Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Làm Rể

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trời mưa cho ướt lá khoai
Công anh làm rể đã hai năm ròng
Nhà em lắm ruộng ngoài đồng
Bắt anh tát nước cực lòng anh thay
Tháng chín mưa bụi, gió may
Cất lấy gàu nước, hai tay rụng rời
Làm Rể Đại Chúng 3150
Trăm năm cơ hội tình cờ,
Đàn cầm anh gãy, câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận nẻo đi về,
Anh sang làm rể, em về làm dâu.
Số giàu lấy khổ cũng giàu,
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi.
Em ơi! chữ vị là vì,
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo,
Ta đã yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát giang cũng lội, tam thập đèo cũng qua.
Làm Rể Miền Nam, 3569
Tiếc công anh làm rể đánh tranh
Cha mẹ không đành phải tháo tranh ra
Em đố anh dám tháo tranh ra
Công ăn tiền trả hết ba mươi đồng
Làm Rể Miền Trung, Khánh Hòa 8063
Trăm năm đành (dầu) lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa.
Trăm năm hội ngộ tình cờ
Đàn cầm anh gẩy câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận nẻo đi về
Anh sang làm rể, em về làm dâu.
Số giàu lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi.
Em ơi! Chữ vi là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo.
Ta yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Thất bát giang cũng lội, tam thập lục đèo cũng qua
Làm Rể Miền Trung 8755
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng (5)
Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
Thương em xóm Thủ chưa chồng
Anh muốn vô làm rể, biết em bằng lòng hay không?
Làm Rể Miền Nam, Vĩnh Long 5116
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng (4)
Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
Thương em xóm Thủ chưa chồng
Anh muốn vô làm rể, biết em bằng lòng hay không?
Làm Rể Miền Nam, Vĩnh Long 5477
Người ta làm rể thì sang
Còn tôi làm rể ngổn ngang trăm bề!
Làm Rể Đại Chúng 577
Làm rể chớ xào thịt trâu làm dâu chớ đồ xôi lại Làm Rể Đại Chúng 8972
Làm dâu nơi cả thể làm rể nơi đông con Làm Rể Đại Chúng 1212
Làm dâu khó lắm anh ơi!
Làm rể đứng ngồi cơm sẵn mà ăn.
Làm Rể Miền Nam, Tiền Giang 2182
Không mấy khi con rể về chơi,
Phụ mẫu em cầm ở lại, sáng mơi sẽ về.
Làm Rể Miền Trung, Phú Yên, 3054
Hai hàng nước mắt như mưa
Cái khăn lau không ráo
Cái áo chặm không khô
Công anh đổ xuống ao hồ
Quì thưa bẩm dạ thuở mô đến chừ !
Làm Rể Miền Trung, Huế 4204
Gái đâu có thứ hỗn hào
Trai chưa làm rể, gái vào làm dâu
Làm Rể Đại Chúng 2446
Công anh làm rể, làm con,
Áo rách quần mòn vợ lại về ai.
Làm Rể Miền Nam, Lục Tỉnh 5881
Công anh làm rể làm con
Áo rách quần mòn vợ lại về ai ?
Làm Rể Đại Chúng 2065
Công anh làm rể có tài
Một mình ăn hết mười hai vại cà
Giếng đâu thì dắt anh ra
Kẻo mà anh chết theo cà nhà em
Làm Rể Đại Chúng 7997
Công anh làm rể Chương Đài
Ăn hết mười một mười hai vại cà
Giếng đâu thì dắt anh ra
Kẻo mà anh chết với cà đêm nay
Làm Rể Đại Chúng 9126
Công anh làm rể ba năm
Chiếu chả được nằm, đất lại cắm chông
Con bà bà lại gả chồng
Để tôi vất vả tốn công nhiều bề
Làm Rể Đại Chúng 8988
Công anh làm rể đã lâu,
Chỉ ăn cơm hớt với đầu cá rô.
Chừng nào anh lấy được cô,
Cơm hớt phần chó, đầu cá rô phần mèo.
Làm Rể Miền Trung, Phú Yên, 8490
Công anh làm rể đã lâu
Chỉ ăn cơm hớt với đầu cá rô
Bao giờ anh lấy được cô
Cơm hớt phần chó, đầu rô phần mèo
Làm Rể Đại Chúng 888
Chu choa sao nắng bể đầu
Anh về làm rể ngõ hầu an thân
Bùn lê từ chóp đến chân
Em ngồi vắt vẻo ngoài sân ăn quà
Cực lòng anh lắm, chi cha
Vợ không ra vợ, chồng ra chi chồng !
Làm Rể Đại Chúng 8589
Cha tôi già, mẹ tôi yếu (2)
Em tôi còn nhỏ xíu dại khờ,
Cậy anh vô làm rể thử cha mẹ nhờ đôi năm.
Làm Rể Miền Nam, Trà Vinh 7079
Cha tôi già, mẹ tôi yếu
Em tôi còn nhỏ xíu dại khờ,
Cậy anh vô làm rể thử cha mẹ nhờ đôi năm.
Làm Rể Miền Nam, Trà Vinh 8847
Cha chài, mẹ lưới, con đăng
Rể mê làm ruộng, dâu hăng làm vườn
Làm Rể Miền Nam, Vĩnh Long 5486
Bước lên ba bước ngập ngừng (2)
Tuổi em còn nhỏ chưa từng làm dâu,
Làm dâu khó lắm anh ơi,
Làm rể đứng ngồi, cơm sẵn anh ăn.
Làm Rể Miền Nam, 9343
Anh về làm rể dưới Đăng (2)
Bỏ em kéo vải sáng trăng một mình
Làm Rể Miền Trung, Phú Yên, Khánh Hòa 6888
Anh về làm rể dưới Đăng
Ăn cơm bát bịt, tôm rằn kho tiêu
Làm Rể Đại Chúng, Miền Trung, Khánh Hòa 1502
Anh về làm rể ăn cơm với cá
Em về làm dâu ăn rau má với rạm đồng
Làm Rể Đại Chúng 6730
Anh về hỏi mẹ cùng thầy
Có cho làm rể bên nầy hay không?
Làm Rể Miền Nam, Đồng Tháp 10484
Anh mong tát biển cấy kê
Tát sông Bồ Ðề nhổ mạ cấy chơi
Bẻ que đo Trời
Đan lồng nhốt kiến
Thầy mẹ thương đến
Bắt voi coi giò
Thầy mẹ gả cho
Rước voi làm lễ
Anh đi làm rể
Che hai lọng vàng
Nhà anh thì ở giữa làng
Lấy vàng làm cột
Giạt bạc làm tranh
Cưa gỗ lim làm thành
Chẻ ngà voi làm lạt
Anh đặt chuyện hát
Nói láp em nghe,
Nhà anh cột nứa, kèo tre..
Làm Rể Đại Chúng 8396
Đêm đêm anh nằm nhà ngoài,
Để em thở ngắn than dài nhà trong.
Uớc gì anh được vô phòng.
Loan ôm lấy phượng, phượng bồng lấy loan.
Làm Rể Miền Nam, 6979
Ăn trầu không rễ, làm rể không công Làm Rể Đại Chúng 5330
Ăn mày nơi cả thể,
làm rể nơi nhiều con
Làm Rể Đại Chúng 3025