Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Duyên Nợ

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ví dầu nhà dột cột xiêu
Muốn đi hỏi vợ sợ nhiều miệng ăn
Nhiều miệng ăn rằng anh không sợ
Sợ duyên nợ không còn, gieo khổ cho nhau
Duyên Nợ Miền Nam, Bến Tre 4418
Ví chăng duyên nợ ba sinh,
Vào chùa thắp một tuần hương,
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này.
Chùa này có một ông thầy,
Có hòn đá tảng, có cây Ngô đồng.
Duyên Nợ Đại Chúng 4257
Tre già vì bởi nhện giăng
Đêm khuya vì bởi khăng khăng nhớ chàng
Buồn trông lửa tắt nhang tàn
Dế kêu rủ rỉ thương chàng sầu riêng
Ai làm duyên nợ đảo điên
Trai anh hùng chịu thảm, gái thuyền quyên chịu sầu
Duyên Nợ Miền Trung 5414
Trai tơ lấy gái góa chồng
Như mua nồi đồng đem nấu cám heo
Duyên Nợ Đại Chúng 791
Trống cơm khéo vỗ nên vông
Một bầy con ít lội sông đi tìm
Thương ai con mắt lim dim
Một bầy con nhện đi tìm giăng tơ
Thương ai duyên nợ tang bồng
Duyên Nợ Đại Chúng 9396
Trăng lên khỏi núi
Con gà trống đứng bụi chuối nó gáy tiếng đôi
Tôi với anh duyên nợ hết rồi
Anh phủi tay đứng dậy, đừng ngồi chờ uổng công.
Duyên Nợ Miền Nam, Tiền Giang 5178
Trăm năm ý thiếp một lòng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai
Dầu cho đá nát vàng phai
Trăm năm duyên nợ chẳng phai chút nào
Duyên Nợ Đại Chúng 5354
Trăm năm lòng gắn dạ ghi,
Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không.
Trăm năm chí quyết một chồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
Trăm năm không bỏ nghĩa chồng,
Vải thưa nhuộm lấy màu đen,
Vải thưa mặc vải mằu xinh khen màu.
Trăm năm tạc một chữ đồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng cũng không.
Duyên Nợ Miền Nam, 10397
Trăm năm không bỏ nghĩa chàng,
Quạt Tàu rách nát ngọc vàng con xinh.
Vải thưa nhuộm lấy mầu đen,
Trăm năm lòng gắng dạ ghi.
Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không,
Trăm năm chí quyết một chồng.
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng phai chút nào.
Duyên Nợ Miền Nam, 5351
Tình thương, gươm trường không sợ
Sét đánh bên mình duyên nợ không buông
Duyên Nợ Miền Trung 8592
Thiên sinh nhơn, hà nhơn vô lộc (3)
Địa sinh thảo hà thảo vô căn
Anh chê em duyên nợ không bằng
Anh kiếm nơi mô đi nữa cũng không bằng nơi em
Duyên Nợ Miền Trung 5768
Thiếp trao trâm qua mà chàng không chí quyết
Thiếp đây liền viết bốn câu thơ
Câu thương, câu nhớ, câu đợi, câu chờ
Dẫu không thành đường duyên nợ, cũng đưa bốn câu tình
Duyên Nợ Đại Chúng 3215
Thiếp với chàng xưa kia tưởng đi chung một kiệt (*)
Ai hay ông trời phân biệt mỗi đứa một đàng.
Chậu ngả đường chậu, cây da vàng theo cây!
- Tưởng theo nhau đến bách niên giai lão,
Không hay mô duyên nợ chừng này đà phân áo rẻ ban.
Duyên em hư đành phận, cũng vọng cầu cho anh nên.
Duyên Nợ Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 9974
Tháng hai tháng ba anh đi chở cá
Không khá anh qua Rạch Giá chở khoai lang
Tìm người bạn ngọc thở than đôi lời
Biết làm sao lên đặng ông trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu?
Duyên Nợ Miền Nam, An Giang 8714
Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng,
Thấy anh em cũng mơ màng.
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời,
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn,
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên,
Tương tư, bệnh em nó phát liên miền cả ngày.
