Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tính Nết

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Đàn ông học sảy học sàng
Đến khi vợ đẻ phải làm mà ăn
Tính Nết Đại Chúng 2638
Đàn bà lòng dạ hiểm sâu
Ngôi đâu cũng nói những câu ân tình
Tính Nết Miền Trung, Khánh Hòa 3189
Đàn đâu mà khảy tai trâu
Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.
Tính Nết Đại Chúng 922
Đàm hổ biến sắc Tính Nết Đại Chúng 7126
Đa sầu đa cảm Tính Nết Đại Chúng 7926
Đa ngôn đa quá
Nói quá vạ vào thân
Tính Nết Đại Chúng 3903
Đá mèo quèo chó Tính Nết Đại Chúng 3834
Đá mèo khoèo rế Tính Nết Đại Chúng 8170
Đá gà, đá vịt Tính Nết Đại Chúng 5450
Đồ ải ải Tính Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9503
Đẹp nhất con gái làng Chanh
Chua ngoa làng Nhót ba vành Kẻ Om
Tính Nết Đại Chúng 10384
Đắc đạo vong sư, đắc ngư vong thuyền Tính Nết Đại Chúng 598
Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
Có một đấu tấm đãi mười khúc sông
Tính Nết Đại Chúng 694
Đa đoan Tính Nết Đại Chúng 7579
Ăn xong hạch sách, vỗ đách ra đi Tính Nết Đại Chúng 8684
Ăn xôi nghe kèn Tính Nết Đại Chúng 8529
Ăn xứ Bắc, mặc xứ Kinh Tính Nết Đại Chúng 7722
Ăn xưa chừa nay (sau) Tính Nết Đại Chúng 9911
Ăn vùa, thua chịu Tính Nết Đại Chúng 7078
Ăn vóc học nên Tính Nết Đại Chúng 4985
Ăn vóc học hay Tính Nết Đại Chúng 5745
Ăn váy trốc còn hơn ăn ốc tháng tư Tính Nết Đại Chúng 7545
Ăn vừa ở phải Tính Nết Đại Chúng 7345
Ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt Tính Nết Đại Chúng 2731
Ăn vụng như chớp Tính Nết Đại Chúng 1961
Ăn vụng ngon miệng Tính Nết Đại Chúng 5435
Ăn vỏ khoai lang, trả tiền bánh rán Tính Nết Đại Chúng 4839
Ăn vương xó bếp Tính Nết Đại Chúng 9470
Ăn tuyết, nằm sương Tính Nết Đại Chúng 3989
Ăn tùy nơi chơi tùy chốn Tính Nết Đại Chúng 6569
Ăn tùy chốn bán vốn tùy nơi Tính Nết Đại Chúng 6120
Ăn trông xuống, uống trông lên Tính Nết Đại Chúng 1150
Ăn trông nồi ngồi trông hướng Tính Nết Đại Chúng 2988
Ăn treo hai, ngồi dai treo một Tính Nết Đại Chúng 1118
Ăn trên ngồi trốc hưởng lộc dài dài Tính Nết Đại Chúng 7378
Ăn trên ngồi trốc Tính Nết Đại Chúng 5062
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng
Tính Nết Đại Chúng 2426
Ăn trứng thì đừng ăn con Tính Nết Đại Chúng 5634
Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích Tính Nết Đại Chúng 8255
Ăn trộm chiêng không dám đánh Tính Nết Đại Chúng 8388
Ăn trộm chê vải hẹp khổ Tính Nết Đại Chúng 4458
Ăn trắng mặc trơn Tính Nết Đại Chúng 7798
Ăn trầu nhà trai Tính Nết Đại Chúng 7883
Ăn trầu một cơi Tính Nết Đại Chúng 7062
Ăn trầu không vôi, làm tôi quên chúa Tính Nết Đại Chúng 8802
Ăn trầu không rễ, làm rể không công Tính Nết Đại Chúng 8865
Ăn trầu không có vỏ sao cho đỏ môi Tính Nết Đại Chúng 4944
Ăn trước trả sau, đau hơn hoạn Tính Nết Đại Chúng 1784
Ăn trước trả sau Tính Nết Đại Chúng 7903
Ăn trước sạch bát Tính Nết Đại Chúng 8968