Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nhắn Nhủ

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yên Thái có giếng trong xanh
Có đôi cá sấu ngồi canh đầu làng
Ai qua nhắn nhủ cô nàng
Yêu nhau xin chớ phũ phàng đổi thay.
Nhắn Nhủ Miền Bắc, Hà Nội 3655
Xin ai trọn nghĩa trọn tình
Đừng ham quyền quí để đôi đứa mình xa nhau
Nhắn Nhủ Miền Nam, Vĩnh Long 9652
Xin đừng thấy quế phụ hương
Quế già quế lụi hương trường thơm xa.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 4837
Xấu dao xắc chẳng mỏng gừng,
Xấu người mai chước lỡ chừng đôi ta.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Tiền Giang 7894
Ví dầu tình bậu muốn thôi (2)
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Bậu ra cho khỏi tay ta
Cái xương bậu nát, cái da bậu mòn
Nhắn Nhủ Miền Trung, Phú Yên, Khánh Hòa 1419
Vào chùa xem tượng mới tô,
Xem chuông mới đúc xem cô lộn chồng.
Cô lộn chồng cô tu đã vậy,
Cha mẹ già trông cậy vào đâu,
Xin cô giữ lấy cảnh mầu.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 2927
Vắng mặt anh sáo thổi đờn ca
Tỷ như chùm gửi cây da hững hờ
Anh ơi anh đừng thấy vậy mà mừng
Bông cúc nhà nở lộn bông cúc rừng ai khen
Nhắn Nhủ Miền Trung, Khánh Hòa 7558
Vườn ngự uyển thiếu chi chồi lan huệ,
Nội thượng lâm còn thiếu tược mẫu đơn.
Bậu đừng nghĩ ngợi thiệt hơn,
Rửa tai nghe lóng tiếng đờn tri âm.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Tiền Giang 8193
Trai giỏi giắn không lo ế vợ
Gái lịch xinh chẳng sợ ế chồng
Khuyên em giữ phận cho đồng
Chọn nơi phải đạo chỉ hồng xe duyên.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Tiền Giang 7608
Trách anh, anh chịu,
Chớ đừng bận bịu
Bớ điệu chung tình
Nhạn bay cao khó bắn,
Con cá ở ao huỳnh khó câu
Nhắn Nhủ Miền Nam, Vĩnh Long 9814
Trời mưa lợp bợp lá dừa
Bợp cho ra bợp anh chừa đi đêm
Thương em anh mới đi đêm
Té xuống bờ ruộng đất mềm không đau
Nhắn Nhủ Miền Trung, Khánh Hòa 10333
Trăm năm lòng gắn dạ ghi
Nào ai thay nút, đổi khuy cũng đừng
Trăm năm tạc một chữ đồng
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai
Nhắn Nhủ Đại Chúng 3853
Tình thâm kẻ đấy người đây
Đã xe chỉ thắm đừng lay cánh sầu.
Yêu nhau xin nhớ lời nhau
Chơi hoa thì phải giữ màu cho hoa.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 6194
Thuyền buôn lái chở đi đâu
Có thương đến kẻ hái dâu một mình.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 2167
Thôi thôi đừng ơn đừng ngãi,
Đừng vợ đừng chồng, đừng gì hết thảy,
Em có chồng rồi đừng ngoe nguẩy với ai!
Nhắn Nhủ Miền Nam, Đồng Tháp 4760
Thiên thời nhơn sự lưỡng tương thôi,
Sao em chẳng kiếm một nơi kẻo già.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Lục Tỉnh 7066
Thiếp thương chàng không biết mấy lần,
Chàng đừng nghe lời hoà dụ rẽ phân tội nàng.
Nhắn Nhủ Miền Trung, Phú Yên, 10050
Thấy đỏ nói ra, đâu em đã hiểu ý,
Muốn cho đào lý hiệp với trúc mai.
Quản chi biển rộng, sông dài
Bớ anh ơi! Ôm duyên đợi khách chương đài bấy lâu.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Tiền Giang 4252
Thương ta thì nói với ta
Khi trăng đang tỏ, khi hoa đang thì,
Nhắn Nhủ Đại Chúng 6906
Thương nhau chỉ những khóc thầm
Đôi dòng nước mắt đầm đầm như mưạ
Anh về đón khách đò đưa
Đây chưa có vợ, đấy chưa có chồng.
Anh về nhắn nhủ tơ hồng
Xe dây cho kịp kẻo lòng nhớ thương.
Cầm lược lại nhớ đến gương
Cầm khăn nhớ túi đi đường nhớ nhaụ
Nhắn Nhủ Đại Chúng 6653
Thương em, thương cả cuộc đời,
Đừng thương lỡ cỡ vậy thời tội em…
Nhắn Nhủ Miền Trung, Phú Yên, 5287
Tay bưng dĩa muối chấm gừng (*)
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ (quên) nhau (bỏ em)
Nhắn Nhủ Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 3137
Tang cha chế mẹ làm sao?
Nói cho em biết âm hao em tường?
