Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tín Ngưỡng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu nhau chẳng lấy được nhau (2)
Mài dao đánh kéo cạo đầu đi tu
Tín Ngưỡng Đại Chúng 1102
Xuất gia cầu đạo Tín Ngưỡng Đại Chúng 8723
Xét ra muôn sự ở đời
Tính hư nết xấu con người thấy ngay
Nọ là niệm Phật ăn chay,
Tham lam cho lắm có ngày lầm than!
Tín Ngưỡng Đại Chúng 605
Xem hội đến chùa Tín Ngưỡng Đại Chúng 4726
Vô lượng vô biên Tín Ngưỡng Đại Chúng 7479
Vô chùa thắp hết lọn nhang,
Miệng Nam mô Di Đà Phật,
Nguyện cùng trời chùa chật cũng tu.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 3983
Vào chùa xem tượng mới tô,
Xem chuông mới đúc xem cô lộn chồng.
Cô lộn chồng cô tu đã vậy,
Cha mẹ già trông cậy vào đâu,
Xin cô giữ lấy cảnh mầu.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 7353
Vai mang bức tượng Di đà,
Hiếu trung ta giữ gian tà mặc ai.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 816
Vừa may mà gặp chùa này,
Mai danh ẩn tích bấy chầy náu nương.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 2064
Vị viết tam hiền trí ngã thiếu,
Hạnh siêu thập địa thức ngô đa.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 3084
Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ? Tín Ngưỡng Đại Chúng 7613
Tuy rằng ăn ở chùa này
Tiền lương bị gạo cúng thầy chùa kia
Tín Ngưỡng Đại Chúng 8145
Tu thân rồi mới tề gia
Lòng ngay nói vậy, gian tà mặc ai
Tín Ngưỡng Đại Chúng 4305
Tu tâm, tu tính, tu tình,
Tu cho ruộng đất về mình mới hay.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 935
Tu chùa chẳng bằng tu nhà
Ăn ở thật thà mới thật là tu
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9946
Tu cho trọn kiếp bụi hồng,
Kẻo già lại tiếc rằng lòng từ bi
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9496
Tu cầu gia đạo vuông tròn
Chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long 2364
Tu đâu cho tớ theo cùng
Mai sau thành Phật ngồi chung một bàn
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long 570
Tu đâu cho bằng tu nhà (2)
Thờ cha, kính mẹ hơn là đi tu,
Tín Ngưỡng Đại Chúng 10090
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha, kính mẹ ấy là chân tu
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9772
Tu đâu chẳng thấy tu chùa
Hay là tu hú mỗi mùa mỗi tu
Tín Ngưỡng Miền Trung 9431
Trông chồng bóng xế trăng lu
Quyết tâm đầu Phật đi tu cho rồi
Tín Ngưỡng Đại Chúng 8977
Trên trời, dưới nước
Anh giao ước một lời
Dầu trăng lờ, nước cạn, mấy đời anh phụ em.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Tiền Giang 5015
Trên trăng dưới nước anh giao ước một lời,
Dẫu trăng mờ nước cạn chẳng đời nào phụ em.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Đồng Tháp 1883
Trên chùa có tiểu mười ba
Sư ông mười bốn, vãi già mười lăm
Muốn cho một tháng đôi rằm
Trước là lễ Phật, sau thăm vãi già
Tín Ngưỡng Đại Chúng 4668
Trời Phật thì ở trên mây
Nhiều tiền đong đầy, ít tiền đong vơi
Tín Ngưỡng Đại Chúng 3715
Trời mưa lác đác,
Hột cát nằm nghiêng
Cháng Phụng Tiên gá nghĩa với Điêu Thuyền
Kiếp nầy không đặng đợi nguyền kiếp sau.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Tiền Giang 7783
Trời chiều bóng ngả về tây
Em thương nhớ bạn như cây nhớ rừng.
Con kinh xanh nước chảy không cùng,
Em đây với bạn, khi nào trùng lai?
Phượng hoàng đậu nhánh cẩm lai,
Dặn lòng người ngãi chớ sai lời thề.
Đường đi kinh xáng dầm dề.
Sao anh không gởi thơ về thăm em?
Tín Ngưỡng Miền Nam, An Giang , Kiên Giang 8268
Trăng lu vì bởi đám mây,
Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Lục Tỉnh 4396
Trăm năm lòng gắn dạ ghi,
Dầu ai đem bạc đổi chì cũng không.
Trăm năm chí quyết một chồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
Trăm năm không bỏ nghĩa chồng,
Vải thưa nhuộm lấy màu đen,
Vải thưa mặc vải mằu xinh khen màu.
Trăm năm tạc một chữ đồng,
Dầu ai thêu phụng vẽ rồng cũng không.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 1055
Tôi với mình thề nguyện giữa trời,
Giữa đồng sanh tử ghi lời chớ quên.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Tiền Giang 10124
Tôi còn thương bậu bậu ơi!
