Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Dứt Tình

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tìm nhà bà Nguyệt hỏi thiệt cho rành
Vì đâu hoa nọ bỏ cành
Nợ duyên sao sớm dứt tình hở em?
Dứt Tình Miền Nam, Vĩnh Long 3423
Tìm nhà bà Nguyệ, gạn thiệt cho rành,
Vì đâu hoa nọ bỏ cành
Nợ duyên sao sớm dứt tình hở em?
Dứt Tình Miền Nam, Vĩnh Long 8906
Thức chờ tim lụn dầu hao (2)
Ngày sáu khắc ra vào trông nhắc
Bạn phỉnh ta ngặt đà quá ngặt
Đêm thảm ngày sầu nước mắt nhỏ sa
Bậu bảo tin ta tin, không có xấu
Bấy nhiêu lời chị em có thấu
Chàng ham giàu khó hết ngõ nhắc trông
Con dế kêu vắng vẻ mùa đông
Nghe tiếng dìu dịu trong lòng khoái khoai
Chàng nghĩ đi sao không nghĩ lại
Nỡ bụng nào dứt áo lìa châu
Áo lìa bâu dứt tình ân ái về sau khó tìm
Dứt Tình Miền Trung, Khánh Hòa 3548
Thượng lộ đường vô phương đáo mã,
Anh có dứt tình em nữa, thì khoan đã hỡi anh !
Duyên kia trách để trong thành,
Lời của em với anh lần trước, sao dạ anh đành bỏ em?
Dứt Tình Miền Nam, Cần Thơ 2747
Thương nhau bụi cỏ cũng ngồi
Đám tranh cũng lội rừng chồi cũng băng
Nguyện cùng dưới nước trên trăng
Một trăm chốn cũ không bằng chỗ xưa
Gan khô ruột héo như dưa
Chàng đà bạc nghĩa, thiếp chưa dứt tình
Dứt Tình Miền Trung 3323
Sông sâu cá lội mất tăm
Chín tháng cũng đợi mười năm cũng chờ
- Sông sâu cá lặn vào bờ
Lấy ai thì lấy đợi chờ mà chi
Dứt Tình Đại Chúng 1048
Tại mẹ cha dứt tình tơ nguyệt,
Khuyên em đừng trực tiết uổng công,
Nơi thương cha mẹ biểu vong,
Nơi chẳng đành lòng cha mẹ biểu ưng.
Dứt Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 7181
Tại cha mẹ dứt tình tơ nguyệt
Khuyên em đừng trực tiết uổng công
Dứt Tình Đại Chúng 1551
Ra về nguyệt lặn sao thưa,
Dứt tình tại bậu, qua chưa tiếng gì.
Dứt Tình Miền Nam, Tiền Giang 9958
Ra về nguyệt lặn sao thưa
Dứt tình tại bậu anh chưa tiếng gì
Dứt Tình Miền Trung 5964
Ngó lên trăng tỏ sao thưa
Dứt tình tự bạn tui chưa mất lòng
Dứt Tình Miền Trung, Khánh Hòa 3147
Ngó lên nguyệt lặn sao thưa
Dứt tình tại bạn, em chưa tiếng gì.
Dứt Tình Miền Trung 9846
Nghe nói anh đau xanh xao như tàu lá,
Lại thêm ba má đành đoạn dứt tình,
Em vội lên chợ Bến Thành hốt một thang thuốc bắc.
Có cam thảo, đại táo, rau câu
Thêm vào một lý thịt trâu
Một bầu rượu đế,
Một rế tóc tiên,
Một thiên ong vò vẽ,
Một cân đường thẻ,
Mộ mẻ xi măng,
Một chục thằn lằn,
Một trăm tắc kè,
Em mới làm một tể để trị bịnh xanh xao
Tay bưng chén thuốc, nước mắt em trào
Gió giông thổi tới mận đào cũng phải rơi.
Dứt Tình Miền Nam, Tiền Giang 1693
Ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất,
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi.
Anh với em duyên nợ hết rồi,
Để cho người khác đứng ngồi với em.
Dứt Tình Miền Nam, Tiền Giang 6103
Nước chảy re re
Con cá he xòe đuôi phụng
Anh ở bạc tình trong bụng em hết thương.
Dứt Tình Miền Nam, Tiền Giang 6153
Một mai thiếp có xa chàng (6)
Đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin.
Dứt Tình Miền Trung, Khánh Hòa, Miền Nam, Tiền Giang, An Giang 4781
Một mai thiếp có xa chàng (3)
Đôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin.
Dứt Tình Miền Trung, Khánh Hòa, Miền Nam, Tiền Giang, An Giang 5731
Gió chiều thổi héo ngọn dưa,
Dứt tình tại bậu anh chưa tiếng nào.
Dứt Tình Miền Nam, An Giang 4373
Gió chiều thổi héo ngọn dưa
Dứt tình tại bạn, em chưa tiếng gì.
