Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tiếc Công

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trực nhìn đầu non hoa nở (Ba bụng)
Cảm thương mụ vợ không con
Cớ mần răng vô cớ hao mòn
Sợ e thác nhục, xương còn bọc da
Ra đường thấy vợ người ta
Mập mịa chắc chắn vợ nhà khô khan
Đêm nằm tôi thở tôi than
Cầu trời khấn phật cho nàng sinh thai
Bất kỳ con gái con trai
Sanh đặng một chút hôm mai thỏa lòng
Vợ chồng tôi cui cút một mình
Không con, có của để dành ai ăn
Vừa may sinh đặng một thằng
Lại bỏ lăn bỏ lóc, bò lăn trên giường
Đêm năm tôi nghĩ tôi thương
Tôi lại bên giường tôi hôn cái bụng
Nó làm nũng nó ốm, tôi phải khắn vái con gà
Đền chừng hết khóc hết la
Ăn ngon nằm ngủ tôi mới là mừng vui
Tiếc công vợ chồng tôi đẻ vợ chồng tôi nuôi
Nuôi ba bốn tháng gia tài vì nó sạch trơn
Bữa của nó có trống, bữ ngủ có dòn (Còn Tiếp Ba Bụng 6-2)
Tiếc Công Miền Trung, Bình Định 4476
Tiếc công xúc tép nuôi cò
Cò ăn, cò béo, cò dò lên cây
Tiếc Công Đại Chúng 3605
Tiếc công xe sợ chỉ mành
Nối lần chẳng đặng bất thành tại em.
Tiếc Công Đại Chúng 983
Tiếc công vun quén cây tùng,
Săm soi trên ngọn, gốc sùng không hay.
Tiếc Công Miền Nam, Lục Tỉnh 3697
Tiếc công vun bón cây tùng
Săm soi trên ngọn, gốc sùng không hay!
Tiếc Công Miền Nam, Bến Tre 2297
Tiếc công vun bón cội tùng (cây tùng)
Sum suê (Săm soi t) trên ngọn, gốc sùng không hay
Tiếc Công Miền Trung 9146
Tiếc công vun bén cây tùng,
Săm soi trên ngọn, gốc sùng không hay.
Tiếc Công Miền Nam, Tiền Giang 982
Tiếc công vãi tấm cho cu,
Cu ăn cu lớn, cu gù nhau đi.
Tiếc Công Miền Nam, Đồng Tháp 5234
Tiếc công vạch lỗ chun rào,
Vô không gặp bậu, gai quào trầy lưng.
Tiếc Công Miền Nam, 1335
Tiếc công vạch lỗ chun rào
Vô không gặp bậu gai quào trầy lưng
Tôi với mình thề trước miếu ông
Sống nằm một chiếu, chết chôn một mồ
Tiếc Công Miền Trung 10320
Tiếc công trang điểm bấy lâu
Trai tơ không gặp, gặp râu ba chòm
Tiếc Công Đại Chúng 9988
Tiếc công trồng đám dưa hồng
Anh ăn mát dạ, mát lòng quên em
Tiếc Công Miền Trung 6409
Tiếc công rày xuống mai lên
Mòn đàng chết cỏ không nên tự Trời
Tưởng rằng kèo cột ở đời
Ai ngờ kèo rã, cột rời đôi phương
Tiếc Công Đại Chúng 7185
Tiếc công ngày tháng mong chờ
Săm soi cho kỹ ai ngờ gốc bị sâu ăn
Tiếc Công Miền Nam, Vĩnh Long 3078
Tiếc công lao anh đào ao thả cá
Năm bảy tháng trường họ lạ đến câu
Tiếc Công Đại Chúng 9232
Tiếc công giã gạo ba trăng
Đũa mun chén bớt ngồi ăn một mình.
Tiếc Công Đại Chúng 859
Tiếc công chẻ nứa đươn lờ,
Để cho con cá vượt bờ nó đi.
Tiếc Công Miền Nam, Cần Thơ 4905
Tiếc công chẻ nứa đươn (đan) lờ,
Để cho con cá vượt bờ nó đi.
Tiếc Công Miền Nam, Cần Thơ 1067
Tiếc công Bình Định xây thành,
Để cho Quảng Ngãi vô giành thủ khoa
Thương cho Quảng Ngãi đường xa
Để cho Bình Định thủ khoa ba lần
Tiếc Công Miền Trung, Quảng Ngãi, Bình Định 10031
Tiếc công bỏ mẵn nuôi cu (Chín Cu)
Cu ăn, cu lớn, cu gù cu bay
Cu say mũ cả, áo dài
Cu chê nhà khó, phụ hoài duyên anh
Tiếc Công Miền Trung, Bình Định 9454
Tiếc công bỏ mẳn nuôi cu,
Cu ăn cu lớn cu gù cu đi.
Tiếc Công Miền Trung, Phú Yên, 5626
Tiếc công bỏ mẳn cho cu,
Cu ăn cu lớn cu gù cu đi.
Tiếc Công Miền Nam, Lục Tỉnh, Miền Trung, 9426
Tiếc công anh xe sợi nhợ, uốn cây cần,
Xe rồi sợi nhợ, con cá lần ra khơi.
Tiếc Công Miền Nam, Tiền Giang 3723
Tiếc công anh xe sợi nhợ uốn cây cần,
Xe xong sợi nhợ con cá lần ra khơi.
Tiếc Công Miền Nam, 9535
Tiếc công anh xe sợi nhợ uốn cây cần
Xe rồi sợi nhợ con cá lần ra khơi
Tiếc Công Đại Chúng 7841
Tiếc công anh xe nhợ, uốn cần
Xe xong sợi chỉ, con cá lần ra khơi
Tiếc Công Miền Trung, Miền Nam, Tiền Giang 9760
Tiếc công anh vun vén cây mè
Mè chưa ra trái, con chim què đậu lên.
Tiếc Công Miền Trung, Phú Yên, 10208
Tiếc công anh vạch lỗ chun rào.
Thăm không đặng bậu hàng rào nó cào trầy lưng.
Tiếc Công Miền Nam, 6870
Tiếc công anh vạch lối chun (chui) rào,
Vô không gặp bậu, gai quào trầy lưng.
Tiếc Công Miền Nam, Sóc Trăng 7859
Tiếc công anh ngồi ẩn bóng đèn
Kết duyên không đặng cứ trời anh kêu
Anh làm sao lên đặng ông trời
Mượn cái roi điện hại người bạc ơn
Tiếc Công Miền Trung, Khánh Hòa 3987
Tiếc công anh lên thác xuống ghềnh
Tay chèo tay chống, một mình nhờ ai ?
Bây giờ thở vắn than dài
Ngỡ rằng hò hẹn hay ai hẹn hò
Tiếc Công Đại Chúng 7256
Tiếc công anh lên đảnh xuống đèo,
Cầm sào thọc chuột cho mèo nẫu ăn!
Tiếc Công Miền Trung, Phú Yên, Khánh Hòa 7229
Tiếc công anh lau dĩa, chùi bình,
Cậy mai dong tới nói, phụ mẫu nhìn bà con
Trời mưa nhà thiếc dội bon bon
Phụ mẫu không thương nói vậy, chờ bà con đâu mà nhìn.
Tiếc Công Miền Nam, Tiền Giang 9482
Tiếc công anh lau chùi bình
Cậy mai đến mối phụ mẫu nhìn bà con.
Tiếc Công Miền Nam, Bạc Liêu 9953
Tiếc công anh làm rể đánh tranh
Cha mẹ không đành phải tháo tranh ra
Em đố anh dám tháo tranh ra
Công ăn tiền trả hết ba mươi đồng
Tiếc Công Miền Trung, Khánh Hòa 3269
Tiếc công anh dậm đất trét nhà,
Trèo non đốn củi, vợ anh đà về ai?
Tiếc Công Miền Trung, Phú Yên, 5519
Tiếc công anh chuốc ná, lau tên
Nhạn bay về đền, công uổn hư danh.
Tiếc Công Miền Nam, Tiền Giang 7640
Tiếc công anh chẻ trúc đan lờ
Để cho con cá vượt bờ đi xa.
Tiếc Công Miền Nam, Tiền Giang 7470
Tiếc công anh chẻ nứa đan lờ
Để cho con cá nó vượt bờ nó đi
Tiếc Công Đại Chúng 9750
Tiếc công anh bắt tép nuôi cò
Cò ăn cò lớn cò dò lên cây
Biết rằng nông nổi thế nầy
Thì ông đặp chết từ ngày cò con
Tiếc Công Đại Chúng 10338
Tiếc công anh đóng giá chờ gàu
Đó đã phụ khó tham giàu thì thôi
Tiếc Công Miền Nam, Tiền Giang 10451
Tiếc công anh đi xuống đi lên
Mòn đường chết cỏ chẳng nên chuyện gì
Tiếc Công Miền Trung 3819
Tiếc công anh đào ao thả cá
Năm bảy tháng trời (trường) người lạ đến câu
Tiếc công trang điểm bấy lâu
Trai tơ không gặp, gặp râu ba chòm
Tiếc Công Miền Nam, Bến Tre 9415
Tiếc công anh đắp đập, ngăn bờ
Để ai quảy đó, đem lờ đến đơm.
Tiếc Công Miền Nam, Tiền Giang 4242
Tiếc công anh đắp đập be bờ
Để ai quây đó mang lờ đến đơm.
Tiếc Công Đại Chúng 3774
Tiếc công đắp đập, be bờ
Để cho người khác đem lờ tới đơm.
Tiếc Công Miền Nam, Bến Tre 4761
Tiếc cái vòng vàng đeo cho con vươn. hót
Tiếc cái kính sáng đeo cho người mù.
Tiếc công em trang điểm mấy thu
Bưng trầu ra ngoài bãi bạn chối từ không ăn.
Tiếc Công Miền Nam, Bến Tre 6510
Tham việc tiếc công Tiếc Công Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2526
Tham công tiếc việc Tiếc Công Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8500
Thứ nhất thì bầu chi lăng,
Thứ nhì cây khế Đồng Đăng Kỳ Lừa.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Tiếc Công Miền Bắc 3120