Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Đảm Đang

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thương chồng nấu cháo le le (5)
Nấu canh bông súng, nấu chè hột sen.
Đảm Đang Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 7416
Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh thiên lý, nấu chè hạt sen
Đảm Đang Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 1554
Mua cá thì phải xem mang
Mua bầu xem cuống mới toan không lầm
Đảm Đang Đại Chúng 10092
Gái thì lo (giữ) việc trong nhà
Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa
Trai thì đọc sách ngâm thơ
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa
Mai sau nối được nghiệp nhà
Trước là báo hiếu sau là vinh thân
Đảm Đang Đại Chúng 9357
Anh ra đi em lập kiểng trồng hoa
Anh về hoa đã được ba trăm nhành
Một nhành là chín búp xanh
Bán ba đồng một, để dành có nơi
Bây giờ đến lúc thảnh thơi
Cậy anh tính thử vốn lời bao nhiêu
Bởi chưng bác mẹ sinh ra thế nầy
Đảm Đang Miền Trung 5421
Ai cũng gặt lúa đỏ đuôi
Chàng về mà đặp, mà phơi kịp ngày
Ai mà giã gạo ba chày
Giã sao cho trắng, gửi ngay cho chàng
Sẵn tiền mua bạc mua vàng
Sẵn tiền sắm áo cho chàng trẩy kinh
Sáng trời chàng mới tập binh
Em ngồi vò võ, một mình em lo
Ruộng nương không ai cày cho
Trâu bò, gà, lợn em lo dường nào!
Ruộng người cày cấy xôn xao
Ruộng nhà cỏ mọc lên cao lồng ngồng
Người ta có vợ có chồng
Cỏ cao, mạ úa nhưng lòng vẫn vui
Nhà ta chỉ có em thôi
Ruộng cạn mạ úa em ngồi em lo
Đảm Đang Đại Chúng 9210
Ăn miếng ngon nhớ chồng con ở nhà Đảm Đang Đại Chúng 3341