Dứt Tình Miền Nam, Đồng Tháp 8633
Gió chiều lay động ngọn dừa
Dứt tình tại bậu, anh chưa tiếng nào.
Dứt Tình Miền Nam, Bến Tre 9341
Dứt tình ruột lại quặn đau,
Nhơn sâm biết uống mấy tàu cho nguôi.
Dứt Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 9234
Dứt tình kẻ ở người đi
Cũng như Kim Trọng biệt ly Thúy Kiều.
Dứt Tình Miền Nam, An Giang 2092
Dứt tình cho bạn bán buôn
Một vò hai gáo nó tuông ngầy ngà.
Dứt Tình Miền Trung, Phú Yên, 10263
Dứt tình anh mới giơ roi,
Đó lui dặm liễu, đây hồi cố hương.
Dứt Tình Miền Nam, Lục Tỉnh 6272
Con chim trò chuyện
Bay thấp liệng cao
Nó nói làm sao
Lăng lăng líu líu
Đôi lứa ta bận bịu
Ai nỡ dứt tình
Thân anh ba chìm bảy nổi, sáu bảy cái lênh đênh
Anh thương em chết nửa thân mình
Biết lại thương lại chút tình hay không?
Dứt Tình Miền Nam, An Giang 10169
Con chim kêu lăn tăn, líu tíu
Anh mắc cái cơn lịu địu sao em nỡ dứt tình
Từ ngày bạn cựu xa mình
Lập nhân duyên chỗ khác, ngẫm sự tình mất vui.
Dứt Tình Miền Nam, Đồng Tháp 8065
Con chim chiền chiện (2)
Nó liệng trên cao
Nó kêu làm sao
Tằng lăng tíu líu.
Em còn lịu địu
Không nỡ dứt tình
Chờ khi thanh vắng một mình,
Đón anh, em hỏi : phụ tình tại ai ?
Dứt Tình Miền Trung 9878
Con chim chiền chiện
Nó bay thấp liệng cao
Nó kêu lăng lăng líu líu
Đôi ta lận đận lịu địu sao nỡ dứt tình
Thà không anh ở một mình
Kết duyên rồi lại bạc tình sao nên?
Dứt Tình Đại Chúng 6937
Chiều chiều ra đứng ngõ sau (7)
Hai tay xuôi xị như tàu chuối te.
Tiếc công anh vun bón cây mè
Mè chưa ra lá con chim què đậu lên
Hồi nào chàng xuống thiếp lên
Mòn đàng chết cỏ, không nên tại trời
Tưởng là kèo cột ở đời
Hay đâu cột rả, kèo rời hai phương
Hồi nào thiếp nói thiếp thương
Tưởng như trầm để trong rương chắc rồi
Bây giờ thiếp nói thiếp thôi
Rương kia mở nắp bay hơi mùi trầm
Em nghe lời ai quăng lược ném trâm
Ai bày cho bạn hoang dâm dứt tình
Dứt Tình Miền Trung, Phú Yên, Khánh Hòa 4749
Cá Lý ngư sầu tư biển Bắc
Chim trên cành lìa cội liền bay
Ai làm cho đó xa đây
Chờ khi truông vắng anh đây một mình
Đón em anh hỏi dứt tình tại ai
Dứt Tình Miền Trung, Khánh Hòa 2168
Cất tiếng kêu cô mỹ nữ
Đứng giữ tảng đá, chuông đồng
Lòng cô muốn đi tu phải thối của cho chồng
Ông thôn nhận mộc
Ông cả đứng thị thiềng
Bao nhiêu tiền của phải thối liền cho anh.
Dứt Tình Miền Nam, Tiền Giang 8521
Bầu non, bí mới tượng hình,
Đôi ta mới ngộ, dứt tình sao nên?
Dứt Tình Miền Trung, Phú Yên, 6669
Bạc tình chi lắm hỡi chim
Bỏ nhành lê khô héo đi tìm nhành xanh.
Bạn ham nơi kẻ dỗ người dành
Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta.
Cầm dao cắt đứt ruột ra
Ruột đau cho mấy không bằng xa nghĩa chàng!
Dứt Tình Miền Trung 8093
Anh dứt tình thương đoạn trường cho thiếp
Nhớ thương tha thiết, tội nghiệp cho em
Ôm sầu chất thảm ngày đêm
Năm canh nệm thúy ngăn nghiêng một mình
Dứt Tình Miền Nam, 1107
Đấy dứt tình thương, đoạn trường thân thiếp,
Nhớ trông tha thiết, tội nghiệp cho em.
Ôm sầu chất thảm ngày đêm,
Năm canh lăn lộn, gối nghiêng một mình.
Dứt Tình Miền Trung 2312
Đất láng nguyên tự nhiên cỏ mọc,
Anh mảng lo nghèo, bạn ngọc có đôi,
Đó có đôi thì thôi bớ bậu !
Lui tới làm gì cho lậu tiếng ra.
Dứt Tình Miền Nam, Cần Thơ 6665

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý