Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Rượu Chè

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin chàng cờ bạc nên chừa
Rượu chè, trai gái, say sưa mặc lòng !
Rượu Chè Đại Chúng 10064
Trai cần chăm việc sách đèn
Không cần bài bạc không quen rượu chè
Rượu Chè Đại Chúng 1301
Trà lâu tửu quán Rượu Chè Đại Chúng 2043
Trà dư tửu hậu Rượu Chè Đại Chúng 2811
Trà đình tửu điếm Rượu Chè Đại Chúng 7073
Thế gian ba sự khôn chừa
Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ
Rượu Chè Đại Chúng 4019
Tửu bất tuý nhơn nhơn tị chuột
Uống rượu vô rồi không thuộc đường đi
Rượu Chè Đại Chúng 783
Rượu chè cờ bạc lu bù
Hết tiền đã có mẹ cu bán hàng
Rượu Chè Đại Chúng 6552
Rượu chè be bét Rượu Chè Đại Chúng 10746
Quả sầu đâu trong tươi ngoài héo
Cây đu đủ trong héo ngoài tươi
Rượu chè thuốc xái chơi bời
Gẫm trong gia đạo ít người như anh
Rượu Chè Đại Chúng 8422
Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè bài tới,
Cơm chưa kịp bới, Trầu chưa kịp têm,
Tôi đánh một đêm, Thua ba tiền rưỡi,
Về nhà chồng chửi, Thằng móc thằng quăn,
Đánh sao không ăn, Mà thua lắm bấy,
Tôi lấy tiền cấy, Cho đủ mười ngày,
Rượu Chè Miền Trung, Thừa Thiên 10398
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sầu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gió
Rượu Chè Đại Chúng 1253
Mặt trời mọc sớm cũng chẳng hay
Tiếc công cha mẹ sắm ngay rượu chè
Rượu Chè Đại Chúng 8075
Lửa gần rơm không cháy cũng trèm,
Đi ngang quán rượu, hơi hèm muốn say
Rượu Chè Miền Nam, Bến Tre 9656
Lấy chồng cờ bạc là tiên
Lấy chồng say rượu là duyên nợ nần
Rượu Chè Đại Chúng 3249
Lật đật thì đất cụng đè
Những người thong thả rượu chè quanh năm
Rượu Chè Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2155
Khuyên anh cờ bạc thì chừa
Rượu chè trai gái say sưa mặc lòng
Rượu Chè Đại Chúng 5639
Hỡi nào chàng rể, ở đâu?
Chàng rể uống rượu đi sau nói xàm.
Rượu Chè Miền Nam, Tiền Giang 8250
Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ say sưa rượu chè (tối ngày)
Rượu Chè Đại Chúng 1800
Dĩa bàn than con tôm càng dựng đứng
Dĩa bằng sứ để để đựng tôm he
Đạo vợ chồng em nói anh nghe
Biểu anh đừng cờ bạc rượu chè hư thân
Rượu Chè Miền Nam, Kiên Giang 3401
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu, anh còn say sưa
Rượu Chè Đại Chúng, Miền Nam 8231
Có thằng chồng say
như trong chay ngoài hội
Ngó vô nhà như tầm vu
Rượu Chè Đại Chúng 5737
Chiều chiều ông Lã Đồng Tân
Vai mang bầu rượu, tay cầm chiếc nem
Rượu Chè Đại Chúng 3326
Anh nầy có tính hoang tàng
Rượu chè, cờ bạc làm ngang khong chừa
Rượu Chè Miền Bắc 6794
Anh ham xóc dĩa cò quay
Máu mê cờ bạc lại hay rượu chè
Eo sèo công nợ tứ bề
Kẻ lôi người kéo , ê chề lắm thay
Nợ nần em trả chàng vay
Kiếp em là kiếp kéo cày đứt hơi
Rượu Chè Đại Chúng 3357
Anh ơi! uống rượu thì say,
Bỏ ruộng ai cày, bỏ giống ai gieo.
Rượu Chè Miền Nam, An Giang, Tiền Giang 6580
Anh ơi! cờ bạc nên chừa
Rượu cho anh uống, rượu mua thì đừng
Rượu Chè Đại Chúng 9658
Ai đi đâu đấy hởi ai?
Tôi đi mua rượu cho chồng tôi say
- Chồng say thật khổ lắm thay
Khổ thì tôi chịu hơn ai không chồng
Rượu Chè Miền Nam, Kiên Giang 3702
Đĩa bàn than tôm càng dựng đứng
Đĩa bàn trứng dựng đứng tôm he
Tư ơi lại đây anh nói em nghe
Đôi ta còn nhỏ rượu chè làm chi.
Rượu Chè Miền Nam, Bạc Liêu 2794
Đĩa bằng thau, con tôm càng dựng đứng
Đĩa bằng sứ, dựng đứng con tôm he
Đạo vợ chồng em nói anh nghe
Biểu anh đừng cờ bạc rượu chè hư thân.
Rượu Chè Miền Nam, Đồng Tháp 9962