Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phận Bạc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vàng ơi vàng chớ phai màu
Em ơi! em chớ tham giàu bỏ anh
Phận Bạc Đại Chúng 8819
Từ ngày tôi ở với anh (em ở với anh)
Mẹ cha đánh mắng anh tình phụ tôi
Có thịt anh tình phụ xôi
Có cam phụ quýt có người phụ ta.
Có quán tình phụ cây đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn.
Phận Bạc Đại Chúng 3333
Phận bạc duyên đơn Phận Bạc Đại Chúng 2484
Nhà em có vại cà đầy
Có ao rau muống có đầy chum tương.
Dù không mỹ vị cao lương
Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em.
Một nhà vui vẻ êm đềm
Đói no tùy cảnh không luồn lụy ai
Phận Bạc Đại Chúng 9451
Nhà em ở cạnh cầu ao
Chàng đi xuôi ngược, chàng vào nghỉ chân
Chàng ngồi chàng nghỉ ngoài sân
Cơm thì nhỡ bửa, canh cần nấu suông
Rau cải chưa rắc, rau muống chưa leo
Cơm em mới có lưng niêu
Lửa em tắt mất từ chiều hôm qua
Ngược lên bãi Phú thì xa
Xuôi về bãi Mộc trồng cà lấy dưa
Đãi chàng một bữa cơm trưa
Liệu chàng có đợi có chờ được chăng
Cơm em còn thiếu một bát canh măng
Em lên Cao Bằng đắp nấm trồng tre
Hết củi em đi buôn bè
Ba năm được củi đem về thổi cơm
Hết mắm em còn đi đơm
Ba năm mắm ngấu, thổi cơm đãi chàng
Dầu chàng trăm giận nghìn hờn
Thì chàng cũng phải xơi cơm bữa này
Phận Bạc Đại Chúng 1459
Lúng túng em ở trong phòng,
Chăn bông đệm quế dốc lòng chờ ai
Má hồng còn có cơn phai
Răng đen, da trắng, mái tóc dài anh yêu
Em nghĩ mình em đoan thế mỹ miều
Chồng con chẳng lấy quyết liều xuân ru
Song ngoảnh lại trông xuân
Xuân bây giờ đã xế tầy ngang vai
Sách có chữ rằng:"Xuân bất tái lai"
Đêm hôm khuya khoắt lấy ai bạn cùng
Song cửa sổ chạm rồng
Chồng con chẳng lấy, không chồng chẳng có tươi
Song thiệt lắm em ơi
Phận Bạc Đại Chúng 9156
Lúc đêm sương sương lạnh trăng mờ
Canh tàn, rượu tỉnh, lúc bấy giờ em nghĩ thương thân
Em tiếc thay trong giá trắng ngần
Nỡ gieo mình vào đám phong trần mà chơi
Chốn hang sâu lẩn khuất hương trời
Non xanh nước biếc để ai người biết cho
Con chim khôn đã mắc phải dò
Vui gì cái kiếp giang hồ hỡi chị em ơi
Tính đốt tay quá nửa xuân rồi
Đầu xanh mấy nỗi da mồi tóc sương
Kiếp hồng nhan nghĩ đến mà thương
Tài tình chi lắm để mang nợ đời
Trông non sông mà thẹn với Trời
Khi vui vui gượng, khi cười em cười suông
Ruột con tằm trăm mối tơ vương
Bên trời góc bể biết gởi can trường vào đâu
Ai về nhắn ả Mạc Sầụ
Phận Bạc Đại Chúng 4608
Lưu ly nửa nước nửa dầu,
Nỗi lo phận bạc, nỗi sầu duyên đơn.
Phận Bạc Miền Nam, Lục Tỉnh 4485
Hữu tài vô mệnh Phận Bạc Đại Chúng 5855
Hữu tài vô mạng Phận Bạc Đại Chúng 4731
Có mẹ già, bằng ba rào giậu Phận Bạc Đại Chúng 5758
Chó chui gầm giường Phận Bạc Đại Chúng 7871
Chó chui gầm chạn Phận Bạc Đại Chúng 4359
Cái đáo tụng đình nó rình nhà vô phúc Phận Bạc Đại Chúng 7786
Canh một chửa nằm, canh năm đã dậy Phận Bạc Đại Chúng 7954
Bóc bánh chẳng được dính tay Phận Bạc Đại Chúng 495
Cơm cà là nhà có phúc Phận Bạc Đại Chúng 1373
Cũng mang lấy tiếng sớm chồng
Mười đêm ấp những giường không cả mười
Phận Bạc Đại Chúng 8543
Bây giờ chỉ có kêu Trời
Ván đà đóng dính biết đời nào long
Phận Bạc Đại Chúng 7040
Bây giờ anh nói (mới) rõ sự tình
Tại ba với má hai đứa mình xa nhau.
Phận Bạc Đại Chúng 5368
Đầu gà má lợn thì chê,
Thấy anh câu ếch lăn lê rau bèo
Phận Bạc Đại Chúng 6488