Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khuyến Học

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.
Khuyến Học Đại Chúng 9653
Văn thì cửu phẩm đã sang
Võ thì lục phẩm còn mang gươm hầu
Khuyến Học Đại Chúng 2981
Triều đình còn chuộng thi thư
Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành.
May nhờ phận có công danh
Mà anh phú quý, ấy mình vẻ vang
Khuyên đừng trai gái loang toàng
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng người.
Cũng đừng cờ bạc đua chơi
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
Làm sao nên tiếng danh nho
Thần trung, tử hiếu để cho vang lừng!
Khuyến Học Đại Chúng 4837
Trèo non những ước non cao
Anh đi đò dọc ước ao sông dài
Khuyến Học Đại Chúng 6949
Trên Tràng Thi dưới Tràng Thi
Ai đem nhân ngãi tôi đi đằng nào ?
Trên Hàng Ðào, dưới Hàng Ðào
Ai đem nhân ngãi tôi vào Tràng Thi ?
Khuyến Học Đại Chúng 3096
Trai thì đi học đỗ ba khoa liền
Khoa trước thì đỗ khôi nguyên
Khoa sau tiến sĩ đỗ liền ba khoa
Vinh qui bái tổ về nhà
Ăn mừng hai họ đủ ba tháng chày
Hàng phủ, hàng huyện đông tây
Rủ mừng quan trạng tới ngày hiển vinh
Khuyến Học Đại Chúng 2721
Trời mưa cho ướt lá riềng
Mua giấy mua bút mua nghiên học hành.
Chàng về em gửi đôi chanh
Trái chín nhuộm áo, trái xanh gội đầu.
Khuyến Học Đại Chúng 3344
Trời cao đất rộng thênh thênh
Công danh phú quý, còn dành cho ta
Có công mài sắt, diệt tà
Gặp thời lọc sẽ vào ra dồi dào
Công của cũng chẳng là bao
Ra tay tháo vát, thế nào cũng nên
Khuyến Học Đại Chúng 7829
Tiên học lễ hậu học văn Khuyến Học Đại Chúng 5248
Tiếng gà gáy giục năm canh
Chàng ơi dạy học còn nằm làm chi
Sang năm Chúa mở khoa thi
Tàn vàng choi chói rỡ thì tên anh.
Khuyến Học Miền Bắc, Hà Nội 9093
Thoi đưa tay mỏi canh chày
Tiếng ai xin lửa là thày cống Sen
Thày rằng đang học tắt đèn
Cậy tình lân lí dám phiền đêm hôm
Khuyến Học Miền Bắc, Hà Nội 3328
Tháng năm cho chí tháng mười
Năm mười hai tháng em ngồi em suy:
Vụ chiêm em cấy lúa đi
Vụ mùa, lúa dé, sớm thì ba trăng,
Thú quê, rau cá đã từng
Gạo ngon, cơm trắng chi bằng tám xoan
Việc nhà em liệu lo toan
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà
Khuyến Học Đại Chúng 9007
Tháng hai cho chí tháng mười
Năm mười hai tháng em ngồi em suy
Vụ chiêm em cấy lúa di
Vụ mùa lúa dé, sớm thì ba trăng
Thú quê rau cá đã từng
Gạo thơm cơm trắng chi bằng tám xoan
Việc nhà em liệu lo toan
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà.
Khuyến Học Đại Chúng 3716
Thầy mẹ sinh em phận gái giữ đạo cương thường
Anh lui về học lấy văn chương
Nghìn thu em vẫn đợi, không vấn vương nơi nào.
Khuyến Học Miền Trung, Thừa Thiên 3064
Sông Nha Trang cát vàng, nước lục,
Thảnh thơi con cá đục lội dọc lội ngang.
Đã nguyên cùng nhau hai chữ đá vàng,
Quí chi tách cà phê đen, ly sữa bò trắng
Anh nở phụ phàng nước non.
Khuyến Học Miền Trung, Khánh Hòa 3723
Quả cau nho nhỏ cái vỏ vân vân, (2)
Nay anh học gần, mai anh học xa
Tiền gạo thì của mẹ cha
Cái nghiên cái bút thật là của em
Khuyến Học Đại Chúng 1727
Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân,
Nay anh học gần,
Mai anh học xa
Tiền gạo thì của mẹ cha
Cái nghiên cái bút thật là của em
Khuyến Học Đại Chúng 1459
Rừng thư biển thánh khôn dò
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra
Sẵn sàng áo mẹ cơm cha
Có văn, có sách mới ra con người
Khuyến Học Đại Chúng 1760
Nhỏ còn thơ dại biết chi
Lớn thì đi học, học thì phải siêng
Theo đòi cũng thể bút nghiêng
Thua em kém chị cũng nên hổ mình
Khuyến Học Đại Chúng 5460
Nữa mai nối được nghiệp nhà
Trước là đẹp mặt, sau là hiển thân
Khuyến Học Đại Chúng 1761
Nữa mai chàng chiếm bảnh vàng
Bỏ công tắm tưới vun trồng cho rau
Khuyến Học Đại Chúng 7610
Nước lã mà vẫn (khuấy) nên hồ
Giầu mà hay chữ, như tô bịt vàng.
