Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Kiêu Hãnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trên rừng ba mươi sáu thứ chim
Thiếu gì loan phượng đi tìm quạ khoang.
- Quạ khoang có của có công
Tuy rằng loan phượng nhưng không có gì.
Kiêu Hãnh Đại Chúng 3577
Thân em như chiếc giường ngà
Thân anh như chiếu rách, người mà ngồi trên
Trăm lạy ông trời cho gió nổi lên
Cho manh chiếu rách nằm trê giường ngà
Kiêu Hãnh Miền Trung 7168
Thân em như cái chuông vàng
Để trong thành nội có ngàn quân canh
-Thân anh như thể cái chày
Bỏ lăn bỏ lóc chờ ngày dộng chuông
Kiêu Hãnh Miền Trung, Miền Nam, Bạc Liêu 606
Thân em thái thể đồng tiền (2)
Lớn thì "ăn sáu" nhỏ nguyền "ăn ba"
Tiền thời Minh Mệnh đưa ra
Ăn sáu cũng đặng ăn ba cũng vừ
Mặc tình thiếp muốn chàng ưa
Bỏ vô chén ngọc mới vừa lòng châu
Kiêu Hãnh Miền Trung 5135
Thân em như trái thơm chua (2)
Kẻ thời ao ước, người mua không tiền
Kiêu Hãnh Miền Trung 8157
Thân em như trái thơm chua
Nằm trong xó bụi mãn mùa sóc moi
Kiêu Hãnh Miền Trung 8395
Thân em như trái mãng cầu
Đặt trên hương án, hạc chầu lọng đôi
Thân anh như thể con dơi
Bay qua bay lại giỡn chơi mãng cầu
Kiêu Hãnh Miền Trung 4560
Thân em như thể hoa hường
Anh xem cho kỹ kẻo mắc đường chông gai
Thân anh như thể giọt sương
Đêm hè tưới mát cho hoa hường tốt tươi
Kiêu Hãnh Miền Trung 7874
Thân em như thể bình vôi
Bỏ lăn bỏ lóc mồ côi một mình
Chị em ai thấy đừng khinh
Đỏ môi thắm miệng nhờ mình chớ ai
Kiêu Hãnh Miền Trung 4789
Thân em như tấm lụa điều
Đã đông nơi chuộng lại nhiều nơi thương.
Kiêu Hãnh Miền Nam, Bạc Liêu 8534
Sông sâu nước chảy ngập kiều
Dù anh phụ bạc còn nhiều nơi thương
Kiêu Hãnh Đại Chúng 9142
Nước trong còn ở nguồn xanh
Trà thơm có đợi chén sành hay không?
Kiêu Hãnh Đại Chúng 8915
Một mình giữ phận một mình,
Một ôm củi quế một chình gạo châu.
Kiêu Hãnh Miền Nam, 4991
Lững lờ vườn quế soi thềm
Hương đưa bát ngát cáng thêm bận lòng
Gió thu thổi ngọn phù dung
Dạ nàng là sắt anh nung cũng mềm
Kiêu Hãnh Đại Chúng 5153
Làm trai biết đánh tổ tôm
Uống trà Long Tĩnh, ngâm nôm Thúy Kiều
Kiêu Hãnh Đại Chúng 3402
Gió bay trên lúa, nắng bay trên cờ
Lũy tre vẫn hiện mái chùa
Ấm cây đại thọ mát bồ quê hương
Tóc cài hoa bưởi trắng, ướp nhụy sen vàng
Đời đời cô gái Việt Nam
Trăng lên ngôi vị nữ hoàng Việt Nam
Kiêu Hãnh Đại Chúng 3800
Em là con gái nhà giàu (3)
Có dây xà tích giắt đầu thắt lưng
Anh là con trai nhà nghèo
Anh đi đánh dậm vai đèo giỏ cua
Trời làm thiên hạ mất mùa
Xà tích em mất, giỏ cua anh còn
Kiêu Hãnh Đại Chúng 5039
Dù ai gieo tiếng ngọc
Dù ai đọc lời vàng
Bông sen hết nhụy bông tàn
Em đây giữ tiết như nàng Nguyệt Nga
Kiêu Hãnh Đại Chúng 3629
Dù ai buôn đâu bán đâu (2)
Làm sao cho khỏi Cầu Châu thì làm
Kiêu Hãnh Đại Chúng 7592
Cúc mọc bờ giếng cheo leo
Đố ai dám trèo hái cúc mà chơi
Kiêu Hãnh Đại Chúng 1161
Chớ thấy duyên muộn mà phiền
Tuy rằng duyên muộn có tiên đợi chờ
Kiêu Hãnh Đại Chúng 2648
Chị là con gái nhà giàu
Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen.
Em là con gái nhà hèn
Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè.
Kiêu Hãnh Đại Chúng 3824
Chẳng chua cũng thể là chanh (2)
Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây
Chẳng khôn cũng chị lâu nay
Chị đái ra váy cũng tày em khôn
Kiêu Hãnh Đại Chúng 5322
Cơm này là ngọc là châu
Không bóc mía tím biết đâu cơm vàng.
Cơm này là nghĩa đá vàng
Chồng em vẫn đợi mấy chàng bưng mâm.
Kiêu Hãnh Đại Chúng 4120
Bốn mùa em chẳng phải lo
Gạo Đồng Nai, Vải Nghệ Tĩnh, ấm no trọn đời
Kiêu Hãnh Đại Chúng 4923
Bấy lâu mới gặp duyên mình
Giả như vạn thọ gặp bình nước tiên
Kiêu Hãnh Miền Trung, Bình Định 3357
Anh khôn ngoan cũng ở dưới ông trời
Em là con én đổi dời thượng thiên
Kiêu Hãnh Miền Trung, Bình Định 3723
Anh hùng nào giang sơn nấy Kiêu Hãnh Đại Chúng 1682
Anh đây tài tử giai nhân
Vô (Vì) tình nên phải xuất thân giang hồ
Nơi đây có chị nằm đò,
Mận xanh ăn vậy đừng chờ đào non
Kiêu Hãnh Đại Chúng 1273
Anh đây lên thác xuống ghềnh
Thuyền nan đã trải, thuyền mành thử chơi
Đi cho khắp bốn phương trời
Cho trần biết mặt cho đời biết tên
Kiêu Hãnh Đại Chúng 8095
Ai xui anh lấy được mình
Để anh vun xới ruộng tình cho xanh
Ai xui mình lấy được anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em.
Kiêu Hãnh Miền Nam, 9535
Đèn trời chiếu sáng bốn phương
Đèn tôi sáng cả gậm giường nhà tôi
Kiêu Hãnh Đại Chúng 3029
Đấy song đây cũng mây liền
Đấy có một tiền đây cũng sáu mươi
Kiêu Hãnh Đại Chúng 8345
Đấy song đây cũng mây già
Ðấy con Ðô Ðốc, đây cháu bà Quận Công
Kiêu Hãnh Đại Chúng 9433