Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thệ Nguyện

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai ?
Thệ Nguyện Đại Chúng 4132
Vàng thì thử lửa thử than
Người khôn thử tiếng, người ngoan thử lời
Ngó lên trống dục, neo dời
Nhớ câu ước thệ, nhớ lời giao ngôn
Một ngày có đặng vợ khôn
Cũng tày cá ở vũ môn hóa rồng
Thệ Nguyện Miền Trung 6927
Vái trời cho đặng vuông tròn
Trăm năm giữ vẹn lòng son cùng chàng
Thệ Nguyện Miền Trung 10148
Trót tay nhúng phải chàm thùng
Chẳng xanh cũng quyết vẫy vùng cho xanh
Thệ Nguyện Đại Chúng 971
Trót lời đã bén duyên chàng
Dù cho nát đá phai vàng mới thôi
Hòn đá Cánh Hàn xếp đổ lò vôi
Cạn lòng con sông Cái
Thì tôi mới quên nghĩa chàng
Thệ Nguyện Đại Chúng 4637
Trên trời, dưới nước
Anh giao ước một lời
Dầu trăng lờ, nước cạn, mấy đời anh phụ em.
Thệ Nguyện Miền Nam, Tiền Giang 7276
Trên trăng, dưới nước, anh gia ưyớc một lời
Dẫu trăng mờ nước cạn mấy đời phụ em
- Trời cao đất rộng, em vọng lời nguyền
Phật Trời còn đó em giữ tuyền thủy chung
Thệ Nguyện Đại Chúng 10489
Trên trăng dưới nước anh giao ước một lời,
Dẫu trăng mờ nước cạn chẳng đời nào phụ em.
Thệ Nguyện Miền Nam, Đồng Tháp 8072
Trên sông dưới nước thề nguyền
Khứ lai minh bạch trọn niềm thủy chung
Thệ Nguyện Đại Chúng 6496
Trên có ông xanh cao rộng
Dưới có biển lặng sông trong
Em mà ăn ở hai lòng
Trời tru đất diệt không mong thấy nàng
Thệ Nguyện Miền Trung 4577
Trời mưa lác đác, hột cát nằm nghiêng
Chàng Phụng Tiên gá nghĩa Điêu Thuyền
Kiếp nầu không gặp đợi nguyền kiếp sau
Thệ Nguyện Đại Chúng 5271
Trời mưa lác đác,
Hột cát nằm nghiêng
Cháng Phụng Tiên gá nghĩa với Điêu Thuyền
Kiếp nầy không đặng đợi nguyền kiếp sau.
Thệ Nguyện Miền Nam, Tiền Giang 7132
Trời chiều bóng ngả về tây
Em thương nhớ bạn như cây nhớ rừng.
Con kinh xanh nước chảy không cùng,
Em đây với bạn, khi nào trùng lai?
Phượng hoàng đậu nhánh cẩm lai,
Dặn lòng người ngãi chớ sai lời thề.
Đường đi kinh xáng dầm dề.
Sao anh không gởi thơ về thăm em?
Thệ Nguyện Miền Nam, An Giang , Kiên Giang 3310
Trăng thanh nhờ bởi trời trong
Thương nhau từ chỗ mặn nồng mà thương
Xưa rày xa cách đôi đường
Chén thề gần cạn, khăn hường gần phai
Sầu riêng thức trắng đêm dài
Hai hàng nước mắt láng lai đêm trường
Nhớ khi đi đứng ngoài đường
Tay cầm tay dắt trao thương gởi sầu
Thẩn thơ thơ thẩn đêm thâu
Sương sa ướt đẩm mái đầu đôi ta
Ước sao chàng thiếp một nhà
Anh đàn em hát câu ca xuân tình
Đừng làm đôi ngả lênh đênh
Niềm vui không trọn chữ tình không xong
Xốn xang dao cắt vào lòng
Lời thề giữ vẹn, chữ đồng đừng quên
Thệ Nguyện Miền Trung 6283
Trăm năm thề những bạc đầu
Chớ tham phú quý, đi cầu trăng hoa.
Thệ Nguyện Đại Chúng 5897
Trăm năm tượng rách còn thờ
Lỡ duyên chịu lỡ, quyết chờ đợi anh
Thệ Nguyện Miền Trung 868
Trăm năm lòng gắn dạ ghi,
Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không.
Trăm năm chí quyết một chồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
Trăm năm không bỏ nghĩa chồng,
Vải thưa nhuộm lấy màu đen,
Vải thưa mặc vải mằu xinh khen màu.
