Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lỡ Vận

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thất cơ lỡ vận Lỡ Vận Đại Chúng 2982
Sa cơ lỡ vận Lỡ Vận Đại Chúng 1395
Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ
Anh đây lỡ vận tại chờ duyên em
Kèm thơ nước mắt nhỏ len
Tương tư sầu muộn vì em có chồng
Lỡ Vận Đại Chúng 1065
Chim Quyên xuống đất cùng Quyên
Anh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng
Lỡ Vận Đại Chúng 7991
Chim quyên xuống đất ăn trùn (3)
Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than!
Đốt than thì phải sàng than,
Làm sao đừng để lấm gan anh hùng.
Lỡ Vận Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 9299
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên rừng đốn than.
Em nhớ thương anh, lòng dạ chứa chan,
Thà rằng anh ở lại, cơ hàn có nhau.
Lỡ Vận Miền Nam, Bến Tre, Vĩnh Long, Miền Trung, Phú Yên 9317
Chiều chiều ông Lữ đi cày (2)
Trâu lôi gãy ách, khoanh tay lên bờ
Lỡ Vận Miền Nam, Vĩnh Long 8929
Chiều chiều ông Lữ đi cày
Trâu tha, gãy ách, khoanh tay ngồi bờ.
Lỡ Vận Miền Trung, Miền Nam, Tiền Giang 5052
Chiều chiều ông Lữ đi câu (2)
Bỏ ve, bỏ chén, bò bầu ai mang.
Lỡ Vận Miền Trung 5085
Chiều chiều ông Lữ đi đăng (2)
Cá tôm không có nhăn răng cười hoài.
Lỡ Vận Miền Nam, Tiền Giang 6676
Chiều chiều ông Lữ đi đăng
Cá tôm nhảy hết nhăn răng cười trừ
Lỡ Vận Miền Nam, Vĩnh Long 6007
Chiều chiều bắt nhái cầm câu
Nhái kêu cái ẹo, thảm sầu nhái ơi
Lỡ Vận Đại Chúng 7501
Chim Khuyên xuống đất ăn giun
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than
Có hèn cũng ngựa nhà quan
Khấu kiều rách nát hồng nhan vẫn còn
Lỡ Vận Đại Chúng 7034
Ba với má em không tham cái nơi mâm thau, đũa trắc
Mà chịu cái nơi cơm hẩm, muối rang
Một mai có thất cơ lỡ vận thì thế gian khỏi cười
Lỡ Vận Miền Nam, Đồng Tháp 2383