Nỡ nào người nghĩa (ngỡi) dứt đôi cho đành
Chừng nào cho sóng (sóng nọ) bỏ gành
Cù lao bỏ biển, anh đành bỏ em.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 9697
Tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca Tín Ngưỡng Đại Chúng 2689
Tiểu tôi tiểu kính tiểu hiền
Bao nhiêu chùa chiền tiểu đốt, tiểu đi
Thịt chó tiểu đánh tì tì
Bao nhiêu chỗ lội tiểu thì, cắm chông
Nam mô xứ Bắc, xứ Đông
Con gái chưa chồng thì lấy tiểu tôi.
Tín Ngưỡng Đại Chúng 1077
Thiếp về lựa chuối thiếp mua
Lựa hương thiếp thắp lựa chùa thiếp tu
Tín Ngưỡng Đại Chúng 818
Tiếng chuông lay bóng Bồ đề,
Con chim trắng cánh bay về Tây thiên.
Mong sao dân tộc bình yên,
Đạo lành che chở dân hiền thân yêu.
Dù cho đất sập trời xiêu,
Lòng tôi vẫn nhớ những điều giá gương.
Khắp nơi đồng ruộng phố phường,
Nhớ lời Phật dạy phải thường yêu nhau cùng.
Đạo vàng điểm núi tô sông,
Xây nền văn hóa Lạc Hồng thắm tươi.
Tín Ngưỡng Miền Nam, 4152
Thôi thôi từ tạ biển vàng,
Cá lui về sông Vịnh,
Chim ngược ngàn kiếm đôi.
Ở bên đây ngó qua Diệu đế,
Nghe thầy kinh kệ cúng lễ giao thừa,
Nam-mô chi Phật mai xưa,
Tây phương Tịnh độ Phật đưa Tây về.
Tín Ngưỡng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6488
Thân anh như hạc đậu trên chùa
Muốn về Tây phương Phật, gỡ mu rùa không ra
Tín Ngưỡng Đại Chúng 2650
Thứ nhứt thì tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa
Tín Ngưỡng Đại Chúng 8794
Thứ nhất là tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa
Thứ tư xin một lá bùa
Xếp vào đãi phái, đợi mùa mới tu!
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long 6884
Thỏ giởn trăng, sơn băng thủy kiệt
Ai ở hai lòng nhựt nguyệt xét soi.
Tín Ngưỡng Miền Nam, An Giang 8455
Thệ tâm thiên địa Tín Ngưỡng Đại Chúng 8349
Thế phát quy y Tín Ngưỡng Đại Chúng 7645
Thầy làng không sang cũng trọng
Quan huyện thì không lọng cũng xe
Tín Ngưỡng Đại Chúng 9666
Thần thông diệu pháp Tín Ngưỡng Đại Chúng 6756
Tay cắt tay sao nỡ
Ruột cắt ruột sao đành
Một lời thề biển cạn non xanh
Chim kêu dưới suối vượn hú trên nhành
Qua không bỏ bậu bậu đành bỏ qua.
Tín Ngưỡng Miền Nam, Bạc Liêu 1252
Tay cắt tay sao nở, ruột cắt ruột sao đành (2)
Bậu lỡ thời như ruộng bỏ hoang
Ruộng bỏ hoang người ta còn cấy
Bậu lỡ thời như giấy trôi sông
Giấy trôi sông người ta còn vớt
Bậu lỡ thời như ớt chín cây
Ớt chín cây người ta còn hái
Bậu lỡ thời như nhái lột da
Nhái lột da người ta còn xáo
Bậu lỡ thời như như áo vá vai
Áo vá vai ngươi ta còn mặc
Bậu lỡ thời ai muốn làm chi
Tín Ngưỡng Miền Nam, Kiên Giang 3043
Tay cắt tay sao nở, ruột cắt ruột sao đành
Lời thề hai mái đầu xanh
Bậu lỡ thời như chiếu trải qua
Chiếu trải qua người ta còn cuốn
Bậu lỡ thời như rượu uống say
Rượu uống say người ta còn sặc
Bậu lỡ thời như giặc Hà Tiên
Giặc Hà Tiên người ta còn đánh
Bậu lỡ thời như cánh chim bay
Cánh chim bay người ta còn quạt
Bậu lỡ thời như lạt gói nem
Lạt gói nem ngưởi ta còn sợ
Bậu lỡ thời như nợ kéo lôi
Nợ kéo lôi người ta còn trả
Bậu lỡ thời như trả nấu ăn
Trả nấu ăn người ta con rửa
Bậu lỡ thời như lửa cháy lan
Lửa cháy lan người ta còn tưới
Bậu lỡ thời như lưới dầm mưa
Lưới dầm mưa người ta còn giặt
Bậu lỡ thời như áo vá vai
Áo vá vai người ta còn nhuộm (còn tiếp)
Tín Ngưỡng Miền Nam, Kiên Giang 1151
Tay bưng quả nếp cúng chùa
Thắp nhang lạy Phật xin bùa em đeo
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long 776
Tay bưng dĩa muối chấm gừng (*)
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ (quên) nhau (bỏ em)
Tín Ngưỡng Miền Nam, Vĩnh Long, Tiền Giang 4103
<<12345>>

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý