Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thời Tiết

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trời sao ao nác Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7009
Trời nồm tốt mạ
Trời giá tốt rau
Thời Tiết Đại Chúng 7105
Trời mưa nắng lò nác bò vô cửa Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2586
Trời chớp Mũi Nạy, thức dậy mà đi
Trời chớp Đề Di ở nhà mà ngủ
Thời Tiết Miền Trung, Phú Yên 5194
Trăng rằm nước lên Thời Tiết Miền Trung 1003
Tháng tám mưa dư, tháng tư mưa bỏ Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6432
Tháng Năm tháng Sáu, mặt trời đi chệch
Tháng Bảy, tháng Tám mặt trời đi xiên
Em là phận gái thuyền quyên
Đừng cho sóng dợn, đò nghiêng nước vào
Đò nghiêng sóng dợn ba đào
Trong dễ thấy đục, nhưng đục nào thấy trong
Thời Tiết Đại Chúng 3550
Tháng Giêng động dài
Tháng Hai động tố
Tháng Ba nồm rộ
tTháng Tư nam non
Tháng Sáu nam dòn
Tháng Bảy mưa bãi
Tháng Tám mưa giông
Tháng Chín mưa ròng
Tháng Mười lụt lớn
Thời Tiết Miền Trung 3570
Tháng chín nhịn ăn rau muống Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7952
Tháng chín mưa rươi (3)
Tháng mười chịu bão
Thời Tiết Đại Chúng 1944
Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn Thời Tiết Đại Chúng 7126
Tháng ba bà già chết rét Thời Tiết Đại Chúng 7698
Tháng ba bà già đi biển Thời Tiết Đại Chúng 10304
Tháng bảy nước nhảy lên (vô) (khỏi) bờ Thời Tiết Miền Trung, Thừa Thiên 1045
Tháng bảy mưa gãy cành tràm Thời Tiết Đại Chúng 8163
Tháng bảy mưa gảy cành trám
tháng tám nắng rám trái bòng
Thời Tiết Đại Chúng 9812
Tháng bảy kiến đàn, đại hàn hồng thủy Thời Tiết Đại Chúng 10162
Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão Thời Tiết Đại Chúng 6756
Thâm đông, hồng tây, dựng mây
Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi
Thời Tiết Đại Chúng 4598
Tháng mười thì xem tua rua,
Tháng năm đông chí nửa mùa mới yên
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8296
Tháng mười chưa cười đã tối Thời Tiết Đại Chúng 8852
Tháng giêng trồng từ, tháng tư trồng lạc Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8484
Tháng giêng rét dài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân Thời Tiết Đại Chúng 4434
Tháng giêng rét đài tháng hai rét lộc
Tháng ba rét nàng Bân
Thời Tiết Đại Chúng 7745
Sổ cầu Bùng lấy thùng đựng nác Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7934
Số ma trơi Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7373
Sao mau thì mưa, sao thưa thì nắng Thời Tiết Đại Chúng 5776
Sao ló trời nắng, sao vắng trời mưa Thời Tiết Miền Trung 3749
Sao dày thì mưa, sao thưa thì nắng Thời Tiết Miền Trung 7555
Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1176
Rú Lần đội mạo thì trời sắp mưa Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9282
Rú Hôống đeo đai, rú Cài đội mạo (mũ) Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8312
Rú Đọ đội mụ,
Rú Vọng ấp mái thì trời mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 599
Ráng vàng thì nắng ráng trắng thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 8158
Ráng mỡ gà thì gió ráng mỡ chó thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 3089
Ráng đêm sinh chuyện
Vích hiện điềm lành
Thời Tiết Miền Trung 8932
Ông tha mà bà chẳng tha
Làm nên cái lụt hăm ba tháng mười
Thời Tiết Miền Trung 10373
Nồm động đất, Bấc động khơi Thời Tiết Miền Trung 860
Nắng tháng tám rám trái bưởi Thời Tiết Đại Chúng 7745
Nắng tháng tám nám má hồng Thời Tiết Đại Chúng 5858
Nắng tháng ba hoa chẳng héo Thời Tiết Đại Chúng 10282
Nắng tháng ba chó gà lè lưỡi Thời Tiết Đại Chúng 8390
Nam nắng buổi hôm, nồm nắng buổi mai Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10367
Nắng mau trưa, mưa mau túi (tối) Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7653
Nước ngời, trời động Thời Tiết Miền Trung 2583
Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thời mưa Thời Tiết Miền Nam, An Giang 4819
Mây rú Hôống dựng lên cao,
Dê ra ăn trự thế nào cụng (cũng) mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7005
Mây kéo xuống bể trời nắng chang chang,
Mây kéo lên ngàn mưa như tran như trút
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9926
Mây ấp rú Xước hứng nước cho mau Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7376
Mỡ gà thì gió mỡ chó thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 2205