Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phụ Mẫu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa nhau lòng ái ngại hoài
Trách cho phụ mẫu bên ai ham giàu
Phụ Mẫu Miền Trung 8254
Vô duyên thiếu phước tôi thác trước chung tình,
Phụ mẫu rằng tôi vắng số, tại tôi sầu mình tôi thác oan.
Phụ Mẫu Đại Chúng 9149
Vợ lớn của anh là gốc là rễ
Còn em vợ nhỏ là ngọn là ngành
Vợ lớn anh dẫu chua hơn chanh
Phụ mẫu anh đem trầu cau cưới hỏi
Còn gái như em ngọt cách mấy
Cũng không có tấm giấy lộn mành cầm tay
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 2363
Trúc mọc dưới sông kêu bằng Trúc thủy (2)
Sài Gòn xa chợ Mỹ cũng xa
Anh có đi thì anh ghé lại nhà
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 4007
Trúc mọc dưới sông kêu bằng Trúc thủy
Sài Gòn xa chợ Mỹ cũng xa
Gửi thơ thăm hết nội nhà
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 5753
Trèo lên đèo Cả
Ngó xuống Vạn Giã Tu Bông
Biết rằng phụ mẫu đành không
Để anh chờ em đợi uổng công hai đàng
Phụ Mẫu Miền Trung, Khánh Hòa 1482
Trái dưa gan sọc dài sọc ngắn (2)
Cọng rau đắng trong trắng ngoài xanh
Anh thương em chớ dỗ chớ dành
Chờ ngày phụ mẫu định rồi em mới ưng.
Phụ Mẫu Miền Nam, Bạc Liêu 7007
Trái dưa gan sọc dài sọc ngắn
Cọng rau đắng trong trắng ngoài xanh
Anh thương em chớ dỗ chớ dành
Chờ ngày phụ mẫu định rồi em mới ưng.
Phụ Mẫu Miền Nam, Bạc Liêu 1044
Trời năng mưa năng chuyển
Đất năng lở năng bồi.
Đôi ta yêu lỡ nhau rồi
Chàng than thiếp thở, phụ mẫu ngồi sao yên!
Phụ Mẫu Đại Chúng 2574
Trời mưa lien tiếp sập sùi
Đất ngoài biển năng lở, năng bồi
Đôi ta thương lỡ nhau rồi
Chàng than, thiếp khóc, phụ mẫu ngời sao yên?
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 3856
Trầu vàng nhỏ lá, rau giấp cá nhai giòn
Khéo khen phụ mẫu sanh em mặt tròn có duyên
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 5399
Trầu lên nửa nọc trầu vàng (6)
Khéo khen phụ mẫu sinh nàng dễ thương
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 7562
Trầu lên nửa nọc trầu vàng (2)
Khéo khen phụ mẫu sinh nàng dễ thương
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 625
Trời đang mưa đang chuyển
Đất ngoài biển đang lở, đang bồi
Anh với em lở dở ra rồi
Chàng than thiếp thở, phụ mẫu ngồi không yên.
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 5185
Trầu ăn là nghĩa, thuốc xỉa là tình, (2)
Đội ơn phụ mẫu sinh mình dễ thương.
Phụ Mẫu Miền Nam, 4748
Trầu ăn là nghĩa
Thước xỉa là tình
Đội ơn phụ mẫu sanh mình dễ thương
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 6053
Tiền bái phụ mẫu hậu bái mai nhân Phụ Mẫu Đại Chúng 8371
Tiếng anh chữ nghĩa đã già
Em đố em phụ mẫu cất nhà
Cây cột đực ở đâu?
- Em hỏi anh đây phải trả lời
Cây cột đực nằm trên cây cột cái
Điệu hát hữu tình, ai hỏi trái như em?
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 5074
Tiếc công anh lau dĩa, chùi bình,
Cậy mai dong tới nói, phụ mẫu nhìn bà con
Trời mưa nhà thiếc dội bon bon
Phụ mẫu không thương nói vậy, chờ bà con đâu mà nhìn.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 2169
Tiếc công anh lau chùi bình
Cậy mai đến mối phụ mẫu nhìn bà con.
Phụ Mẫu Miền Nam, Bạc Liêu 5154
Thương nhau thì biết ý nhau
Miếng trầu miếng thuốc, miếng cau bạn bè
Thương nhau chớ vội ngồi kề
Phụ mẫu hay được khó bề tới lui
Phụ Mẫu Miền Trung 1028
Thương nhau chớ vội ngồi kề
Phụ mẫu hay được khó bề tới lui
Phụ Mẫu Miền Trung 3185
Thương mình đứt ruột
Phụ mẫu bó buộc
Không cho mình vãng lai
Ngày chơi tam tứ bộ
Tối về phòng ai nấy vào
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 4778
Thương em lấy cẳng anh quèo,
Phụ mẫu em thấy hỏi, nói hai bạn nghèo đọ chân.
Phụ Mẫu Miền Trung, Phú Yên, 6759
Tay cầm rựa lụt chém mụt măng vòi,
Để anh coi phụ mẫu em đòi bao nhiêu?
