Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tín Ngưỡng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu nhau chẳng lấy được nhau (2)
Mài dao đánh kéo cạo đầu đi tu
Tín Ngưỡng Đại Chúng 1145
Xuất gia cầu đạo Tín Ngưỡng Đại Chúng 8760
Xét ra muôn sự ở đời
Tính hư nết xấu con người thấy ngay
Nọ là niệm Phật ăn chay,
Tham lam cho lắm có ngày lầm than!
Tín Ngưỡng Đại Chúng 647
Xem hội đến chùa Tín Ngưỡng Đại Chúng 4762
Vô lượng vô biên Tín Ngưỡng Đại Chúng 7525
Vô chùa thắp hết lọn nhang,
Miệng Nam mô Di Đà Phật,
Nguyện cùng trời chùa chật cũng tu.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 4024
Vào chùa xem tượng mới tô,
Xem chuông mới đúc xem cô lộn chồng.
Cô lộn chồng cô tu đã vậy,
Cha mẹ già trông cậy vào đâu,
Xin cô giữ lấy cảnh mầu.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 7396
Vai mang bức tượng Di đà,
Hiếu trung ta giữ gian tà mặc ai.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 854
Vừa may mà gặp chùa này,
Mai danh ẩn tích bấy chầy náu nương.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 2102
Vị viết tam hiền trí ngã thiếu,
Hạnh siêu thập địa thức ngô đa.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 3123
Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ? Tín Ngưỡng Đại Chúng 7653
Tuy rằng ăn ở chùa này
Tiền lương bị gạo cúng thầy chùa kia
Tín Ngưỡng Đại Chúng 8184
Tu thân rồi mới tề gia
Lòng ngay nói vậy, gian tà mặc ai
Tín Ngưỡng Đại Chúng 4349
Tu tâm, tu tính, tu tình,
Tu cho ruộng đất về mình mới hay.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 975
Tu chùa chẳng bằng tu nhà
Ăn ở thật thà mới thật là tu
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9982
Tu cho trọn kiếp bụi hồng,
Kẻo già lại tiếc rằng lòng từ bi
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9532
Tu cầu gia đạo vuông tròn
Chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long 2411
Tu đâu cho tớ theo cùng
Mai sau thành Phật ngồi chung một bàn
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long 611
Tu đâu cho bằng tu nhà (2)
Thờ cha, kính mẹ hơn là đi tu,
Tín Ngưỡng Đại Chúng 10127
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha, kính mẹ ấy là chân tu
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9812
Tu đâu chẳng thấy tu chùa
Hay là tu hú mỗi mùa mỗi tu
Tín Ngưỡng Miền Trung 9475
Trông chồng bóng xế trăng lu
Quyết tâm đầu Phật đi tu cho rồi
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9019
Trên trời, dưới nước
Anh giao ước một lời
Dầu trăng lờ, nước cạn, mấy đời anh phụ em.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Tiền Giang 5054
Trên trăng dưới nước anh giao ước một lời,
Dẫu trăng mờ nước cạn chẳng đời nào phụ em.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Đồng Tháp 1921
Trên chùa có tiểu mười ba
Sư ông mười bốn, vãi già mười lăm
Muốn cho một tháng đôi rằm
Trước là lễ Phật, sau thăm vãi già
Tín Ngưỡng Đại Chúng 4701
Trời Phật thì ở trên mây
Nhiều tiền đong đầy, ít tiền đong vơi
Tín Ngưỡng Đại Chúng 3765
Trời mưa lác đác,
Hột cát nằm nghiêng
Cháng Phụng Tiên gá nghĩa với Điêu Thuyền
Kiếp nầy không đặng đợi nguyền kiếp sau.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Tiền Giang 7822
Trời chiều bóng ngả về tây
Em thương nhớ bạn như cây nhớ rừng.
Con kinh xanh nước chảy không cùng,
Em đây với bạn, khi nào trùng lai?
Phượng hoàng đậu nhánh cẩm lai,
Dặn lòng người ngãi chớ sai lời thề.
Đường đi kinh xáng dầm dề.
Sao anh không gởi thơ về thăm em?
Tín Ngưỡng Miền Nam, An Giang , Kiên Giang 8322
Trăng lu vì bởi đám mây,
Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Lục Tỉnh 4436
Trăm năm lòng gắn dạ ghi,
Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không.
Trăm năm chí quyết một chồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
Trăm năm không bỏ nghĩa chồng,
Vải thưa nhuộm lấy màu đen,
Vải thưa mặc vải mằu xinh khen màu.
Trăm năm tạc một chữ đồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng cũng không.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 1092
Tôi với mình thề nguyện giữa trời,
Giữa đồng sanh tử ghi lời chớ quên.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Tiền Giang 10162
Tôi còn thương bậu bậu ơi!
