Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phóng Khoáng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xống thâm vắt ngọn cành hồng
Loạn trôn từ thuở vắng chồng đến nay
Phóng Khoáng Đại Chúng 9209
Vui vui uớ bạn vui vui
Tiền dâm hậu thú bỏ tui sao đành
Hồi nào Lê Lựu một nhành
Bây giờ cuối bãi đầu gành thâm chưa
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 9461
Vui vui ớ bạn vui vui
Tiền dâm hậu thú, bỏ tui sao đành
Hồi nào lê lựu một nhành
Bây giờ cuối bãi đầu gành, thảm chưa?
Phóng Khoáng Miền Trung 5882
Ví dầu dượng cháu người dưng
Cháu cho dượng lấy dượng cưng suốt đời
Phóng Khoáng Miền Nam, Kiên Giang 3153
Vị gì một bát cháo lòng
Làm cho thiên hạ bỏ chồng theo trai.
Phóng Khoáng Đại Chúng 3137
Vạt tre nhúc nhích khó nương
Anh đi cho khéo đụng giường má hay
Má hay má hỏi đi đâu
Đi vô lấy thuốc lấy trầu má ăn.
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 7360
Trèo lên cây chót vót cây khô,
Ngó về đồng ruộng thấy bốn cô chưa chồng,
Cô hai cấy lúa vừa xong,
Cô ba chưa chồng bản ngản bơ ngơ,
Cô tư tuổi hãy còn thơ,
Cô năm còn dại còn khờ,
Tôi đây ở vậy mà chờ bốn cô,
Vái trời cho có lúa bồ,
Tôi qua cưới hết bốn cô đem về,
Cô hai lo tảo bán tần,
Cô ba xách nước dưỡng thân mẹ già,
Cô tư xách chổi chăn gà chăn heo,
Cô năm gá nghĩa tình chung với mình,
Năm thê bảy thiếp chúng mình đông vui.
Phóng Khoáng Miền Nam, 7761
Trâm vàng giắt chặt còn rung
Em thương anh, em kề mặt, cho anh hun (hôn) thỏa lòng.
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 7078
Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân còn một đền bồi có khi.
Phóng Khoáng Miền Nam, Lục Tỉnh 8916
Trứng vịt đổ lộn trứng gà,
Thấy má em trắng anh đà muốn hun (hôn).
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 8985
Trứng vịt đổ lộn trứng gà
Anh thấy gò má trắng anh đà muốn hun.
- Hun em em cũng cho hun
Anh về nói với mẹ cha
Mâm trầu hũ rượu về nhà mới hun.
- Em ơi anh muốn hun chơi
Mâm trầu hũ rượu là nơi vợ chồng.
Phóng Khoáng Miền Nam, Bạc Liêu 8551
Trời mưa mát đất, con cá lóc nó thoát khỏi nò
Cả tiếng kêu người nghĩa trên bờ
Vậy chớ mùng ai có rộng cho tôi ngủ nhờ một đêm
Phóng Khoáng Miền Nam, 7790
Trồng trầu thả (trồng) lộn dây tiêu
Con theo hát bội mẹ liều con hư
Phóng Khoáng Miền Nam, Vĩnh Long 10038
Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không ai dám giở mùng chun vô
Chun vô thì phải chun ra
Đâu phải vợ nhà mà ở cho lâu
Phóng Khoáng Miền Nam, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang 3859
Trống ai dám đánh thì thùng,
Bậu không ưng ai dám giở mùng chun vô?
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 6246
Trển xuống đây năm bảy cánh đồng
Muốn ghé thăm anh một chút, sợ cô bác nói gái tìm chồng hổ ngươi
Phóng Khoáng Miền Nam, Vĩnh Long 2277
Trển xuống đây cách năm bảy đám ruộng đồng,
Muốn ghé thăm anh một chút sợ cô bác nói gái tầm chồng, em hổ ngươi.
Phóng Khoáng Miền Nam, 8244
Trển xuống đây cách năm bảy đám ruộng đồng,
Muốn ghé thăm anh một chút sợ cô bác nói gái tầm chồng, em hổ ngươi.
Phóng Khoáng Miền Nam, 6153
Trầu ăn là nghĩa, thuốc xỉa là tình,
Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh
Ăn cho nó thỏa thâm tình
Ăn cho nó hả sự mình sự ta
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 7387
Trăng rằm, mười sáu trăng treo
Vợ cưới chưa chắc, vợ theo chắc gì.
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 3438
Trăng rằm mười sáu đúc chuông,
Ai cầm con nguyệt thì buông nó về.
Phóng Khoáng Miền Nam, Lục Tỉnh 3117
Trời sinh trái mít có gai
Con hư tại mẹ dẫn trai vào nhà
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 3919
Thôi thôi đừng nói nữa nà
Được hay hổng được, chứng cớ mà còn đây
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 5340
Thôi thôi, vụt đuốc đi thầm
Còn duyên chi nữa, mua trầm bán hương?
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 4072
Thôi thôi chịu hắt đi nà,
Trâu băng ruộng sạ dấu mà còn đây.
