Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Dứt Tình

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tìm nhà bà Nguyệt hỏi thiệt cho rành
Vì đâu hoa nọ bỏ cành
Nợ duyên sao sớm dứt tình hở em?
Dứt Tình Miền Nam, Vĩnh Long 3478
Tìm nhà bà Nguyệ, gạn thiệt cho rành,
Vì đâu hoa nọ bỏ cành
Nợ duyên sao sớm dứt tình hở em?
Dứt Tình Miền Nam, Vĩnh Long 8962
Thức chờ tim lụn dầu hao (2)
Ngày sáu khắc ra vào trông nhắc
Bạn phỉnh ta ngặt đà quá ngặt
Đêm thảm ngày sầu nước mắt nhỏ sa
Bậu bảo tin ta tin, không có xấu
Bấy nhiêu lời chị em có thấu
Chàng ham giàu khó hết ngõ nhắc trông
Con dế kêu vắng vẻ mùa đông
Nghe tiếng dìu dịu trong lòng khoái khoai
Chàng nghĩ đi sao không nghĩ lại
Nỡ bụng nào dứt áo lìa châu
Áo lìa bâu dứt tình ân ái về sau khó tìm
Dứt Tình Miền Trung, Khánh Hòa 3611
Thượng lộ đường vô phương đáo mã,
Anh có dứt tình em nữa, thì khoan đã hỡi anh !
Duyên kia trách để trong thành,
Lời của em với anh lần trước, sao dạ anh đành bỏ em?
Dứt Tình Miền Nam, Cần Thơ 2788
Thương nhau bụi cỏ cũng ngồi
Đám tranh cũng lội rừng chồi cũng băng
Nguyện cùng dưới nước trên trăng
Một trăm chốn cũ không bằng chỗ xưa
Gan khô ruột héo như dưa
Chàng đà bạc nghĩa, thiếp chưa dứt tình
Dứt Tình Miền Trung 3371
Sông sâu cá lội mất tăm
Chín tháng cũng đợi mười năm cũng chờ
- Sông sâu cá lặn vào bờ
Lấy ai thì lấy đợi chờ mà chi
Dứt Tình Đại Chúng 1098
Tại mẹ cha dứt tình tơ nguyệt,
Khuyên em đừng trực tiết uổng công,
Nơi thương cha mẹ biểu vong,
Nơi chẳng đành lòng cha mẹ biểu ưng.
Dứt Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 7225
Tại cha mẹ dứt tình tơ nguyệt
Khuyên em đừng trực tiết uổng công
Dứt Tình Đại Chúng 1595
Ra về nguyệt lặn sao thưa,
Dứt tình tại bậu, qua chưa tiếng gì.
Dứt Tình Miền Nam, Tiền Giang 10045
Ra về nguyệt lặn sao thưa
Dứt tình tại bậu anh chưa tiếng gì
Dứt Tình Miền Trung 6012
Ngó lên trăng tỏ sao thưa
Dứt tình tự bạn tui chưa mất lòng
Dứt Tình Miền Trung, Khánh Hòa 3210
Ngó lên nguyệt lặn sao thưa
Dứt tình tại bạn, em chưa tiếng gì.
Dứt Tình Miền Trung 9911
Nghe nói anh đau xanh xao như tàu lá,
Lại thêm ba má đành đoạn dứt tình,
Em vội lên chợ Bến Thành hốt một thang thuốc bắc.
Có cam thảo, đại táo, rau câu
Thêm vào một lý thịt trâu
Một bầu rượu đế,
Một rế tóc tiên,
Một thiên ong vò vẽ,
Một cân đường thẻ,
Mộ mẻ xi măng,
Một chục thằn lằn,
Một trăm tắc kè,
Em mới làm một tể để trị bịnh xanh xao
Tay bưng chén thuốc, nước mắt em trào
Gió giông thổi tới mận đào cũng phải rơi.
Dứt Tình Miền Nam, Tiền Giang 1741
Ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất,
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi.
Anh với em duyên nợ hết rồi,
Để cho người khác đứng ngồi với em.
Dứt Tình Miền Nam, Tiền Giang 6150
Nước chảy re re
Con cá he xòe đuôi phụng
Anh ở bạc tình trong bụng em hết thương.
Dứt Tình Miền Nam, Tiền Giang 6194
Một mai thiếp có xa chàng (6)
Đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin.
Dứt Tình Miền Trung, Khánh Hòa, Miền Nam, Tiền Giang, An Giang 4831
Một mai thiếp có xa chàng (3)
Đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin.
Dứt Tình Miền Trung, Khánh Hòa, Miền Nam, Tiền Giang, An Giang 5799
Gió chiều thổi héo ngọn dưa,
Dứt tình tại bậu anh chưa tiếng nào.
Dứt Tình Miền Nam, An Giang 4425
Gió chiều thổi héo ngọn dưa
Dứt tình tại bạn, em chưa tiếng gì.