Nỡ nào người nghĩa (ngỡi) dứt đôi cho đành
Chừng nào cho sóng (sóng nọ) bỏ gành
Cù lao bỏ biển, anh đành bỏ em.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 9731
Tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca Tín Ngưỡng Đại Chúng 2728
Tiểu tôi tiểu kính tiểu hiền
Bao nhiêu chùa chiền tiểu đốt, tiểu đi
Thịt chó tiểu đánh tì tì
Bao nhiêu chỗ lội tiểu thì, cắm chông
Nam mô xứ Bắc, xứ Đông
Con gái chưa chồng thì lấy tiểu tôi.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 1118
Thiếp về lựa chuối thiếp mua
Lựa hương thiếp thắp lựa chùa thiếp tu
Tín Ngưỡng Đại Chúng 854
Tiếng chuông lay bóng Bồ đề,
Con chim trắng cánh bay về Tây thiên.
Mong sao dân tộc bình yên,
Đạo lành che chở dân hiền thân yêu.
Dù cho đất sập trời xiêu,
Lòng tôi vẫn nhớ những điều giá gương.
Khắp nơi đồng ruộng phố phường,
Nhớ lời Phật dạy phải thường yêu nhau cùng.
Đạo vàng điểm núi tô sông,
Xây nền văn hóa Lạc Hồng thắm tươi.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 4188
Thôi thôi từ tạ biển vàng,
Cá lui về sông Vịnh,
Chim ngược ngàn kiếm đôi.
Ở bên đây ngó qua Diệu đế,
Nghe thầy kinh kệ cúng lễ giao thừa,
Nam-mô chi Phật mai xưa,
Tây phương Tịnh độ Phật đưa Tây về.
Tín Ngưỡng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6529
Thân anh như hạc đậu trên chùa
Muốn về Tây phương Phật, gỡ mu rùa không ra
Tín Ngưỡng Đại Chúng 2688
Thứ nhứt thì tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa
Tín Ngưỡng Đại Chúng 8838
Thứ nhất là tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa
Thứ tư xin một lá bùa
Xếp vào đãi phái, đợi mùa mới tu!
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long 6927
Thỏ giởn trăng, sơn băng thủy kiệt
Ai ở hai lòng nhựt nguyệt xét soi.
Tín Ngưỡng Miền Nam, An Giang 8491
Thệ tâm thiên địa Tín Ngưỡng Đại Chúng 8389
Thế phát quy y Tín Ngưỡng Đại Chúng 7692
Thầy làng không sang cũng trọng
Quan huyện thì không lọng cũng xe
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9711
Thần thông diệu pháp Tín Ngưỡng Đại Chúng 6795
Tay cắt tay sao nỡ
Ruột cắt ruột sao đành
Một lời thề biển cạn non xanh
Chim kêu dưới suối vượn hú trên nhành
Qua không bỏ bậu bậu đành bỏ qua.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Bạc Liêu 1292
Tay cắt tay sao nở, ruột cắt ruột sao đành (2)
Bậu lỡ thời như ruộng bỏ hoang
Ruộng bỏ hoang người ta còn cấy
Bậu lỡ thời như giấy trôi sông
Giấy trôi sông người ta còn vớt
Bậu lỡ thời như ớt chín cây
Ớt chín cây người ta còn hái
Bậu lỡ thời như nhái lột da
Nhái lột da người ta còn xáo
Bậu lỡ thời như như áo vá vai
Áo vá vai ngươi ta còn mặc
Bậu lỡ thời ai muốn làm chi
Tín Ngưỡng Miền Nam, Kiên Giang 3086
Tay cắt tay sao nở, ruột cắt ruột sao đành
Lời thề hai mái đầu xanh
Bậu lỡ thời như chiếu trải qua
Chiếu trải qua người ta còn cuốn
Bậu lỡ thời như rượu uống say
Rượu uống say người ta còn sặc
Bậu lỡ thời như giặc Hà Tiên
Giặc Hà Tiên người ta còn đánh
Bậu lỡ thời như cánh chim bay
Cánh chim bay người ta còn quạt
Bậu lỡ thời như lạt gói nem
Lạt gói nem ngưởi ta còn sợ
Bậu lỡ thời như nợ kéo lôi
Nợ kéo lôi người ta còn trả
Bậu lỡ thời như trả nấu ăn
Trả nấu ăn người ta con rửa
Bậu lỡ thời như lửa cháy lan
Lửa cháy lan người ta còn tưới
Bậu lỡ thời như lưới dầm mưa
Lưới dầm mưa người ta còn giặt
Bậu lỡ thời như áo vá vai
Áo vá vai người ta còn nhuộm (còn tiếp)
Tín Ngưỡng Miền Nam, Kiên Giang 1188
Tay bưng quả nếp cúng chùa
Thắp nhang lạy Phật xin bùa em đeo
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long 817
Tay bưng dĩa muối chấm gừng (*)
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ (quên) nhau (bỏ em)
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 4144