Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Sinh Lực

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yếu như cua lột Sinh Lực Đại Chúng 2349
Yếu như cây sậy Sinh Lực Đại Chúng 4750
Yếu chân chạy trước Sinh Lực Đại Chúng 3660
Tuổi già sức yếu Sinh Lực Đại Chúng 4350
Ngày ba bựa ăn khoai,
Tối theo trai đi nhởi
Sinh Lực Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2521
Mình già tuổi yếu Sinh Lực Đại Chúng 2633
Mạnh dùng sức yếu dùng chước Sinh Lực Đại Chúng 10101
Mạnh được yếu thua Sinh Lực Đại Chúng 9139
Liễu yếu đào tơ Sinh Lực Đại Chúng 8374
Gió đẩy đưa cành tơ liễu yếu
Cảm thương nàng trọn hiếu trọn tình
Sinh Lực Đại Chúng 4022
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (3)
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Sinh Lực Miền Nam, Kiên Giang 7065
Gió đưa liễu yếu, mai oằn (2)
Gió đưa mặc gió, mai oằn mặc mai.
Sinh Lực Miền Nam, Đồng Tháp 6981
Gió đưa liễu yếu, mai oằn
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai.
Sinh Lực Miền Nam, Kiên Giang 2487
Gió đưa liễu yếu mai oằn
Liễu yếu mặc liễu, mai oằn mặc mai
Sinh Lực Miền Nam, Đồng Tháp 5002
Dẫu như thân liễu yếu xìu
Dẫu cho bão tố không xiêu tấc lòng
Sinh Lực Miền Nam, Vĩnh Long 7295
Chân yếu tay mềm Sinh Lực Đại Chúng 10527
Càng già càng dẻo càng dai
Càng gãy chân chõng, càng sai chân giường
Sinh Lực Đại Chúng 8162
Đàn bà yếu chân mềm tay
Làm ăn chẳng được lại hay nỏ mồm
Sinh Lực Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 3248
Ăn no béo mợ Sinh Lực Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6112