Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lấy Chồng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xuất giá tòng phu
Phu tử tòng tử
Lấy Chồng Đại Chúng 3009
Xấu lá gói chẳng đặng nem
Bởi anh Chậm bước (xấu tuổi) nên em có chồng
Cá xuống sông còn mến nước trên đồng
Sao em lấy chồng không ở vậy chờ anh
Lấy Chồng Miền Trung 7216
Vô duyên mới lấy chồng khòm,
Mai sau nó chết cái hòm khum khum.
Lấy Chồng Đại Chúng 877
Vợ thì muốn lấy chồng e mất tiền Lấy Chồng Đại Chúng 5599
Uổng công xúc tép nuôi nhồng
Mấy năm chờ đợi, em lấy chồng bỏ anh?
Lấy Chồng Miền Nam, Vĩnh Long 5513
Tui có cây mít cụt đọt, rễ mọc tứ phương,
Cho o đem về, sống làm nhà mà ở,
Chết gọt bát lư hương mà thờ?
- Anh có cây mít cụt đọt, rễ mọc tứ phương,
Em ra lấy chồng để phụng sự gia nương,
Thầy mạ bên anh còn sống thì làm nhà cho thầy mạ ở,
Đã chết thì gọt lư hương mà thờ?
Lấy Chồng Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 461
Trai trưởng nam dây rơm mũ bạc lại có gậy tre,
Gái như em đây thất hiếu có một phe bên chồng.
Lấy Chồng Đại Chúng 5463
Trai làng ở quá còn đông,
Cớ chi em bậu lấy chồng đàng xa?
- Trai làng chê khó không dùng,
Nên chi em bậu bạn cùng đàng xa.
Lấy Chồng Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 2219
Trai làng ở góa còn đông
Cớ sao em lại lấy chồng ngụ cư
Ngụ cư có thóc cho vay
Có lụa bán đầy em lấy ngụ cư
Lấy Chồng Đại Chúng 1674
Trai ba mươi tuổi đang xoan (3)
Gái ba mươi tuổi còn toàn nữ nhi
Bốn mươi tuổi chưa đến thì
Năm mươi chửa đến, đã vội chi lấy chồng
Sáu mươi vác cuốc ra đồng
Hỏi ông Tơ, bà Nguyệt đã lấy chồng được chưa
Lấy Chồng Đại Chúng 1811
Trách trời sao vội mưa giông
Trách em sao vội lấy chồng bỏ anh
Lấy Chồng Miền Trung, Miền Nam, Bạc Liêu, , Tiền Giang 9033
Trầu vàng ăn với cau sâu
Lấy chồng thua bạn mãn sầu mà hư
Lấy Chồng Đại Chúng 4258
Trời mưa bong bóng phập phồng (5)
Em đi lấy chồng anh ở với ai?
Lấy Chồng Miền Nam, An Giang 7290
Trời mưa bong bóng phập phồng (3)
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng
Lấy Chồng Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 516
Trời mưa bong bóng phập phồng (2)
Em đi lấy chồng để khổ cho anh
Lấy Chồng Đại Chúng 8310
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng
Lấy Chồng Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 6914
Trời ơi có thấu tình chăng
Lấy chồng mà phải nhuộm răng cho chồng
Lấy Chồng Đại Chúng 5181
Tôi là con gái đồng trinh
Tôi đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve (đe)
Bẩm lạy ông Nghè tôi đã có con
Có con thì mặc có con
Thắt lưng cho tròn mà lấy chồng quan
Lấy Chồng Đại Chúng 9487
Tình cờ bắt gặp nàng đây, (2)
Mượn cắt cái áo, mượn may cái quần
May xong anh trả tiền công
Bao giờ lấy chồng anh đỡ vốn cho
Anh giúp một thúng xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Anh giúp đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đáp đôi tằm em đeo
Anh giúp quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau
Lấy Chồng Đại Chúng 620
Thuyền không trở lái về Đông?
Con đi lấy chồng bỏ mẹ cho ai?
Lấy Chồng Miền Nam, Vĩnh Long 1089
Thông ngôn ký lục bạc chục không màn
Lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay
Lấy Chồng Đại Chúng 1452
Thiên hạ có câu: “Đói khó ở làng hơn giàu sang hàng xứ”
Bát cơm dĩa muối cũng trung hiếu đạo đường
Em đi lấy chồng xa xã, ngái hương
Một mai em có làm con heo cúng giỗ có đặng lẽ cương thường hay không?
Lấy Chồng Miền Trung, Thừa Thiên 5162
Thiên hạ có câu
“Đói khó ở làng hơn giàu sang hàng xứ”
Bát cơm dĩa muối cũng trung hiếu đạo đường
Em đi lấy chồng xa xã, ngái hương
Một mai em có làm con heo cúng giỗ
Có đặng lẽ cương thường hay không?
Lấy Chồng Miền Trung, Thừa Thiên 7968
Thiếp than thân thiếp còn thơ,
Lấy chồng xa xứ bơ vơ một mình.
- Bây giờ năn nỉ ai binh,
Lá lay vì bởi tại mình thuở xưa.
Lấy Chồng Miền Nam, Lục Tỉnh 8076
Thiếp than thân phận thiếp còn thơ,
Lấy chồng xa xứ bơ vơ một mình.
