Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hoài Công

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Văn chương chữ nghĩa bề bề,
Đàn bà (Thần "Đồ") ám ảnh cũng mê mẫn đời
Nước nóng đổ lọ bình vôi (*)
Tôi ngồi tôi nghĩ bố tôi tôi buồn
Bố tôi dở dại dở khôn
Say đắm cái "đồ" bỏ mẹ con tôi
Hoài Công Đại Chúng 2487
Tiếc công bỏ mẳn nuôi cu,
Cu ăn cu lớn cu gù cu đi.
Hoài Công Miền Trung, Phú Yên, 5690
Tiếc công anh vun vén cây mè
Mè chưa ra trái, con chim què đậu lên.
Hoài Công Miền Trung, Phú Yên, 1891
Tiếc công anh lên đảnh xuống đèo,
Cầm sào thọc chuột cho mèo nẫu ăn!
Hoài Công Miền Trung, Phú Yên, Khánh Hòa 1111
Tiếc công anh dậm đất trét nhà,
Trèo non đốn củi, vợ anh đà về ai?
Hoài Công Miền Trung, Phú Yên, 4446
Tay tiên cầm chiếc thoi đưa
Thương ôi trăm đợi nghìn chờ khổ thay!
Bây giờ chàng đã nghe ai
Lời nguyền giao ước thật hoài công lênh.
Em nghe anh có kẻ nâng khăn
Lời tin trả lại cho anh tiếc gì?
Hoài Công Đại Chúng 10212
Thương ai chăm bẳm đám bèo,
Cắc ca cắc củm cho mèo nẫu ăn.
Hoài Công Miền Trung, Phú Yên, 2109
Rọng cạn, má úa Hoài Công Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6722
Nếu mình hiếu với mẹ cha
Thì con cũng hiếu với ta khác gì
Nếu mình ăn ở vô nghì
Đừng mong con hiếu làm gì hoài công
Hoài Công Đại Chúng 10263
Nước đổ khó hốt cho đầy
Thôi đừng biện bạch chỉ hoài công thôi
Hoài Công Đại Chúng 4721
Dù ai nói giỏi nói tài,
Không đi đánh giặc cũng hoài công phu.
Hoài Công Miền Nam, 4353
Anh kia sao khéo hoài công
Tham hái hoa hồng bị mắc phải gai
Hoài Công Đại Chúng 5600