Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia Súc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu gà gà mổ mắt yêu chó chó liếm mặt Gia Súc Đại Chúng 7151
Xui trẻ ăn cứt gà Gia Súc Đại Chúng 2398
Xông xáo như cáo vào chuồng gà Gia Súc Đại Chúng 4670
Vô một gà ra phải ba trâu Gia Súc Đại Chúng 6978
Ví dầu con phụng bay qua
Mẹ nói con gà con cũng nói theo
Gia Súc Miền Nam, 3113
Vịt già, gà to Gia Súc Đại Chúng 2817
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm Gia Súc Đại Chúng 3321
Vắng chủ nhà gà bới bếp Gia Súc Đại Chúng 1186
Vật ngon đâu đến thứ ta
Toàn trâu hạ địa cùng gà chết toi
Gia Súc Đại Chúng 642
Trông gà hóa cuốc (quốc) Gia Súc Đại Chúng 3920
Trói gà không chặt Gia Súc Đại Chúng 9506
Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con Gia Súc Đại Chúng 7640
Trái gần anh hái chẳng hái trái xa
Dễ kiếm thịt gà tìm đâu ra thịt phụng
Gia Súc Đại Chúng 6031
Trứng khôn hơn vịt Gia Súc Đại Chúng 840
Trứng gà trứng vịt Gia Súc Đại Chúng 2510
Trẻ trộm gà già trộm bò (trọm trâu) Gia Súc Đại Chúng 10301
Trắng như trứng gà bóc Gia Súc Đại Chúng 6265
Trời đang nắng cỏ gà trắng thì mưa Gia Súc Đại Chúng 6729
Trấu trong nhà để gà ai bới Gia Súc Đại Chúng 5748
Tính rằng đêm bảy ngày ba
Mỗi đêm có sáu, gà đà sang canh
Chém cha con gà trống nó đậu trên cành
Giá biết như vậy bà đã làm gỏi, nấu canh ăn rồi
Gia Súc Đại Chúng 7069
Tháng giêng tháng hai
Tháng ba, tháng bốn,
Tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi tạm được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái
Về nuôi, hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung,
Hai trứng: ung,
Ba trứng: ung
Bốn trứng: ung,
Năm trứng: ung,
Sáu trứng: ung,
Còn ba trứng nở ra ba con:
Con diều tha,
Con quạ bắt,
Còn mặt cắt xơi,
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây
Gia Súc Đại Chúng 6412
Thấp lè tè như vịt Gia Súc Đại Chúng 1583
Thương em không dám vô nhà (ghé nhà)
Đi qua đi lại hỏi có gà bán không?
Gia Súc Đại Chúng 10257
Te tái như gà mái mắc đẻ (nhảy ổ) Gia Súc Đại Chúng 6421
Tội vịt chưa qua tội gà đã đến Gia Súc Đại Chúng 3851
Tội gà vạ vịt Gia Súc Đại Chúng 867
Sóng xao đầu vịt Gia Súc Đại Chúng 3192
Thương em (anh) anh (em) để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm
Thương em không dám vô nhà
Đi qua đi lại hỏi có gà bán không?
Gia Súc Đại Chúng 4805
Sắc em mới chỉ là hoa
Tâm hồn em mới thật là hương thơm
Gia Súc Đại Chúng 6784
Sáo đói thì sáo ăn đa
Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn
Có chịu khó mới có mà ăn
Không dưng ai có đem phân cho người
Gia Súc Đại Chúng 6268
Ruồi lằn chọi với bò trâu
Đàn gà quật với diều hâu mấy lần
Gia Súc Đại Chúng 1330
Rau răm hái ngọn héo rầu
Những lời em nói mà đau đớn lòng.
Bấy lâu xe sợi chỉ hồng
Nghĩ em lấy được con tông gà nòị
Bây giờ em đã hai mươi
Sao em không nhớ những lời ngày xưả
Gia Súc Đại Chúng 10021
Rắn không chân rắn bò khắp rú,
Gà không vú răng nuôi đặng chín mười con;
Khi em nói với anh thì mùa màng chưa tới,
Nay chừ cắt hái em ra dầm sương dãi nắng nên má em
Mỏng, chân đạp gốc toót nên gót em mòn;
Vườn hoa em giữ trọn, con ong lòn cũng không vô.
Gia Súc Miền Trung, Huế 6028
Quốc kêu réo rắt trên ngàn
Gà rừng táo tác gọi con trên đồi
Lạnh lùng thay láng giềng ôi
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều
Gia Súc Đại Chúng 9904
Rửa chân đi hán đi hài (*)
Rửa chân đi đất chớ hoài rửa chân
Con gái mà gả chồng gần
Nửa đêm gà gáy mang phần cho cha
Con gái mà gả chồng xa
Ba sào ruộng chéo chẳng ma nào cày
Gia Súc Đại Chúng 7702
Ông nói gà bà nói vịt Gia Súc Đại Chúng 6105
Nuôi gà phải chọn giống gà
Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau (sai)
To nhất là giống gà nâu
Lông dầy, thịt béo nuôi lâu đẻ nhiều
Gia Súc Đại Chúng 4017
Nuôi bò mà đẻ tháng năm
Sửa soạn dao thớt nỏ bằm thì hui
Gia Súc Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4545
Nói như nước đổ đầu vịt (lá khoai) (lá môn) Gia Súc Đại Chúng 9393
Nhà vua thân với Lang sa
Để Tây ăn cắp trứng gà của dân.
Gia Súc Miền Trung, Bình Định 3974
Nhà nầy chết lợn toi gà
Có ba ông cống đến nhà ngày xưa.
Gia Súc Đại Chúng 6722
Nhà giàu mua vải tháng ba (2)
Bán gạo tháng tám, nuôi gà tháng năm.
Gia Súc Đại Chúng 9701
Nhà anh chẳng chiếu chẳng giường
Chỉ ấm tổ rạ, nàng thương chăng là ?
Yêu nhau chẳng quản cửa nhà
Chuồng chim cũng lấy, chuồng gà cũng theo
Gia Súc Đại Chúng 3752
Nhỏ tuổi mà lấy đàn bà
Như trái chín háp, như gà té mương
Gia Súc Đại Chúng 2788
Ngây ngô như gà mờ Gia Súc Đại Chúng 3320
Ngủ gà ngủ vịt Gia Súc Đại Chúng 7818
Ngủ gà ngủ gật Gia Súc Đại Chúng 5062
Nực cười nước lạnh lên hơi
Gà con leo lên ổ quạ, gớm cái đời gà con
Gia Súc Đại Chúng 2214
Nước xáo đầu vịt Gia Súc Đại Chúng 5255
Nước đổ đầu vịt Gia Súc Đại Chúng 7853