Lấy Chồng Miền Nam, Sóc Trăng 7320
Thiếp than phận thiếp còn thơ
Lấy chồng xa xứ bơ vơ một mình
Lấy Chồng Miền Nam, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Tiền Giang 6072
Thân em da trắng hồng hồng,
Đến khi lấy chồng lại bỏ quê cha,
Đến khi tuổi tác về già,
Quê chồng lại bỏ, quê cha trở về
Lấy Chồng Miền Nam, An Giang 4120
Thân em đi lấy chồng chung
Khác nào như cái bung xung chui đầu
Lấy Chồng Đại Chúng 1422
Thà rằng ăn bắp chà vui,
Còn hơn giàu có mồ côi một mình.
Tuổi em mười tám đang độ xuân xanh
Lấy chồng vào đó khác nào ẩn mình ở chốn rú ri
Lấy Chồng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7480
Thà em lấy chồng khờ, chồng dại
Lo kinh tế, thương mại, công nghệ, nông trang
Em không ham nơi nhiều bạc lắm vàng
Mai sau sinh chuyện điếm đàng cực em!
Lấy Chồng Miền Nam, Vĩnh Long 8473
Thà chịu đói no rau cháo
Lấy chồng nghèo giã gạo nấu cơm
Lấy Chồng Đại Chúng 1520
Thầy mẹ sinh em ra mười hai bến nước
Không biết bến trong bến đục
Khác chi cây cúc mùa đông
Em không ra lấy chồng mà đua bơi cho kịp bạn
Để gánh nợ tang bồng nữ nhị
Lấy Chồng Đại Chúng 6160
Thượng thơ gởi giấy hội đồng,
Biểu em đừng đĩ điếm, lấy chồng lập thân.
Lấy Chồng Đại Chúng 9647
Tội chi mà lấy chồng non
Sớm chồng mà lại muộn con bạn cười.
Lấy Chồng Đại Chúng 3895
Tậu ruộng giữa đồng lấy chồng giữa làng Lấy Chồng Đại Chúng 3053
Sinh ra con gái má hồng,
Gả đi lấy chồng ở xứ người ta.
Bao giờ tuổi tác đã già,
Thì em lại cứ quê cha trở về .
Lấy Chồng Đại Chúng 10346
Sao em chưa chịu lấy chồng
Để anh đi làm mướn kiếm từng đồng nuôi em
Lấy Chồng Miền Nam, Đồng Tháp 6024
Ruộng đồng, chồng trửa làng Lấy Chồng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6497
Quý hồ nàng có lòng yêu
Cái đường đi lại còn nhiều đôi ta.
Nàng về thưa với ông bà
Có cho nàng lấy chồng xa hay đừng?
Lấy Chồng Đại Chúng 5281
Quốc kêu khắc khoải mùa hè
Làm thân con gái lấy chồng xuất gia
Anh cưới thiếp về thờ kính mẹ cha
Thờ cha kính mẹ cho tròn đạo dâu.
Lấy Chồng Miền Nam, Bạc Liêu 3116
Quạ bay mỏi cánh quạ sà
Lấy chồng xa xứ, bỏ mẹ già cút cui.
Lấy Chồng Miền Trung, Phú Yên, Khánh Hòa 10007
Phi cao đẳng bất thành phu phụ Lấy Chồng Đại Chúng 2123
Ông chết thì thiệt thân ông
Bà tôi sắp sửa lấy chồng nay mai
Bà chết, thì thiệt thân bà
Ông tôi sắp sửa lấy ba nàng hầu
Lấy Chồng Đại Chúng 10058
Phải chi em có chồng xa anh đã không giận
Bởi em lấy chồng gần như lửa cận mái hiên
Lấy Chồng Đại Chúng 2554
Ngọn cờ phất, ngọn lau cũng phất,
Nồi đồng sôi nồi đất cũng sôi,
Bậu với qua duyên nợ rã rời,
Tới lui chi nữa, đứng ngồi uổng công.
Bậu ở bên đông, bậu lấy chồng bên bắc, ớ em!
Lấy Chồng Miền Nam, Lục Tỉnh 762
Người bớt đen lắm ló,
Người bớt đỏ lắm tiền
Lấy chồng về kẻ Diên,
Không bớt đen cũng bớt đỏ
Lấy Chồng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6981
Nàng đứng ở đó làm chi
Nàng về kẻ bể mà đi kéo rừng
Nhà tôi nghề giã, nghề sông
Lặng thì tôm cá đầy trong đầy ngoài
Cá trắng cho chí cá khoai
Còn như cá lẹp, cá mai (cá khoai) cũng nhiều
Quý hồ nàng có lòng yêu
Cái đường đi lại còn nhiều khi ta
Nàng về thưa với ông bà
Có cho nàng lấy chồng xa hay đừng? (*)
Lấy Chồng Đại Chúng 1155
Nữ thập tam nam thập lục Lấy Chồng Đại Chúng 9520
Nồi đồng mà úp vung đồng
Con gái xứ Bắc (Huế) lấy chồng Đồng Nai
Giậm chân xuống đất kêu trời (than dài)
Chồng tôi vô Quảng biết ngày nào ra
Lấy Chồng Đại Chúng 1898
Nước ròng chảy xuống biển Đông
Thương em, tủi phận lấy chồng xứ xa
Lấy Chồng Miền Nam, Vĩnh Long 6531