Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Diện Mạo

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xấu dao xắt chẳng nên gừng
Xấu người mai chước, lỡ chừng đôi ta
Diện Mạo Đại Chúng 4994
Xơ xác tiêu điều Diện Mạo Đại Chúng 7681
Vóc dạc Diện Mạo Đại Chúng 935
Trai thâm môi, gái lồi mắt Diện Mạo Đại Chúng 8737
Trai nào khôn bằng trai Long Mỹ
Gái nào mũm mĩm bằng gái Hà Tiên
Diện Mạo Miền Nam, Kiên Giang 7326
Trọc đầu mang tiếng bất lương
Kìa như có tóc cũng phường gió trăng
Diện Mạo Đại Chúng 2478
Trắng như tiên không phải duyên anh không tiếc,
Đen như cục than hầm, duyên đẹp thì ưng.
Diện Mạo Miền Nam, Lục Tỉnh 8149
Trắng như bông, lòng anh không chuộng, (6)
Đen như cục than hầm lòng anh muốn, dạ anh ưng.
Diện Mạo Miền Nam, Tiền Giang 2575
Trắng như bông, lòng anh không chuộng (2)
Đen như cục than hầm lòng anh muốn, dạ anh ưng.
Diện Mạo Miền Nam, Tiền Giang 8075
Trắng da vì bởi má cưng,
Đen da vì bởi lội bưng cắt bàng.
Diện Mạo Miền Nam, Tiền Giang 9108
Trần ai gặp lúc cơ hàn
Rổ đan mặt mốt, xuống ngàn đổi khoai.
Diện Mạo Miền Trung, Quảng Nam 5688
Trăng đang tỏ, hoa đang thì Diện Mạo Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6308
Trường túc bất tri lao
Đa dâm âm đa mao
Diện Mạo Đại Chúng 1718
Tóc trơn như mỡ Diện Mạo Đại Chúng 677
Tóc quăn chải lược đồi mồi
Chải đứng chải ngồi quăn vẫn hoàn quăn
Diện Mạo Miền Trung, Khánh Hòa, Miền Nam, Kiên Giang 6880
Tóc như rễ tre Diện Mạo Đại Chúng 4572
Tóc ngang vai vừa tay em bới
Em để chi dài bối rối dạ anh
Diện Mạo Đại Chúng 8369
Tóc ngắn thì tóc lại dài
Ba tuồng mặt rỗ đá mài không trơn
Diện Mạo Đại Chúng 5646
Tóc mây rủ đất bậu chê
Nâng niu thằng Chệt tứ bề sọ không
Trên đầu nó vận đuôi nhông
Cái răng trắng nhẻ, miệng không nhai trầu
Gẫm trông thằng Chệt mà rầu…
Diện Mạo Miền Nam, 3020
Tóc mây mày nguyệt Diện Mạo Đại Chúng 9760
Tóc mây lại bới khăn sòng
Quần thâm tha thướt cướp chồng người ta
Diện Mạo Miền Trung 8282
Tóc mai ngắn lắm không dài
Lời thề nặng lắm, nhớ hoài không quên
Diện Mạo Miền Bắc 3796
Tóc mai dài xuống mang tai
Là người khó tánh ít ai vừa lòng
Diện Mạo Miền Trung, Phú Yên 6695
Tóc em dài em cài hoa thiên lý
Miệng em cười có ý anh thương
Diện Mạo Miền Bắc 6531
Tóc em dài
Em cài hoa lý
Miệng em cười có ý anh thương.
Diện Mạo Miền Nam, Tiền Giang 1561
Tóc dài những búi mà trưa
Ham chi người đẹp mà thưa việc làm.
Diện Mạo Miền Trung, Huế 6938
Tóc còn xanh nanh còn sắc Diện Mạo Đại Chúng 895
Tóc chấm lưng vừa chừng em bới
Để chi dài bối rối dạ anh
Diện Mạo Miền Trung 9011
Tóc bờm như ổ quạ Diện Mạo Đại Chúng 7909
Tóc bạc răng long Diện Mạo Đại Chúng 10128
Tóc bạc da mồi Diện Mạo Đại Chúng 10565
Tóc đuôi gà mày lá liễu Diện Mạo Đại Chúng 663
Tiên giáng thế, Phật tái sanh Diện Mạo Đại Chúng 7357
Tiếng đồn cô Bảy hò lanh,
Ngày nay mới biết mặt xanh như chàm.
Diện Mạo Miền Nam, 8566
Thấy em nhỏ thỏ
Lại có hường nhan:
Chưn mày tằm, con mắt lộ
Nội xứ nầy không ai ngộ bằng em.
Diện Mạo Miền Nam, Tiền Giang 1678
Thấy em ôm ốm, cao cao
Anh tưởng cào cào, anh bắt anh câu.
Diện Mạo Miền Nam, Bến Tre 6459
Tốt mã thì cả đóng tro
Lắm xôi nhiều thịt thì no bụng làng
Diện Mạo Đại Chúng 6699
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người
Diện Mạo Đại Chúng 5499
Tốt đẹp là chị hàng hoa
Tuy rằng thơm ngát cửa nhà sạch không
Ngày ngày đi hái hoa hồng
Chiều chiều về ngõ Cầu Ðông ăn quà
Bao giờ Chợ Lớn hết hoa
Đồng Xuân hết chuối thì hoa hết tiền.
Diện Mạo Đại Chúng 6662
Rèm xưa ba bức mành manh
Mắt cô thế ấy tu hành được đâu
Diện Mạo Đại Chúng 9342
Phải chi nhan sắc em còn (2)
Anh vô đó để chịu đòn cho em
Diện Mạo Đại Chúng 9539
Phải chi nhan sắc em còn
Anh lăn vô đó chiều đòn cũng ưng
Diện Mạo Đại Chúng 5975
Nhân trung sâu tựa như đào
Vang danh thế giới, anh hào ai đương.
Diện Mạo Đại Chúng 3350
Nhác trông thấy bóng một người
Răng đen nhưng nhức, miệng cười như hoa.
Hai bên còn cả mẹ cha
Có ai gánh đỡ hay là còn không?
Đây còn không, đấy cũng còn không
Đây chưa có chồng, đấy chửa lấy ai
Diện Mạo Đại Chúng 6703
Những người ti hí mắt lươn
Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người
Diện Mạo Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 6557
Những người thành thật môi dày
Lại thêm ít nói lòng đầy nghĩa nhân
Diện Mạo Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 1880
Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con.
Những người béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày
Những người mặt nạc đóm dầy
Mo nang trôi sấp, biết ngày nào khôn.
Diện Mạo Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 801
Những người phinh phính mặt mo
Chân đi chữ bát thì cho chẳng màng
Diện Mạo Đại Chúng 10434
Những người nhiều ngủ nhác làm
Lại càng đậu vạc lại càng sống lâu
Diện Mạo Đại Chúng 6998
Những người mặt trắng phau phau
Bởi chưng kiếp trước hay lau đĩa đèn
Những người mặt mũi nhọ nhem
Bởi chưng kiếp trước đĩa đèn không lau
Diện Mạo Đại Chúng 1326