Phụ Mẫu Miền Trung, Phú Yên, 2878
Tối ba mươi anh không về lễ tết
Sáng mùng một anh không lạy giường thờ
Hiếu trung chi anh nữa mà khiến em đợi chờ uổng công
Anh làm trai nam nhơn tri chí
Em làm gái thục nữ chi trinh
Em với anh nghĩa nghĩa tình tình
Phụ mẫu nhà chưa định, hai đứa mình dám đâu
Phụ Mẫu Miền Trung, Khánh Hòa 2329
Sáng ra đi chợ anh mua chục ly lớn, chục ly nhỏ,
Chục ly sơn đỏ, chục ly nhỏ sơn vàng,
Rượu sâm banh rót để hai hàng
Trước đền ơn phụ mẫu, sau rỡ ràng đôi ta.
Phụ Mẫu Miền Nam, Tiền Giang 2778
Ra đi phụ mẫu đứng trông,
Tới đây gặp bậu lại không muốn về.
Phụ Mẫu Miền Nam, Trà Vinh, Tiền Giang 3714
Ra đi phụ mẫu đứng trông
Tới đây gặp bậu lại không muốn về
Phụ Mẫu Đại Chúng 1798
Quyết lòng lập miễu chạm rồng
Đền ơn phụ mẫu ẵm bồng ngày xưa
Phụ Mẫu Đại Chúng 8194
Quyết lòng lập miếu chạm rồng,
Đền ơn phụ mẫu ẵm bồng ngày xưa.
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 6277
Quạ kêu diều khóc, quốc nọ chui qua
Nhị đơn đối khẩu thiết giao hòa
Đôi ta thương lén, biết phụ mẫu nhà hay chưa?
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 4269
Sơn cách, thủy cách, lòng không cách
Đường dù xa, nhân nghĩa không xa
Đi đâu anh hãy ghé qua nhà
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em
Phụ Mẫu Miền Trung 8163
Sơn cách thủy cách,
Tấm lòng anh không cách,
Đường xa dặm xa,
Nhân ngãi em không xa,
Đi đâu anh cũng ghé nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là viếng em.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 5399
Phụ mẫu tui sanh để phụ mẫu tui định
Ngày nay tui đâu dám cải lịnh sợ phụ mẫu rầy
Này anh ơi anh về cậy mai đến đây
Phụ mẫu tui ừ, tui sẽ ưng anh.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 9500
Phụ mẫu tôi già đầu bạc như hạt đậu nhành dưa
Ơn tôi chưa đền, nghĩa tôi chưa trả
Anh bảo tôi giục ngựa, buông cương sao đành
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 10472
Phụ mẫu tình thâm,
Phu thê nhơn ngãi trọng,
Một mai anh có xa em rồi, thờ vọng mẹ cha.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 795
Phụ mẫu thiếp cũng như phụ mẫu chàng
Hai bên phụ mẫu tạc bốn chữ vàng thờ chung.
Phụ Mẫu Đại Chúng 4375
Phụ mẫu tồn bất khả viễn du
Tọa mật thất như thông cù,
Cách mặt em một thoáng bằng ba thu,
Lòng anh mang vịnh chữ: Hà chu hảo cừ.
Phụ Mẫu Miền Nam, Lục Tỉnh 3503
Phụ mẫu sinh ra có cặp chân mày
Sao em thò dao vô cạo, không nhớ ngày phụ mẫu sanh
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 7594
Phụ mẫu sinh đẻ phụ mẫu định
Con đâu dám tự tình cãi lịnh mẹ cha
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 1285
Phụ mẫu sanh phụ mẫu định
Đạo can thường chờ lịnh mẹ cha
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 6231
Phụ mẫu sanh em ra
Nước da em trắng, cặp chân mày ngay ngắn
Khéo nắn cái bánh nó tròn
Cha mẹ anh sanh anh ra
Sắm cho anh một cái nĩa vàng
Chờ cái bánh trung thu em đem tới
Thì cái nĩa vàng anh đâm vô
Phụ Mẫu Miền Trung, Khánh Hòa 6335
Phụ mẫu sanh em để phụ mẫu định
Em đâu dám tư tình cải lệnh mẹ cha.
Phụ Mẫu Miền Nam, An Giang 1696
Phụ mẫu sơ sinh để cho phụ mẫu định
Em nỡ nào trái lịnh mẹ cha
Phụ Mẫu Miền Nam, Vĩnh Long 7183
Phụ mẫu già ngồi dựa ghế tre,
Anh với em than thở, phụ mẫu nghe đau lòng.
Phụ Mẫu Miền Nam, Long An 7983
Phụ mẫu chi mạng môi chước chi ngôn Phụ Mẫu Đại Chúng 7384
Phụ mẫu chi dân Phụ Mẫu Đại Chúng 2937
Phụ mẫu cưới em về có vòng vàng chuỗi hột
Anh mãi mê say cờ bạc lột bán sạch trơn
Đêm em khuyên, ngày thời em giận
Mấy cái lời hận của em, anh chửi thề
Phụ Mẫu Miền Nam, Đồng Tháp 8796
Phụ mẫu anh như phụ mẫu nàng
Mai sau có thác chạm chữ vàng thờ chung
Phụ Mẫu Đại Chúng 3566