi ta như khóa với chìa đừng rơi.
Chung Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 7032
Xuân noãn nhứt gia: đào, lý, hạnh
Tuế bàn tam hữu: trúc, tùng, mai
Sử kinh anh ráng dồi mài
Lòng em quyết chí đợi hoài duyên anh.
Chung Tình Miền Nam, Tiền Giang 3058
Xóm Ngang, Trại Cá
Lâu quá mới gặp em mình
Kề tai hỏi nhỏ, coi bạn chung tình còn nhớ anh không?
Chung Tình Miền Nam, Tiền Giang 5912
Vô duyên thiếu phước tôi thác trước chung tình,
Phụ mẫu rằng tôi vắng số, tại tôi sầu mình tôi thác oan.
Chung Tình Đại Chúng 5325
Ví dầu ngày tháng thoi đưa
Bao năm chinh chiến anh chưa thấy về
Điểm tô son phấn em thề đợi anh.
Chung Tình Miền Nam, Bạc Liêu 6722
Vì chàng thiếp phải mò cua
Những như thân thiếp thì mua mấy đồng
Vì chàng thiếp phải long đong
Những như thân thiếp cũng xong một bề
Chung Tình Đại Chúng 5942
Vì anh một thỉ,
Vì em một thỉ cho nên chi lỡ dĩ ra rồi
Thầy mẹ đánh mắng, chú bác đòi lăn sáo thả trôi
Có mưu chi thì cứu vớt kẻ khổ em rồi anh ơi!
- Vì anh một thỉ,
Vì em một thỉ cho nên chi lỡ dĩ ra ri
Ví dầu thầy với mẹ có lăn sáo thả trôi
Anh cũng liều mình vọt xuống tức thì
May còn sống dương gian thì trọn nghĩa
Rủi có thác xuống âm ti cũng trọn tình
Chung Tình Miền Trung, Thừa Thiên 4127
Vái trời cho đặng vuông tròn,
Trăm năm giữ vẹn lòng son cùng chàng.
Chung Tình Miền Nam, An Giang 1382
Vái ông tơ năm, ba chầu hát
Vái bà nguyệt năm bảy câu kinh
Cho anh với em trọn nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán, ngủ đình cũng ưng
Chung Tình Miền Nam, Đồng Tháp 7484
Vái ông Tơ năm ba chầu hát
Vái bà Nguyệt năm bảy cuốn kinh,
Cho đó với đây gá ngãi chung tình,
Dẫu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng.
Chung Tình Miền Nam, Cần Thơ, 1747
Vái ông Tơ một chầu bánh tráng
Vái bà Nguyệt một tán đường Dinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng
Chung Tình Miền Trung, Khánh Hòa 6919
Vai mang nón sụp than thở bùng vành,
Khổ thời chịu khổ, em không đành rẽ phân…
Chung Tình Miền Trung, Phú Yên, 7461
Vai mang bức tượng Di đà,
Hiếu trung ta giữ gian tà mặc ai.
Chung Tình Đại Chúng 6575
Vái bà nguyệt năm bảy cuốn kinh,
Đôi ta gá nghĩa chung tình,
Dầu ăn cơm quán ngủ đình em cũng ưng.
Chung Tình Miền Nam, 8260
Vạn huê lầu ít lá, nhiều bông,
Dầu ai dụ dỗ tôi không phụ mình.
Phải chi tôi hóa đặng con chim quỳnh,
Bay vô phòng bậu tỏ hết sự tình cho bậu nghe.
Chung Tình Miền Nam, Tiền Giang 4769
Tre già giòn lạt khó quai
Thương anh rồi lại thương ai sao đành?
Chung Tình Miền Trung, Phú Yên, 4999
Trên đê Cổ Ngư, Nhớ chữ đồng tâm
Hỡi cô đội nón ba tầm
Có về Yên Phụ phiên rằm lại sang
Phiên rằm chợ chính Yên Quang
Yêu hoa anh đợi hoa nàng mới mua
Chung Tình Miền Bắc, Hà Nội 3218
Trách gà sao vội gáy tan,
Chung tình chưa mãn chuông vàng vội rung.
Chung Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 6830
Trách anh, anh chịu,
Chớ đừng bận bịu
Bớ điệu chung tình
Nhạn bay cao khó bắn,
Con cá ở ao huỳnh khó câu
Chung Tình Miền Nam, Vĩnh Long 6793
Trời xanh cây cứng lá dai
Gió lay mặc gió, chiều ai không chiều
Chung Tình Miền Nam, Vĩnh Long 2152
Trời làm bão lụt mênh mông,
Sông khô hồ cạn cá trên đồng còn chi.
Trời làm phong vũ bất kỳ,
Xuân thu đáo hạn cá quy về hồ.
Trời làm bàu cạn hói khô,
Hữu ngư hồ thủy chỗ mô tui cũng tầm.
Chung Tình Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4553
Trăm năm, trăm tuổi may rủi cũng chỉ một chồng,
Dầu ai thêu phụng, vẽ rồng mặc ai,
Chung Tình Miền Trung 6672
Trăm năm, giữ vẹn chứ tòng,
Sống sao thác vậy một lòng mà thôi.
Chung Tình Miền Trung 6014
Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai
Chung Tình Miền Nam, Đồng Tháp, Bạc Liêu 7661
Trăm năm tượng rách còn thờ,
Lỡ duyên chịu lỡ, cũng chờ đợi anh.
Chung Tình Miền Nam, Tiền Giang 10529
Trăm năm lòng gắn dạ ghi,
Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không.
