Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lẽ Sống

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin người hiếu tử gắng khuyên (2)
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Phú Ngà, Phú Uất có còn là chi.
Lẽ Sống Miền Trung 6295
Xứ xứ hữu lộ đáo tràng an Lẽ Sống Đại Chúng 7095
Vô vật bất sinh Lẽ Sống Đại Chúng 9485
Vì sương cho núi bạc đầu
Biển lay vì gió, hoa sầu vì mưa
Lẽ Sống Đại Chúng 3219
Thế gian giàu bởi chữ cần,
Có mà lười biếng thì thân chẳng còn
Lẽ Sống Miền Nam, An Giang 5350
Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.
Lẽ Sống Đại Chúng 7700
Tốt xấu rõ ràng, tiền nào của nấy Lẽ Sống Đại Chúng 7530
Tối lửa tắt đèn trắng cũng như đen Lẽ Sống Đại Chúng 9852
Ru hời, ru hỡi là ru (2)
Con cá lù đù đánh vảy chặt vi
Lẽ Sống Miền Trung 7057
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như bươm bướm đậu rồi lại bay.
Lẽ Sống Đại Chúng 4982
Ngồi dưng ăn hoang, Mỏ vàng cũng cạn, Lẽ Sống Miền Nam, An Giang 5822
Người dại bảo thủ,
Người khôn thức thời
Lẽ Sống Đại Chúng 7898
Muốn ăn thì lăn (phải lăn) vô bếp Lẽ Sống Đại Chúng 1017
Muốn ăn quả phải trồng cây (Trèo cây). Lẽ Sống Đại Chúng 2218
Không nên vơ đũa cả nắm Lẽ Sống Miền Nam, 6578
Hy vọng hão huyền Lẽ Sống Đại Chúng 6686
Hay chi những thói cạnh ngôn
Một lần nhường nhịn, một lần tai qua
Lẽ Sống Đại Chúng 8726
Chết no hơn sống thèm Lẽ Sống Đại Chúng 2201
Cạn thì cuộn áo xắn quần
Sâu thì phải dấn cả thân ướt đầm.
Lẽ Sống Miền Nam, 3828
Bán buồn mua vui Lẽ Sống Miền Trung 5585
Âm cực dương hồi Lẽ Sống Đại Chúng 4465
Ai uốn câu cho vừa miệng cá Lẽ Sống Đại Chúng 8666
Ai trông thấy ma biết đàn bà ăn bớt (ăn vụng) Lẽ Sống Đại Chúng 6126
Ai trông thấy ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 10582
Ai trồng khoai đất này Lẽ Sống Đại Chúng 8598
Ai thân thân với, lọ cầu ai thân Lẽ Sống Đại Chúng 7296
Ai thấy nấy giữ Lẽ Sống Đại Chúng 9207
Ai thấy ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 5954
Ai từng đo miệng cá mà uốn lưỡi câu Lẽ Sống Đại Chúng 10009
Ai sao mình vậy (ta vậy) Lẽ Sống Đại Chúng 4506
Ai nhọ măt người ấy xấu Lẽ Sống Đại Chúng 3970
Ai nắm tay suốt ngày (thâu ngày) đến tối Lẽ Sống Đại Chúng 1594
Ai nắm tay đến tối
Ai gối (Ai duỗi) tay đến sáng ?
Lẽ Sống Đại Chúng 7732
Ai muốn lấy phấn dồi mặt
Ai muốn phấn dồi gót chân
Lẽ Sống Đại Chúng 5550
Ai làm nấy chịu Lẽ Sống Đại Chúng 6520
Ai khảo mà khai (mà xưng) Lẽ Sống Đại Chúng 2083
Ai hay ai dở mặc ai Lẽ Sống Đại Chúng 1154
Ai hỏi mà nói (thì nói) ai gọi mà thưa (thì thưa) Lẽ Sống Đại Chúng 945
Ai giàu ba họ ai khó ba đời Lẽ Sống Đại Chúng 1063
Ai dám đánh đu với tinh Lẽ Sống Đại Chúng 4649
Ai có thân thì nấy lo
Ai có bò người ấy giữ
Lẽ Sống Đại Chúng 3841
Ai có thân người ấy lo Lẽ Sống Đại Chúng 8043
Ai có qua cầu mới hay Lẽ Sống Đại Chúng 1905
Ai có của mát mặt người ấy Lẽ Sống Đại Chúng 10270
Ai bắt được ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 6327
Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận Lẽ Sống Đại Chúng 3536
Ai ưa dưa khú bầu già Lẽ Sống Đại Chúng 10332
Ai đâu trẻ mãi không già Lẽ Sống Đại Chúng 9107
Ai đánh mà khai Lẽ Sống Đại Chúng 1622
Ai để tay xông khói Lẽ Sống Đại Chúng 6114