Khuyến Học Đại Chúng 1930
Mùa hè cho chí mùa đông
Mùa nào thức ấy cho chồng ra đi
Khuyến Học Đại Chúng 3897
Mong anh thi đỗ ông Nghè
Lọng tía võng đào chễm chệ nghênh ngang
Khuyến Học Đại Chúng 8967
Mừng nay nho sĩ có tài
Bút nghiên dóng dả, giữ mài nghiệp nho
Rõ ràng nên đấng học trò
Công danh hai chữ trời cho rõ ràng
Một mai chiếm được bảng vàng
Ấy là phú quý giầu sang quế hòe,
Bước đường tiến đến cống nghè
Vinh quy bái tổ, ngựa xe tưng bừng
Bốn phương nức tiếng vang lừng
Ngao du bể thánh, vẫy vùng rừng nho
Quyền cao chức trọng trời cho
Bõ công học tập, bốn mùa chúc minh!
Khuyến Học Đại Chúng 10151
Một năm chưa dễ mấy xuân
Gái kia chưa dễ mấy lần đưa dâu
Chẳng tham ruộng cả ao sâu
Tham về anh Tú lắm râu mà hiền
Chẳng tham ruộng cả ao liền
Tham về cái bút, cái nghiên anh đồ
Khuyến Học Đại Chúng 3780
Một chữ Thánh một gánh vàng Khuyến Học Đại Chúng 6094
Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy, học hành cho hay.
Muốn khôn thì phải có thầy,
Không thầy dạy dỗ đố mày làm nên.
Mười năm luyện tập sách đèn,
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.
Yêu kính thầy mới làm thầy,
Những phường bội bạc sau này ra chi.
Khuyến Học Đại Chúng 8754
Mười năm cắp sách theo thầy
Năm thứ mười một vác cày theo trâu
Khuyến Học Đại Chúng 2400
Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ
Sao anh không học đặng nhờ tấm thân ?
Khuyến Học Đại Chúng 907
Làm thơ mà dán gốc chanh,
Trai bỏ học hành, gái bỏ bán buôn.
Gái bỏ bán buôn vẫn còn tha thứ,
Trai bỏ học hành, một chữ năm roi.
Khuyến Học Miền Trung 508
Lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng
Lỡ hàng dân giả, lỡ hàng công khanh
Khuyến Học Đại Chúng 7103
Lấy chồng sang như chiếc vòng vàng
Lấy chồng thất học, như gặp thằng mọi vọc phẩm tiên
Khuyến Học Đại Chúng 1501
Khuyên ai đọc sách ngâm thơ
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa
Mai sau nối được nghiêp nhà
Trước là mát mặt sau là vinh thân
Khuyến Học Đại Chúng 9916
Không thầy đố mầy làm nên
Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu
Khuyến Học Đại Chúng 2632
Không ham bịt lúa anh đầy,
Tham ba hàng chữ làm thầy thế gian
Khuyến Học Đại Chúng 845
Hát lên một tiếng cho thanh
Trai bỏ học hành, gái bỏ bán buôn
Gái bỏ bán buôn, gái còn lịch sự
Trai bỏ học hành một chữ năm roi
Khuyến Học Miền Trung 10445
Học thì dốt vợ tốt thì muốn Khuyến Học Đại Chúng 3769
Học thành danh lập Khuyến Học Đại Chúng 2412
Học thầy không tầy học bạn Khuyến Học Đại Chúng 2588
Học tài thi phận Khuyến Học Đại Chúng 3367
Học sư bất như học hữu Khuyến Học Đại Chúng 7856
Học nhiên hậu tri bắt túc Khuyến Học Đại Chúng 5147
Học như quốc kêu mùa hè Khuyến Học Đại Chúng 5833
Học như gà đá vách Khuyến Học Đại Chúng 1061
Học mà không nghĩ là lầm,
Nghĩ mà không học là nguy
Khuyến Học Đại Chúng 2931
Học một biết mười Khuyến Học Đại Chúng 1144
Học mặc tài, thi mặc phận Khuyến Học Đại Chúng 7411
Học khôn đi lính học tính đi buôn Khuyến Học Đại Chúng 1641
Học hay cày biết Khuyến Học Đại Chúng 3583