Trăm năm tạc một chữ đồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng cũng không.
Thệ Nguyện Miền Nam, 5974
Trăm năm lòng gắn dạ ghi (2)
Dầu (Nào) ai đem bạc đổi chì mặc ai.
Trăm năm ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.
Thệ Nguyện Đại Chúng 9411
Trăm năm lòng gắn dạ ghi
Nào ai thay nút, đổi khuy cũng đừng
Trăm năm tạc một chữ đồng
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai
Thệ Nguyện Đại Chúng 6889
Tôi với mình thệ nguyện giữa trời
Giữa đồng sanh tử ghi lời chớ quên
Thệ Nguyện Đại Chúng 1500
Tôi với mình thề nguyện giữa trời,
Giữa đồng sanh tử ghi lời chớ quên.
Thệ Nguyện Miền Nam, Tiền Giang 3393
Tôi còn thương bậu bậu ơi!
Nỡ nào người nghĩa (ngỡi) dứt đôi cho đành
Chừng nào cho sóng (sóng nọ) bỏ gành
Cù lao bỏ biển, anh đành bỏ em.
Thệ Nguyện Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 8337
Tình ta như quế với gừng
Mai kia cách trở, xin đừng quên nhau
Thệ Nguyện Đại Chúng 9243
Thuyền bồng trở lái về đông
Con đi theo chồng để mẹ cho ai ?
Mẹ già đã có con trai
Con là phận gái dám sai chữ tòng
Đã thề nước thẳm non xanh
Theo nhau cho trọn tử sanh cũng đành
Trời cao bể rộng mênh mông
Ở sao cho trọn tấm tình phu thê
Trót đà ngọc ước vàng thề
Dẫu rằng cách trở sơn khê cũng liều
Thệ Nguyện Đại Chúng 5825
Thuyền đi để bến đợi chờ
Tình đi nghĩa ở bao giờ quên nhau
Chẳng nên tình trước nghĩa sau
Bến này dãi bóng trăng thâu đợi thuyền
Thệ Nguyện Đại Chúng 9743
Thôi thôi đừng có ưu phiền
Kiếp nầy không đặng để nguyền kiếp sau
Thệ Nguyện Đại Chúng 7448
Theo nhau cho trọn tử sinh cũng đành
Trời cao bể rộng mông mênh
Ở sao cho trọn tấm tình phu thê.
Trót đà ngọc ước vàng thề
Dẫu rằng cách trở sơn khê cũng liều
Thệ Nguyện Đại Chúng 5616
Trăm năm ước hẹn chung tình
Trên trời dưới đấy chỉ mình với ta
Thệ Nguyện Miền Trung 3449
Thủy chung em giữ trọn lời
Chết đi thì chịu, lìa đôi không lìa
Thệ Nguyện Đại Chúng 7003
Thỏ giởn trăng, sơn băng thủy kiệt
Ai ở hai lòng nhựt nguyệt xét soi.
Thệ Nguyện Miền Nam, An Giang 10333
Thương nhau tạc một chữ tình
Trăm năm thề quyết, bạn mình có nhau
Thệ Nguyện Đại Chúng 8090
Thương nhau gặp khúc sông vơi
Khó khăn gian hiểm chẳng rời thủy chung.
Thệ Nguyện Đại Chúng 3146
Thương nhau cắt tóc mà thề
Khó nghèo cũng chịu chớ hề bỏ nhau
Thệ Nguyện Đại Chúng 2375
Tay chém tay sao nỡ
Ruột cắt ruột sao đành
Lời thề nước biết non xanh
Ở sao cho trọn đạo sinh thành mới nên
Thệ Nguyện Miền Trung 2694
Tay cắt tay sao nỡ
Ruột cắt ruột sao đành
Một lời thề biển cạn non xanh
Chim kêu dưới suối vượn hú trên nhành
Qua không bỏ bậu bậu đành bỏ qua.