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 1595
Thử chơi một chút ai hay,
Chuyện này há dễ tỏ bày hản hiu…
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 4471
Thương thay cho gái (những kẻ) quạt mồ
Ghét (Hại) thay cho gái (những kẻ) lấy vồ đập săng
Phóng Khoáng Đại Chúng, Miền Trung, Khánh Hòa 3428
Tay ôm cái mền gấm,
Tay nắm cái gối vàng.
Bước vô phòng loan, riêng than với bậu,
Đành chẳng đành đứng lậu tiếng ra.
Đừng tin cái bụng đàn bà,
Chỉ treo gươm tuệ, nó sáng lòa tợ châu.
Phóng Khoáng Miền Nam, Lục Tỉnh 714
Tay anh bưng gáo nước sớt hai
Bằng nay tưới Lựu, bằng mai tưới Đào
Thấy lời nhân nghĩa muốn trao
Nghĩa nhân còn tại thế, lựu đào ba đông
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 9961
Thương anh không tính bạc tiền
Hôn nhau một cái chết liền cũng vui
Phóng Khoáng Miền Nam, Vĩnh Long 2844
Thương anh cởi áo trao tay,
Về nhà dối mẹ, gió bay qua cầu.
- Gió bay cầu thấp cầu cao,
Gió bay cầu nào nói lại mẹ nghe?
Phóng Khoáng Miền Nam, Cần Thơ, 1245
Từ khi gặp mặt giữa đàng
Thiếp quyết thương chàng cha mẹ nào hay.
Có hay thì nhất đánh nhì đay, hai lẽ mà thôi.
thủy chung em giữ trọn mấy lời.
Chết thời chịu chết, lìa đôi em không lìa.
Phóng Khoáng Đại Chúng 4238
Tức mình con nhền nhện lăng loàn
Mấy trăm sợi chỉ mỗi đàng mỗi giăng.
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 9858
Sềnh sềnh lớn giữa lớn ra.
Mẹ ơi con chả ở nhà được đâu.
Ở nhà làng bắt mất trâu.
Cho nên con phải đâm đầu ra đi
Phóng Khoáng Đại Chúng 4842
Ra đi, anh chận giữa đường,
Mẹ thì quắc hú con đừng có đi.
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 8026
Ra đi vốn có một mình
Muốn dưng cụm Liễu, sợ động tình nhành Mai
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 1566
Rọt xót như mói dạ mềm như dưa Phóng Khoáng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6447
Rạch Đông nước chảy,
Con cá nhảy con tôm nhào
Hai đứa mình kết nghĩa
Lẽ nào cha mẹ không thương
Phóng Khoáng Miền Nam, Đồng Nai 6729
Ông Phật ngồi cũng phải thắt cười
Áo em em bận, sao mấy người xỏ tay?
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 5569
Phình phình lớn giữa lớn ra
Mẹ ơi con chẳng ở nhà được đâu
Ở nhà làng bắt mất trâu
Cho nên con phải đâm đầu ra đi.
Phóng Khoáng Đại Chúng 6863
Ôm mình dẫu có la làng
Tôi đây la xóm hai đàng phạt chung
Ôm mình lỡ có làm hung
Nhơn cùng tắc biến tôi chun xuống sàn.
Phóng Khoáng Miền Nam, Tiền Giang 9472
Nói ra sợ chị em cười (2)
Rằng tôi ở giá vẫn mười đứa con,
Lòng rằng bụi đế còn non,
Núp bờ, núp bụi sớm con muộn chồng.
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 3367
Nhộn nhàng chi lắm bướm ơi
Bướm đậu đâu bướm đậu một nơi cho rồi
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 8915
Ngó lên miếu họ chùa làng
Đèn chưng hương thắp biết bàn nào linh
Tới đây tôi phải làm thinh
Bông hoa tàn nhụy rửa cắm bình làm chi
Phóng Khoáng Miền Trung, Khánh Hòa 10230
Nhớ lời nguyện ước ba sinh
Xa xôi ai có biết tình chăng ai ?
Khi về hỏi liễu Chương đài
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành ?
Có yêu anh thì bẻ quách cho anh
Phóng Khoáng Đại Chúng 3933
Nửa đêm trống trở sang canh
Lỡ ăn vụng dại đổ quanh chó mèo
Phóng Khoáng Đại Chúng 9699
Ngó lên con ác lăng xăng
Có đôi chim sẻ đang quần với nhau
Phóng Khoáng Miền Nam, 7970
Nước sông trong tháng năm vừa rặc,
Thương con cá trèn lật đật tìm nơi.
Phóng Khoáng Miền Trung, Phú Yên, 6564
Năm ngoái em còn e còn ngại,
Năm nay em kêu đại bằng mình,
Áo bà ba nút ốc chung tình ai may?
Phóng Khoáng Miền Nam, Bến Tre 1423
Năm bảy tháng trước còn che còn đậy
Năm bảy tháng sau lỡ bợ lỡ bưng
Trực nhìn nước mắt rưng rưng
Khai hoa nở nhụy khổ quá chừng uớ anh
Phóng Khoáng Miền Nam, 3372