Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hoàn Cảnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vạn Niên là Vạn Niên nào
Thành xây xương lính hào đào máu dân
Hoàn Cảnh Đại Chúng 6611
Trở khâu rạ Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1510
Trời mưa quả dưa vẹo vọ
Con ốc nằm co
Con tôm đánh đáo
Con cò kiếm ăn
Hoàn Cảnh Đại Chúng 3297
Trăng u ám vì mây,
Đêm lạnh lùng vì cưởi (sương)
Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4819
Quạt rách thì giữ lấy lài,
Bị rách thì giữ lấy quai cho bền
Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3659
Nhịn mẹng đại khách đàng xa,
Ấy là của để chồng ta đi đàng (đường).
Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4011
Như bị lác đứt quai Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2042
Nốt mưa đấy mấn Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5377
Mía có sâu thì mới ngọt,
Nhà có mọt thì mới yên
Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1297
Lâu ni nỏ ẻ đàng,
Bựa ni ẻ đàng cả làng bắt được
Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10192
Không có chó bắt mèo ăn cứt Hoàn Cảnh Đại Chúng 9726
Dù ai như cú như ma,
Về đất Đồng Lộ cụng ra con ngài;
Dù ai béo bạo như voi,
Về đất Ngo Trọt cụng lòi xương ra
Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9331
Con nhà giàu đẻ chợ Cày
Con ăn mày đẻ chợ Gát
Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8847
Chỉ Tàu kết tụ kim cương,
Mỗi người một xứ biểu thương sao đành.
Hoàn Cảnh Miền Nam, 8092
Chết tôi, tôi chịu, chớ đừng bận bịu bớ điệu chung tình,
Con nhạn bay cao khó bắn, con cá ở ao quỳnh khó câu.
Hoàn Cảnh Miền Nam, An Giang 3705
Cáo già không ăn gà hàng xóm Hoàn Cảnh Đại Chúng 10038
Ba chìm bảy nổi chín linh đinh Hoàn Cảnh Đại Chúng 5254
Ba chìm bảy nổi Hoàn Cảnh Đại Chúng 5320
Ba chừng bảy đỗi Hoàn Cảnh Đại Chúng 6866
Ba cọc ba đồng Hoàn Cảnh Đại Chúng 2832
Ba cơm, bảy mắm,
Chín cà sớm mưa,
Trưa nắng, mới ra ló
Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8767
Ba đời khốn khổ ở khu
Làm không xong việc, công phu lỡ làng
Hoàn Cảnh Đại Chúng 3540
Ba đời bảy họ nhà tre
Hễ cất lấy gánh nó đè lên vai
Hoàn Cảnh Đại Chúng 2829
Ba đời bảy họ nhà khoai
Dù ngọt dù bùi cũng phải lăn tăn
Hoàn Cảnh Đại Chúng 10004
Ba đồng cũng công đi chợ Hoàn Cảnh Đại Chúng 2458
Bớt nồi sang niêu Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10228
Bẹ ấp cành cau Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6162
Áo rách vai đứng đàng mô cụng chộ,
Chít khăn xéo nói giọng đầu bò
Trện gốc mía bỏ đã tàu mo
Dâng chè rú lên đây ta hãm
Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3193
Đói nghèo sinh hư, no dư sinh tử tế Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6439
Đói cơm thì ăn độn rau,
Tội chi mần (làm) mọn (vợ bé) nằm sau lưng chồng
Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9528
Đồng hội đồng thuyền Hoàn Cảnh Đại Chúng 6905
Đọi cơm ăn sẻ đọi cà ăn chung Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8108
Ăn sung sung chát ăn đào chua
Bao giờ cho nước có vua
Cho dân có gạo cho chùa có sư
Hoàn Cảnh Đại Chúng 7721
Ăn bát mẻ nằm chiếu manh
Ăn bát Đại Thanh nằm chiếu miếng
Hoàn Cảnh Đại Chúng 6651
Ăn bựa hôm lo bựa mai Hoàn Cảnh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5066