Thệ Nguyện Miền Nam, Bạc Liêu 10206
Tay cắt tay sao nở, ruột cắt ruột sao đành (2)
Bậu lỡ thời như ruộng bỏ hoang
Ruộng bỏ hoang người ta còn cấy
Bậu lỡ thời như giấy trôi sông
Giấy trôi sông người ta còn vớt
Bậu lỡ thời như ớt chín cây
Ớt chín cây người ta còn hái
Bậu lỡ thời như nhái lột da
Nhái lột da người ta còn xáo
Bậu lỡ thời như như áo vá vai
Áo vá vai ngươi ta còn mặc
Bậu lỡ thời ai muốn làm chi
Thệ Nguyện Miền Nam, Kiên Giang 2669
Tay cắt tay sao nở, ruột cắt ruột sao đành
Lời thề hai mái đầu xanh
Bậu lỡ thời như chiếu trải qua
Chiếu trải qua người ta còn cuốn
Bậu lỡ thời như rượu uống say
Rượu uống say người ta còn sặc
Bậu lỡ thời như giặc Hà Tiên
Giặc Hà Tiên người ta còn đánh
Bậu lỡ thời như cánh chim bay
Cánh chim bay người ta còn quạt
Bậu lỡ thời như lạt gói nem
Lạt gói nem ngưởi ta còn sợ
Bậu lỡ thời như nợ kéo lôi
Nợ kéo lôi người ta còn trả
Bậu lỡ thời như trả nấu ăn
Trả nấu ăn người ta con rửa
Bậu lỡ thời như lửa cháy lan
Lửa cháy lan người ta còn tưới
Bậu lỡ thời như lưới dầm mưa
Lưới dầm mưa người ta còn giặt
Bậu lỡ thời như áo vá vai
Áo vá vai người ta còn nhuộm (còn tiếp)
Thệ Nguyện Miền Nam, Kiên Giang 7495
Tay cầm chiếc chiếu cổ trải chỗ Gành Bà
Chàng ngồi một góc, thiếp ngồi một góc
Chàng than thiếp khóc, đau dạ xót lòng
Lời thề giữa chốn Gành Ông
Chết đi thì mất, sống em không bỏ chàng
Thệ Nguyện Miền Trung, Phú Yên 8082
Tay cầm cái kéo con dao
Chỉ trời vạch đất lấy nhau phen này
Thệ Nguyện Đại Chúng 4130
Tay bưng dĩa muối chấm gừng (*)
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ (quên) nhau (bỏ em)
Thệ Nguyện Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 636
Tay anh cầm con dao
Tay em cầm cái rổ
Cắt cổ con dê
Lấy huyết ra thề
Rày chờ mai đợi
Sống không làm được bạn
Chết cũng chôn kề một bên.
Thệ Nguyện Đại Chúng 6201
Thương ai công khó nửa chừng
Cây rung vì gió, lửa dừng vì mưa
Sầu ai ai đã biết chưa
Trăm năm giữ dạ chớ sai lời nguyền
Thệ Nguyện Miền Trung 3256
Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai
Xin đừng ăn ở ra hai tấm lòng.
Mặc người bẻ lá ngăn sông
Đôi ta cứ giữ tấm lòng chớ phaị
Xin nàng chớ có nghe ai
Chả trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng
Thệ Nguyện Đại Chúng 3186
Tức đà quá tức
Giang tay đấm ngực
Thở chẳng ra hơi
Sống dương gian không gặp, để chờ nơi suối vàng
Thệ Nguyện Miền Trung, Khánh Hòa 7430
Sông kia nước chảy lờ đờ
Con thuyền lơ lửng trăng mờ nào soi
Sông kia bên lở bên bồi
Bên lở lở mãi bên bồi bồi thêm
Bao giờ gió đứng sóng êm
Thuyền ai xuôi ngược qua đêm lại về
Với em trót nặng lời thề
Thệ Nguyện Đại Chúng 4429
Sơn minh hải thệ Thệ Nguyện Đại Chúng 4855
Ra về sao đặng mà về
Bỏ non bỏ nước, bỏ mấy lời thề cho ai ?
Thệ Nguyện Miền Bắc 6246
Ra về răng dứt mà về
Câu ca bỏ dở, lời thề chưa trao
Thệ Nguyện Miền Bắc 8701
Ra về răng được mà về (2)
Gương treo trước mặt, lời thề sau lưng.
Thệ Nguyện Miền Bắc 2239
Ra vườn ngắt một cành chanh
Con dao lá trúc gọt quanh tứ bề.
Đôi ta đã trót lời thề
Con dao lá trúc để kề tóc maị
Bây giờ chàng đã nghe ai
Nghe trăng nghe gió, nghe ai mặc lòng.
Tưởng rằng chàng ở một lòng
Ngờ đâu chàng lại đèo bòng đôi nơi
Ở đây gần đất xa trời
Chăn bông chàng kết với người tri âm.
Chàng xuôi em vẫn âm thầm
Hai hàng giọt lệ đầm đầm như mưa
Thệ Nguyện Đại Chúng 585