Ngỡ ung duyên nợ đó đây,
Xin chàng hãy lại chơi đây chút nào.
Cho thiếp tỏ thiệt mới nao.
Duyên Nợ Miền Nam, 4368
Thương chàng từng lóng ngón tay,
Chẳng qua duyên nợ, ông trời rày biểu thương
Duyên Nợ Miền Trung, Phú Yên, 4244
Tay anh cầm chai rượu buồng cau
Đi ngả đàng sau, thầy mẹ chê khó.
Đi đàng cửa ngõ, chú bác chê nghèo
Nhằm chừng duyên nợ cheo leọ
Sóng to thuyền nặng không biết chống chèo có qua k
Duyên Nợ Miền Trung, Thừa Thiên 5443
Sông cạn, biển cạn lòng ta không cạn
Núi lở non mòn, nghĩa bạn không quên
Đường còn đi xuống đi lên
Ơn bạn bằng biển, ta đền bằng non (*)
Đừng mòn duyên nợ không mòn
Chết thì mới hết, sống còn gặp nhau
Lời nguyền trước cũng như sau
Em không phụ khó tham giàu ở đâu
Duyên Nợ Miền Trung 858
Sầu ai mặt nọ không vui,
Hay sầu duyên nợ nói tui sầu dùm.
Duyên Nợ Miền Nam, Tiền Giang 6078
Sầu ai mặt nọ không vui
Hay sầu duyên nợ, nói tui sầu dùm
Ruộng sâu cấy lúa đứng trùm
Biết ai nhân đạo, chỉ dùm làm ơn
Duyên Nợ Miền Nam, Bến Tre 9624
Phải duyên phải nợ thì theo
Không phải duyên nợ, vàng đeo mặc vàng
Dầu mà anh có nên quan
Hiển vinh mình bạn, đây nàng cũng không
Em kiếm nơi mô có tình nghĩa vợ chồng
Ơn cha nghĩa mẹ đạo đồng em theo
Duyên Nợ Miền Trung 3935
Phải chi lên đặng trên trời
Hỏi coi duyên nợ đổi dời về đâu ?
Duyên Nợ Đại Chúng 6477
Phải chi lên đặng ông trời
Hỏi xem duyên nợ đổi dời về đâu
Duyên Nợ Miền Trung 2671
Phải chi hỏi đặng Nam Tào,
Đôi ta duyên nợ ngày nào mới xong.
Duyên Nợ Miền Nam, Lục Tỉnh 5526
Nhiều sương cỏ mới bạc đầu
Thương anh em chịu thảm sầu từ đây
Duyên Nợ Đại Chúng 1404
Ôi thôi, tôi muốn bứt rời duyên nợ
Anh đi kiếm vợ em lại kiếm chồng
Làm chi đày đọa khách hồng quần lo
Duyên Nợ Đại Chúng 3597
Phải chi cao đất thấp trời,
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời phương nao.
Duyên Nợ Miền Nam, Lục Tỉnh 2029
Phải chi cao đất thấp trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời thế nao
Duyên Nợ Đại Chúng 2068
Nhà giàu ngồi mát bát vàng
Nàng tham chốn ấy anh sang làm gì.
Xưa kia nói nói thề thề
Cá trê chui ống lọt về giếng khơi
Mới hay lấy vợ trên đời
Chẳng tại trời, tại không tiền nằm không.
Dù em nên vợ nên chồng
Con bế con bồng nghĩ lại duyên xưa
Trời có mây mà chẳng có mưa
Sao em lại nỡ đong đưa với tình?
Mới hay duyên nợ ba sinh
Nhà giàu cướp cả cái tình đôi ta
Anh chẳng trách mẹ trách cha
Trách đời chênh lệch hóa ra thế này!