Dứt Tình Miền Nam, Đồng Tháp 8704
Gió chiều lay động ngọn dừa
Dứt tình tại bậu, anh chưa tiếng nào.
Dứt Tình Miền Nam, Bến Tre 9378
Dứt tình ruột lại quặn đau,
Nhơn sâm biết uống mấy tàu cho nguôi.
Dứt Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 9285
Dứt tình kẻ ở người đi
Cũng như Kim Trọng biệt ly Thúy Kiều.
Dứt Tình Miền Nam, An Giang 2137
Dứt tình cho bạn bán buôn
Một vò hai gáo nó tuông ngầy ngà.
Dứt Tình Miền Trung, Phú Yên, 10309
Dứt tình anh mới giơ roi,
Đó lui dặm liễu, đây hồi cố hương.
Dứt Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 6337
Con chim trò chuyện
Bay thấp liệng cao
Nó nói làm sao
Lăng lăng líu líu
Đôi lứa ta bận bịu
Ai nỡ dứt tình
Thân anh ba chìm bảy nổi, sáu bảy cái lênh đênh
Anh thương em chết nửa thân mình
Biết lại thương lại chút tình hay không?
Dứt Tình Miền Nam, An Giang 10218
Con chim kêu lăn tăn, líu tíu
Anh mắc cái cơn lịu địu sao em nỡ dứt tình
Từ ngày bạn cựu xa mình
Lập nhân duyên chỗ khác, ngẫm sự tình mất vui.
Dứt Tình Miền Nam, Đồng Tháp 8116
Con chim chiền chiện (2)
Nó liệng trên cao
Nó kêu làm sao
Tằng lăng tíu líu.
Em còn lịu địu
Không nỡ dứt tình
Chờ khi thanh vắng một mình,
Đón anh, em hỏi : phụ tình tại ai ?
Dứt Tình Miền Trung 9933
Con chim chiền chiện
Nó bay thấp liệng cao
Nó kêu lăng lăng líu líu
Đôi ta lận đận lịu địu sao nỡ dứt tình
Thà không anh ở một mình
Kết duyên rồi lại bạc tình sao nên?
Dứt Tình Đại Chúng 6986
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (7)
Hai tay xuôi xị như tàu chuối te.
Tiếc công anh vun bón cây mè
Mè chưa ra lá con chim què đậu lên
Hồi nào chàng xuống thiếp lên
Mòn đàng chết cỏ, không nên tại trời
Tưởng là kèo cột ở đời
Hay đâu cột rả, kèo rời hai phương
Hồi nào thiếp nói thiếp thương
Tưởng như trầm để trong rương chắc rồi
Bây giờ thiếp nói thiếp thôi
Rương kia mở nắp bay hơi mùi trầm
Em nghe lời ai quăng lược ném trâm
Ai bày cho bạn hoang dâm dứt tình
Dứt Tình Miền Trung, Phú Yên, Khánh Hòa 4809
Cá Lý ngư sầu tư biển Bắc
Chim trên cành lìa cội liền bay
Ai làm cho đó xa đây
Chờ khi truông vắng anh đây một mình
Đón em anh hỏi dứt tình tại ai
Dứt Tình Miền Trung, Khánh Hòa 2212
Cất tiếng kêu cô mỹ nữ
Đứng giữ tảng đá, chuông đồng
Lòng cô muốn đi tu phải thối của cho chồng
Ông thôn nhận mộc
Ông cả đứng thị thiềng
Bao nhiêu tiền của phải thối liền cho anh.
Dứt Tình Miền Nam, Tiền Giang 8570
Bầu non, bí mới tượng hình,
Đôi ta mới ngộ, dứt tình sao nên?
Dứt Tình Miền Trung, Phú Yên, 6725
Bạc tình chi lắm hỡi chim
Bỏ nhành lê khô héo đi tìm nhành xanh.
Bạn ham nơi kẻ dỗ người dành
Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta.
Cầm dao cắt đứt ruột ra
Ruột đau cho mấy không bằng xa nghĩa chàng!
Dứt Tình Miền Trung 8146
Anh dứt tình thương đoạn trường cho thiếp
Nhớ thương tha thiết, tội nghiệp cho em
Ôm sầu chất thảm ngày đêm
Năm canh nệm thúy ngăn nghiêng một mình
Dứt Tình Miền Nam, 1152
Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp,
Nhớ trông tha thiết, tội nghiệp cho em.
Ôm sầu chất thảm ngày đêm,
Năm canh lăn lộn, gối nghiêng một mình.
Dứt Tình Miền Trung 2368
Đất láng nguyên tự nhiên cỏ mọc,
Anh mảng lo nghèo, bạn ngọc có đôi,
Đó có đôi thì thôi bớ bậu !
Lui tới làm gì cho lậu tiếng ra.
Dứt Tình Miền Nam, Cần Thơ 6710