Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Làm Cao

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tôi là con gái xóm trong
Chân đi yểu điệu hình dong ai tày
Đôi cổ tay nhỏ nhi nhỏ nhí bằng cái bắp cày
Chân đi sừng sững rõ tày voi nan
Đôi má hồng cô bay trắng khốn,
Trắng nạn trắng tựa hòn than
Nằm đâu ngủ đấy lại toan kén chồng
Làm Cao Đại Chúng 6134
Ra đường thấy cánh hoa rơi (2)
Hai chân giậm xuống chẳng chơi hoa thừạ
Làm Cao Đại Chúng 8868
Nhông nhông như chiếc sào chong
Lại còn nhỏng nhảnh kén chồng trai tơ
Chồng trai tơ ước mơ mà được
Đêm canh dài thở ngược từng cơn
Thôi đừng tính thiệt suy hơn
Kẻo ra già kén kẹn hom nhỡ nhàng!
Làm Cao Đại Chúng 9311
Nghĩ đời thật đáng buồn cười
Đã chê đấy thấp, quơ người lùn bâng,
Làm Cao Đại Chúng 2324
Ngọc lành còn đợi giá cao (2)
Chờ người quân tử em giao nghĩa tình
Làm Cao Đại Chúng 7308
Ngọc lành còn đợi giá cao
Kim vàng còn đợi lụa đào mới may
Làm Cao Đại Chúng 4598
Nên thì lập kiểng trồng hoa,
Chẳng nên đá kiểng, trồng cà dái dê.
Chẳng nên thiếp trở lộn về,
Dưỡng nuôi từ mẫu trọn bề hiếu trung.
Làm Cao Miền Nam, Vĩnh Long 1726
Nào khi anh dỗ chẳng nghe,
Bây giờ xách nón chèo ghe đi tìm.
Làm Cao Miền Nam, Cần Thơ 1207
Người trời lại bán chợ trời
Hễ ai biết của, biết người thì mua
Làm Cao Đại Chúng 7923
Men tình không uống mà say
Nợ tình phải trả mà vay bao giờ
Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau
Thôi đừng bắc bực làm cao
Phèn chua anh đánh nước nào cũng trong
Làm Cao Đại Chúng 9332
Khế rụng bờ ao thanh thao anh lượm
Ngọt như cam sành héo cuống anh chê
Làm Cao Đại Chúng 6118
Gái chính chuyên lấy được chín chồng
Ba chồng thành Lạng, ba chồng thành Caọ
Ba chồng để ngọn sông Đào
Trở về đỏng đảnh (đóng cửa) làm cao chưa chồng.
Làm Cao Đại Chúng 3577
Chuộng chuối chuối lại cao tàu
Thương anh, anh lại ra màu làm cao
Xin đừng bắc bậc làm cao
Phèn chua em đánh nước nào cũng trong.
Làm Cao Đại Chúng 7150
Chính chuyên lấy được chín chồng
Ba chồng thành Lạng, ba chồng thành Cao
Ba chồng để ngọn sông Ðào
Trở về đóng cửa làm cao chưa chồng
Làm Cao Đại Chúng 7174
Chỉ tàu lựa gấm mà thêu
Chuông vàng tốt tiếng phải treo giá vàng.
Làm Cao Đại Chúng 2808
Cao Ly sâm tốt mấy cũng chả màng
Trầm hương mất vị (?) bạc ngàn khó mua
Làm Cao Đại Chúng 8759
Cách sông nên phải lụy đò
Tối trời nên phải lụy cô bán dầu
Hàng dầu cất gánh làm cao,
Khi mua chẳng bán, khi rao chẳng màng.
Làm Cao Miền Nam, 6790
Ba đồng một mớ (chục) đàn ông
Đem về mà bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi
Làm Cao Đại Chúng 1600
Anh về dỡ gỗ đa đa
Cất nhà lẫm thượng tháng ba em về
Em về coi trước coi sau
Coi nhà mấy cột coi cau mấy buồng
Làm Cao Miền Trung, Bình Định 6945
Anh về đếm hết sao trời
Em đây kết tóc ở đời với anh
Làm Cao Đại Chúng 7559
Ai ơi! ở vậy cho rồi
Còn hơn lấy lẽ chồng người khổ ta
Làm Cao Đại Chúng 3435
Đấy còn không đây cũng còn không
Đấy kén vợ đẹp, đây trông chồng giàu
Chuộng chuối chuối lại cao tàu
Thương anh anh lại ra màu làm cao
Xin đừng bắc bậc làm cao
Phèn chua em đánh nước nào chẳng trong.
Làm Cao Đại Chúng 9652