Duyên Nợ Đại Chúng 2505
Nhạn xanh chấp cánh bay chuyền
Chồng em lẩy bẩy như Cao Biền dậy non
Sớm chồng mà lại muộn con
Hẩm hiu xấu số em còn đứng trông
Khốn khổ thay ăn ở với chồng
Duyên Nợ Đại Chúng 6745
Ngỡ rằng duyên nợ đấy đây
Nào hay duyên nó lá lay phũ phàng
Duyên Nợ Đại Chúng 3524
Ngọn gió ngang nên chàng xa thiếp
Duyên nợ tự trời, ai quyết được đâu
Duyên Nợ Đại Chúng 10171
Ngọn gió đêm ngang nên chàng xa thiếp
Duyên nợ tại trời, ai quyết xa ai
Duyên Nợ Miền Nam, Đồng Tháp 8925
Ngọn cờ phất, ngọn lau cũng phất,
Nồi đồng sôi nồi đất cũng sôi,
Bậu với qua duyên nợ rã rời,
Tới lui chi nữa, đứng ngồi uổng công.
Bậu ở bên đông, bậu lấy chồng bên bắc, ớ em!
Duyên Nợ Miền Nam, Lục Tỉnh 1328
Ngọn cỏ phất phơ, ngọn cờ phơ phất,
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi.
Anh với em duyên nợ hết rồi,
Để cho người khác đứng ngồi với em.
Duyên Nợ Miền Nam, Tiền Giang 9030
Mênh mông góc bể chân trời
Những người thiên hạ ai người tri âm
Buồn riêng tôi lại tủi thân
Một duyên hai nợ ba bốn lầm lấy nhau!
Duyên Nợ Đại Chúng 7819
Một ngày cũng đạo cang thường
Huống chi năm bảy tháng trường tơ duyên
Duyên Nợ Đại Chúng 3133
Mối chỉ đỏ xe vòng duyên nợ
Trách cho người buộc mờ vì ai.
Nỉ non đêm vắn tình dài
Ngoài hiên thỏ đã non Đoài ngậm gương.
Duyên Nợ Miền Trung 2436
Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn thằng Mán (đứa dại) vỗ về quanh năm
Duyên Nợ Đại Chúng 6258
Lấy chồng hay chữ là tiên
Lấy chồng mù chữ là duyên con bò
Duyên Nợ Đại Chúng 9400
Lấy chồng chè rượu là tiên
Lấy chồng cờ bạc là duyên nợ nần
Duyên Nợ Đại Chúng 10065
Lấy chồng cờ bạc là tiên
Lấy chồng say rượu là duyên nợ nần
Duyên Nợ Đại Chúng 3433
Lấy chồng biết chữ là tiên
Lấy chồng dốt (mù) chữ là duyên nợ đời (con bò)
Duyên Nợ Đại Chúng 2181
Lạy trời phù hộ cho em
Cho em chóng lớn em lên cõi già
Khỏi đền duyên nợ rầy rà
Khỏi mang tiếng xấu như là những ai
Duyên Nợ Đại Chúng 8986
Khoai lang Đồng Phó,
Đậu phộng Hà Nhung (4)
Chàng bòn, thiếp mót đổ chung một gùi.
Chẳng qua duyên nợ sụt sùi,
Chàng giận, chàng đá cái gùi thiếp đi.
Chim kêu dưới suối Từ Bi (4a)
Nghĩa nhân còn bỏ, huống chi cái gùi!
Duyên Nợ Miền Trung, Bình Định 4090
Khỏi điều duyên nợ rày rà (2)
Khỏi người bỉ độn, khỏi nhà đần ngu
Duyên Nợ Đại Chúng 10332
Khỏi điều duyên nợ rày rà
Khỏi mang tiếng xấu như là những ai
Duyên Nợ Đại Chúng 9023
Kể từ ngày anh đau bệnh ban cua lưỡi
Trắng miệng đắng cơm hôi
Em đến đây đỡ đứng bõng ngồi
Sao giờ anh ở bạc
Duyên nợ đổi dời không vui
Duyên Nợ Đại Chúng 8151
Hò ít câu, có chi đâu mà sợ?
Chiều lên bờ, trả duyên nợ lại cho em.
Duyên Nợ Miền Nam, Kiên Giang 6967
Hò ít câu có chi đâu mà sợ,
Chiều lên bờ trả duyên nợ lại cho em.
Duyên Nợ Miền Nam, 5345