Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nhân Cách

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu ai đừng nói quá ưa
Ghét ai đừng nói thiếu thừa như không
Khác nào quạ muợn lông công
Ngoài hình xinh đẹp trong lòng xấu xa.
Nhân Cách Đại Chúng 6294
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người Nhân Cách Đại Chúng 6678
Xăm xăm trong Thủ đi ra
Áo đen nút bạc xinh đà quá xinh
Nhân Cách Miền Nam, Bình Dương 2244
Vô duyên chưa nói lại cười
Chưa đi mà chạy, chưa mời lại ăn
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 1317
Vừa khôn vừa đẹp vừa giòn
Vừa rẻ tiền cưới vừa con nhà giàu
Nhân Cách Đại Chúng 7886
Trai ôốc trai sò
Trai cầm cái vẹm
Trai mò trong niêu.
Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9262
Trai mà có cặp răng nanh
Gan dạ , chịu đựng, khôn lanh đủ điều
Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 5916
Tôi là con gái xóm trong
Chân đi yểu điệu hình dong ai tày
Đôi cổ tay nhỏ nhi nhỏ nhí bằng cái bắp cày
Chân đi sừng sững rõ tày voi nan
Đôi má hồng cô bay trắng khốn,
Trắng nạn trắng tựa hòn than
Nằm đâu ngủ đấy lại toan kén chồng
Nhân Cách Đại Chúng 9992
Tiểu nhơn quen thói phô bày
Những điều xấu của kẻ này người kia
Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 7806
Thằng cha răng, thằng con rứa Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6260
Thầy ẻ vầy đống mun
Ba bốn con chó lại hun mặt thầy.
Nhân Cách Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4281
Tay chiêu, móc niêu chả rồi Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 4998
Tay chân nhi nhí bắp cày
Cái lưng thắt đáy cũng tày voi nan
Nhân Cách Đại Chúng 9937
Thương anh đáo để vô hồi,
Tướng đi tướng đứng, tướng ngồi cũng thương.
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 1366
Thương anh đáo để vô hồi
Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi cũng thương
Nhân Cách Đại Chúng 8900
Tẩm ngẩm tầm ngầm, đấm thầm chết voi Nhân Cách Đại Chúng 792
Tưởng rằng củi mục dễ đun
Ngờ đâu củi mục khói um cả nhà.
Nhân Cách Đại Chúng 4914
Sáng trong hơn cả trăng rằm
Tóc phai, da sạm tháng năm không màng
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 7686
Ranh ma quỉ quái Nhân Cách Đại Chúng 4443
Rắn con hăm nuốt cá voi Nhân Cách Đại Chúng 4675
Rắn đầu cứng cổ Nhân Cách Đại Chúng 2754
Quả đào tiên ruột mất vỏ còn,
Buông lời hỏi bạn đường mòn ai đi?
Nhân Cách Miền Nam, Tiền Giang 6132
Quạ mà đã biết quạ đen
Có đâu quạ dám mon men gần cò
Nhân Cách Đại Chúng 2551
Nhân hiền tại mạo, trắng gạo ngon cơm Nhân Cách Đại Chúng 5370
Nhác trông thấy bóng anh đi
Thấy chân anh bước dạ thì em thương.
Nhác trông thấy bóng anh qua
Hình dung chải chuốt thật là xinh sao
Em mong thấy mặt em chào
Vắng anh em những khát khao đêm ngày
Nhân Cách Đại Chúng 7886
Những người nhiều ngủ nhác làm
Lại càng đậu vạc lại càng sống lâu
Nhân Cách Đại Chúng 7877
Những người mặt mũi nhỏ nhen
Bởi chưng kiếp trước dĩa đèn không lau!
Nhân Cách Đại Chúng 6995
Những người hiếu đễ trung trinh
Vẻ vang tiên tổ, hiển vinh họ hàng
Nhân Cách Đại Chúng 8868
Những người hữu thủy vô chung
Là người tệ bạc tin dùng mà chi
Nhân Cách Đại Chúng 8980
Những người chước độc mưu thâm
Tai kia vạ nọ ngấm ngầm đến ngay
Nhân Cách Đại Chúng 8512
Những người đạo đức hiền hoà
Đi đâu cũng được người ta tôn thờ.
Nhân Cách Đại Chúng 969
Ngun ngủn như gà cụt đuôi Nhân Cách Đại Chúng 2001
Ngún ngỡn như anh thuyền chài
Áo ngắn mặc ngoài áo dài mặc trong.
Nhân Cách Đại Chúng 9469
Ngôn xuất pháp tùy Nhân Cách Đại Chúng 8379
Ngôn vi tâm thanh Nhân Cách Đại Chúng 7203
Ngôn thính kế tùng Nhân Cách Đại Chúng 9094
Ngôn quá ky thực Nhân Cách Đại Chúng 5807
Ngôn quá kỳ hành bất khả trọng dụng Nhân Cách Đại Chúng 6464
Ngôn hành tương cố Nhân Cách Đại Chúng 8749
Ngôn hành bất nhứt Nhân Cách Đại Chúng 5504
Ngôn giả bất tri Nhân Cách Đại Chúng 6130
Ngôn dực trường phi Nhân Cách Đại Chúng 8159
Ngôn dị hành nan Nhân Cách Đại Chúng 1336
Ngôn cùng lý tận Nhân Cách Đại Chúng 9440
Ngôn cố hành hành cố ngôn Nhân Cách Đại Chúng 8335
Ngôn cận chí viễn Nhân Cách Đại Chúng 7289
Ngôn bất xuất khẩu Nhân Cách Đại Chúng 2464
Ngôn bất tận ý Nhân Cách Đại Chúng 4894
Ngôn bất quá hành Nhân Cách Đại Chúng 3791
Ngôn đa tất thất Nhân Cách Đại Chúng 7793