Trăm năm chí quyết một chồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
Trăm năm không bỏ nghĩa chồng,
Vải thưa nhuộm lấy màu đen,
Vải thưa mặc vải mằu xinh khen màu.
Trăm năm tạc một chữ đồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng cũng không.
Chung Tình Miền Nam, 1461
Trăm năm lòng gắn dạ ghi (2)
Dầu (Nào) ai đem bạc đổi chì mặc ai.
Trăm năm ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.
Chung Tình Đại Chúng 2121
Tôi với mình thệ nguyện giữa trời
Giữa đồng sanh tử ghi lời chớ quên
Chung Tình Đại Chúng 6129
Tôi với anh khác làng, khác tổng,
Tại sao anh kêu bổng bằng mình
Vợ con anh ở nhà có sẵn
Sao anh còn biểu gá nghĩa chung tình với anh.
Chung Tình Miền Nam, Tiền Giang 9347
Trải chiếu ra
Em ngồi một góc, anh ngồi một góc
Anh than, em khóc, mình thấy không mình
Hai vầng nhật nguyệt rành rành
Sao bây giờ anh lại đứt đoạn chung tình bỏ em?
Chung Tình Miền Nam, Vĩnh Long 6753
Trải chiếc chiếu ra,
Em ngồi một góc, anh ngồi một góc,
Anh than, em khóc,
Mình thấy không mình?
Hai vừng nhựt nguyệt rành rành,
Sao bây giờ anh đứt đoạn chung tình bỏ em?
Chung Tình Miền Nam, Cần Thơ, 1215
Trượng phu anh xử nghĩa vuông tròn,
Ngàn năm lưu lạc, dạ còn thương anh.
Chung Tình Miền Nam, Tiền Giang 2923
Tôi gá duyên với mình thập tử nhất sanh
Nghiêng mình nằm xuống, tử sanh nhờ trời
Chung Tình Đại Chúng 4293
Tiền phú quí kim bằng cộng lạc
Hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh
Hồi nào anh làm ruộng trong kinh
Bởi vì ruộng đất, con bạn chung tình xa anh
Chung Tình Miền Nam, Kiên Giang 5994
Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
Chung Tình Miền Nam, An Giang 5037
Thuốc Bắc chén rưỡi có chừng,
Nhẩn cay cũng uống, chàng đừng nhả ra…
Chung Tình Miền Trung, Phú Yên, 9574
Thò tay vuốt ngực chung tình,
Nước sôi còn ngội, huống chi mình giận tôi.
Chung Tình Miền Nam, Tiền Giang 743
Thò tay vuốt ngực chung tình (5)
Nước sôi còn nguội huống chi mình giận tôi
Chung Tình Miền Nam, Bạc Liêu 1236
Thò tay vuốt ngực chung tình
Nước sôi còn nguội huống chi mình với tôi
Chung Tình Miền Nam, Bạc Liêu 8251
Thênh thênh chiếc bánh giữa dòng,
Thương thân góa bụa phòng không lỡ thì.
Gió đưa cây trúc ngã quì,
Ba năm trực tiết còn gì là xuân.
Giàu thì thịt cá cơm canh,
Khó thì lưng rau đĩa muối cúng anh tôi đi lấy chồng.
Hỡi anh chồng cũ tôi ơi!
Anh có khôn thì xin anh trở dậy ăn xôi nghe kèn.
Thôi anh đã về nghiệp ấy xin anh đừng ghen,
Để cho người khác cầm quyền thê nhi.
Miệng em khóc tay em bế ẳm ông thần vì,
Tay em gạt nước mắt tay em thắp nén nhang,
Bởi vì đâu mà nên nỗi xót xa muôn vàn.
Chung Tình Miền Nam, 9882
Tháp trải nắng sương, cau nương sắt đá,
Dẫu người thiên hạ tiếng ngả lời nghiêng.
Cao thâm đã chứng lòng nguyền,
Còn cầu, còn tháp, còn duyên đôi đứa mình.
Non sông nặng gánh chung tình.
Chung Tình Miền Trung 10140
Trăm năm ước nguyện chung tình
Trên trời, dưới đất, có mình có ta
Chung Tình Đại Chúng 3469
Trăm năm ước hẹn chung tình
Trên trời dưới đấy chỉ mình với ta
Chung Tình Miền Trung 8881
Tôi vái ông tơ năm ba chầu hát
Tôi cầu nguyệt lão năm bảy đêm kinh
Cho em cùng anh đây gá nghĩa chung tình
Dù ăn cơm quán ngủ đình em cũng cam.
Chung Tình Miền Nam, Bạc Liêu 3434
Thân em như áo mới may
Như cau bửa miếng bỏ trên khay trầu
Trăm năm không bỏ ngãi chàng đâu
Vì bà Nguyệt Lão đã bắc cầu lương duyên
Chung Tình Miền Trung 5908
Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi
Không thể loan xa phượng, anh thác để em ngồi chịu tang.
Chung Tình Đại Chúng 5212
Thủy đề ngự thiên biên nhạn,
Cao khả xạ hề đê khả điếu,
Chỉ xích nhơn tâm bất khả phòng.
E sau lòng lại đổi lòng,
Nhiều tay tham bưởi, che bòng lắm anh.
Chung Tình Miền Nam, 6518
Thương nhau từ áo mới may
Bây giờ áo đã thay tay vá quàng.
Chung Tình Miền Trung, Khánh Hòa 2353
Thương nhau chẳng quản chi thân,
Phá Tam Giang cũng lội, đèo Hải Vân cũng trèo.
Chung Tình Miền Trung, Quảng Nam, Quảng Trị 8169