Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Kinh Tế

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tiền nào xỏ không lọt chuỗi Kinh Tế Đại Chúng 9630
Tiền nào của nấy Kinh Tế Đại Chúng 3354
Tiền nằm lãi chạy Kinh Tế Đại Chúng 5810
Tiền mất tật còn (mang) Kinh Tế Đại Chúng 4612
Tiền liền khúc ruột Kinh Tế Đại Chúng 2380
Tiền là tiên là Phật
Là sức bật con người
Là nụ cười tuổi trẻ
Là sức khoẻ tuổi già!
Kinh Tế Đại Chúng 8858
Tiền lưng gạo bị (túi) Kinh Tế Đại Chúng 626
Tiền không một đồng muốn ăn hồng một hột Kinh Tế Đại Chúng 4549
Tiền không có lỗ xỏ Kinh Tế Đại Chúng 7479
Tiền hàng xáo Kinh Tế Đại Chúng 550
Tiền dư thóc mục Kinh Tế Đại Chúng 8235
Thà em lấy chồng khờ, chồng dại
Lo kinh tế, thương mại, công nghệ, nông trang
Em không ham nơi nhiều bạc lắm vàng
Mai sau sinh chuyện điếm đàng cực em!
Kinh Tế Miền Nam, Vĩnh Long 10066
Nhất thì bộ Lại bộ Binh
Hai thì bộ Hộ, bộ Hình cũng xong
Thứ ba thì đến bộ Công
Còn như bộ Lẽ ,lậy ông xin hàng!
Kinh Tế Đại Chúng 7258
Làng Vạc ăn cỗ ông Nghè
Làng Vận, làng Chè kéo đá ông Ðăng
Lao động là vinh quang
Lang thang là chết đói
Hay nói thì ở tù !
Lù khù thì đi kinh tế mới !
Kinh Tế Đại Chúng 8624
Lởi xởi trời cho, lo bo trời lấy Kinh Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1857
Cung quá ư cầu Kinh Tế Đại Chúng 3499
Con nỏ chê cha mẹ khó
chó nỏ chê chủ nghèo
Kinh Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8307
Đắt như quế, ế như gộ sài tân Kinh Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5825