Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cổ Tích

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thằng Cuội ngồi gốc cây da, (2)
Để trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi,
Cha còn cắt cỏ trên trời,
Mẹ còn cỡi ngựa đi chơi cầu vồng!
Cổ Tích Miền Nam, 9959
Thằng Cuội ngồi gốc cây da,
Bỏ chưn xuống giếng được ba đồng tiền.
Cổ Tích Miền Nam, 3231
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa (2)
Ăn cơm với cá, ăn cà với dưa
Cổ Tích Miền Trung 1923
Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Bỏ trâu ăn lúa gọi cha ời ời,
Cha còn cắt cỏ trên trời,
Mẹ còn cỡi ngựa đi mời quan viên (*)
Ông thời cầm bút cầm nghiên,
Ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa!
Cổ Tích Đại Chúng 5297
Thằng Cuội đứng giữa cung trăng
Cầm rìu cầm rựa đốn săng kiền kiền
Cổ Tích Đại Chúng 8039
Phạm Công chung thủy Cúc Hoa
Cớ sao Tào Thị hành hạ Tấn – Nghi?
Ăn năn nay có muộn gì
Đặng chim bẻ ná em thì không ưa.
Cổ Tích Miền Nam, Tiền Giang 1454
Hoành hoạch, hoành hoạch
Giặt áo chồng tao
Giặt áo phải giặt cho sạch
Phơi áo thì phơi trên sào
Đừng phơi hàng rào rách áo chồng tao
Cổ Tích Miền Nam, 9620
Con cóc là cậu ông Trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho
Con cóc là cậu thầy nho
Hễ ai nuôi nó (đánh chết) trời cho quan tiền (*)
Cổ Tích Đại Chúng 8712
Con ai đem bỏ chùa này,
A di đà Phật, con thầy thầy nuôi
Cổ Tích Đại Chúng 4525
Cóc vái Trời Cổ Tích Đại Chúng 1215
Cóc mà không cắm thì thôi
Hệ cóc đạ cắm thiên lôi cụng chờn
Cổ Tích Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6798
Cóc kêu có Trời Cổ Tích Đại Chúng 7542
Ân vua giấy vàng ân làng giấy trắng Cổ Tích Đại Chúng 3386
Ai lên Phú Thọ thì lên
Lên non cổ tích, lên đền Hùng Vương
Đền này thờ tổ Nam Phương
Quy mô trước đã sửa sang rõ ràng
Ai ơi nhận lại cho tường
Lối lên đền Thượng sẵn đường xi măng
Lên cao chẳng khác đất bằng
Đua nhau lũ lượt lên lăng vua Hùng.
Cổ Tích Miền Bắc, Phú Thọ 2923
Đò tôi ở bến sông Dâu
Buôn trà mạn hảo tháng sau mới về
Cổ Tích Đại Chúng, Miền Bắc, Hà Nội 10204
Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai đem công chúa lên thang mà về
Cổ Tích Đại Chúng 2547