Nhắn Nhủ Miền Trung, Phú Yên, 3305
Từ rày buộc chỉ ngang lưng
Hễ thấy người ấy thì đừng làm quen
Nhắn Nhủ Đại Chúng 7648
Tức mình cũng cứ dửng dưng,
Chớ đừng liếc xéo, cũng đừng cười khinh.
Nhắn Nhủ Miền Trung, Phú Yên, 8148
Tối trời trời lại sáng ra
Đi đâu mà vội cho già mất thân.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 7534
Tối trời ngó chẳng thấy sao,
Em có nơi nào nói lại anh hay.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Lục Tỉnh 6380
Ra về nhớ bạn bạn ơi
Nhớ điếu hút thuốc, nhớ cơi ăn trầu
Nhắn Nhủ Miền Bắc 1307
Ra về nhắn với người thương,
Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Tiền Giang 3244
Ra về em có dặn dò
Mai ra chớ hở chuyện trò với ai.
Nhắn Nhủ Miền Trung, Khánh Hòa 1557
Ra về dặn rứa nghe không
Đừng đứng núi nọ mà trông núi này!
Nhắn Nhủ Đại Chúng 4594
Ra về dặn nước thề non
Dầu mà sông cạn đá mòn chớ phai.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 7016
Ra về dặn bạn khoan chân
Dặn hoa khoan nở mùa xuân đang dài.
Nhắn Nhủ Miền Trung, Khánh Hòa 6686
Ra về dặn bạn cho bền
Dù ai xoay hướng trở nền mặc ai.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 5333
Ra về dưới đất trên sương
Ái ân nghìn nỗi tơ vương lạnh lùng.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 6507
Ra về cho chóng mai lên
Đừng vui dưới đó mà quên trên này
Nhắn Nhủ Đại Chúng 5584
Ra về bẻ lá cắm đây
Hôm sau ta cứ chốn này ta lên.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 7005
Ra về bạn chớ nghe ai
Nghe rồi bàn bạc mà sai tấc lòng.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 6340
Ra về để áo lại đây, (2)
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng
Gió lạnh lùng lùa tuôn lá hẹ
Cảm thương chàng có mẹ không cha
Nhắn Nhủ Miền Nam, Đồng Tháp 1387
Ra về để áo lại đây,
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng
Gió lạnh lùng lùa tuôn lá hẹ
Cảm thương chàng có mẹ không cha
Nhắn Nhủ Miền Nam, Đồng Tháp 10045
Ra về đường chẻ (đàng rẻ) chia tư (2)
Đạo chồng nghĩa vợ ai có trao thư đừng cầm.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 9455
Ra về đường chẻ (đàng rẻ) chia tư
Ai trao vàng đừng lấy, ai trao thư đừng cầm.
Nhắn Nhủ Đại Chúng 2288
Rồi đâu sẽ vào đấy Nhắn Nhủ Đại Chúng 3928
Quạ kia nhắn nhủ với diều,
Cần câu xóm Rở được nhiều cá tôm.
Nhắn Nhủ Miền Nam, 2202
Quạ kêu nam đáo nữ phòng (3)
Em ôm lòng em chịu
Nữ đáo nam phòng anh liệu làm sao
Bởi anh chơi nguyệt giỡn đào
Bông hoa đà nở nhụy, anh liệu sao cho thiếp nhờ
- Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Căn duyên ông trời định
Nữ đáo nam phòng trộm lịnh mẹ cha
Bao giờ em khai nhụy nở hoa
Lâm câu bất hiếu, mẹ cha lỗi nghì
Vái cùng trời đất chứng tri
Khai hoa nở nhụy tứ vi vuông tròng
Đứng xa kêu thục nữ là nàng
Bụng làm dạ chiu, không bỏ nghĩa nàng đâu nàng lo
Nhắn Nhủ Miền Trung, Bình Định 8954
Quạ kêu nam đáo nữ phòng (2)
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương
Liệu bề đạt được thì đương
Đừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê
Nhắn Nhủ Miền Nam, Đồng Tháp, Bạc Liêu 7307
Phận bèo bao quản nước sa,
Linh đinh đâu nữa cũng là linh đinh.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Lục Tỉnh 5691
Phải duyên phải kiếp thì theo (4)
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi
Nhắn Nhủ Đại Chúng 6914
Phải chi anh chưa vợ thì có nợ có duyên
Em cũng cậy anh như thuyền cậy lái
Bởi vì anh có vợ, nên lái lại nghịch chèo
Thôi thôi hãy giữ lấy lèo
Đừng ham thả lỏng, hiểm nghèo có khi.
Nhắn Nhủ Miền Nam, Tiền Giang 2786
Núi sơn lâm nuôi nhân đào tản
Biển Tây Hồ trợ kẻ lâm nguy
Thương nhau dắt lấy nhau đi
Công ơn thầy nghĩa mẹ lo chi trả đền?
Nhắn Nhủ Miền Trung, Thừa Thiên 8860
<<12345>>

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý