Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tình Nghĩa

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu nhau xin quyết một lòng
Đậu ngâm ra giá đãi đằng nhau chi ?
Tình Nghĩa Đại Chúng 10165
Yêu nhau rào giậu cho kín Tình Nghĩa Đại Chúng 5095
Yêu nhau mọi sự chẳng nề,
Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
Tình Nghĩa Đại Chúng 1536
Yêu nhau gánh gạch về đây
Chẳng đắp nên núi, cũng xây lên thành
Tình Nghĩa Đại Chúng 736
Yêu nhau cho thịt cho xôi
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi Hạ Bì
Tình Nghĩa Đại Chúng 553
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra thành mười
Tình Nghĩa Đại Chúng 3806
Yêu nhau cau cau bảy bổ ba
Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười
Tình Nghĩa Đại Chúng 9291
Yêu nhau bốc bãi giần sàng
Ghét nhau đũa ngọc mâm vàng chẳng ăn (cũng thây)
Tình Nghĩa Đại Chúng 7405
Yêu nhau đắp điếm mọi bề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
Tình Nghĩa Đại Chúng 9118
Yêu ai (Xin ai) chớ tính thiệt hơn
Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người
Tình Nghĩa Đại Chúng 9248
Xin em đừng giận đừng hờn
Anh lỡ đạp cứt, chặt chơn sao đành?
Tình Nghĩa Đại Chúng 5541
Xin cho thấy mặt nhau liền
Thấy thì khoẻ mạnh thuốc thang không bằng
Tình Nghĩa Đại Chúng 9351
Xin cho có trước có sau
Bõ công ăn ở với nhau từng ngày.
Tình Nghĩa Đại Chúng 3547
Xin chàng kinh sử học hành
Để em cày cấy cửi canh kịp người
Mai sau xiêm áo thảnh thơi
Ơn trời lộc nước đời đời hiển vinh
Tình Nghĩa Đại Chúng 9260
Xin chàng cờ bạc nên chừa
Rượu chè, trai gái, say sưa mặc lòng !
Tình Nghĩa Đại Chúng 7509
Xin anh hãy cứ yên tâm
Trước sau rồi cũng sắt cầm đẹp duyên.
Tình Nghĩa Đại Chúng 2527
Xin anh đi học cho ngoan
Để em dệt cửi kiếm quan tiền dài.
Quan tiền dài em ngắt làm đôi
Nửa thì giấy bút nửa nuôi mẹ già.
Tình Nghĩa Đại Chúng 4970
Voi trên rừng không bành không tróc
Gái không chồng như nòng nọc đứt đuôi
Vợ chồng là nghĩa ở đời
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn
Tình Nghĩa Đại Chúng 3874
Vói tay khêu ngọn đèn dầu,
Đèn chai có nghĩa, khêu bầu đèn chai.
Tình Nghĩa Miền Trung, Phú Yên, 1326
Vô tay voọc moóc mô ra Tình Nghĩa Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4113
Vai mang khăn gói qua sông
Mẹ thương mặc mẹ, thương chồng phải theo
Tình Nghĩa Đại Chúng 2824
Vai mang chiếc nón rách, tay xách cổ quai chèo,
Thương con, nhớ vợ, vì phận nghèo phải ra đi.
Tình Nghĩa Miền Nam, Bến Tre 3287
Vợ chồng sống gửi thịt, chết gửi xương Tình Nghĩa Đại Chúng 1024
Vợ chồng như đôi cu cu
Chồng thì đi trước vợ gật gù theo sau
Tình Nghĩa Đại Chúng 3776
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
Thương cho đến thuở bạc đầu vẫn thương.
Tình Nghĩa Miền Trung 5687
Vợ chồng người đủ đôi đủ bạn
Vợ chồng mình như nhạn kêu sương
Tình Nghĩa Đại Chúng 4748
Vợ chồng may rủi hòa (là) duyên
Đẹp đôi hòa thuận là tiên trên đời
Tình Nghĩa Đại Chúng 9179
Vợ chồng là nghĩa tào khang
Chồng hòa vợ thuận nhà thường yên vui
Sinh con mới ra thân người
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no
Tình Nghĩa Đại Chúng 6909
Vợ chồng là nghĩa phu thê (*)
Tay ấp má kề sinh tử có nhau
Tình Nghĩa Đại Chúng 8305
Vợ chồng là nghĩa già đời
Ai ơi chớ nghỉ những lời thiệt hơn
Tình Nghĩa Đại Chúng 4655
Vợ chồng hàng xáo chúng ta
Bách niên giai lão được và trống canh
Tình Nghĩa Đại Chúng 8190
Vợ chồng đồng tịch đồng sàng (*)
Đồng sinh đồng tử cưu mang đồng lần
Tình Nghĩa Đại Chúng 1972
Vẳng nghe vượn hú trên ngàn
Nhớ lời ai dặn, lệ tràn khôn ngăn
Tình Nghĩa Miền Trung 6987
Trúc mai Tình Nghĩa Đại Chúng 7678
Trên đời chữ hiếu, chữ tình
Cả hai đều trọng, khó gìn vẹn hai
Tình Nghĩa Miền Nam, Vĩnh Long 6728
Trâu heo khi chết tế ruồi
Chẳng bằng khi sống ngọt bùi còn hơn
Tình Nghĩa Đại Chúng 5146
Trâu bò ở với nhau lâu quen chuồng quen chỏi
Người ở với nhau lâu, inh ỏi đủ điều
Tình Nghĩa Đại Chúng 9607
Tranh quyền cướp nước gì đây (*)
Coi nhau như bát nước đầy là hơn
Tình Nghĩa Đại Chúng 791
Trai nhớ bạn cụ, gái nhớ chồng xưa
Không nên tình nghĩa cũng đón đưa cho trọn niềm.
Tình Nghĩa Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7924
Vợ chồng đầu gối má kề
Lòng nào mà bỏ mà về cho đang
Hồ về chân lại đá ngang (*)
Về sao cho dứt cho đang mà về
Tình Nghĩa Đại Chúng 9472
Vớt em lên đã lạnh hơn đồng,
Tay anh bưng âu lửa, tay bồng cão than.
Tình Nghĩa Miền Trung, Phú Yên, 2962
Trời mưa thì mặc trời mưa
Chồng tôi đi bừa đã có áo tơi
Chồng tôi đi chơi đã có nón đội
Chồng tôi đi hội đã có dù che
Tình Nghĩa Đại Chúng 8347
Trốn như chó trốn con Tình Nghĩa Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2729
Trời cao biển rộng thình thình
Ở sao cho trọn nghĩa tình phu thê
Tình Nghĩa Đại Chúng 4903
Trời ơi sinh giặc làm chi
Cho chồng tôi phải ra đi chiến trường
Tình Nghĩa Đại Chúng 7108
Trăm năm xe sợi chỉ hồng
Bắt (Buộc) người tài sắc buộc trong khuôn trời
Bao giờ tài sắc (từ tạ) có lời
Thì ta (Thời anh) lại cởi khuôn trời cho ra
Tình Nghĩa Đại Chúng 6702
Trăm năm vì lỗi hẹn hò
Cây đa bến cộ con đò khác đưa
Cây đa bến cộ còn lưa
Con đò đã thác năm xưa tê rồi
Tình Nghĩa Miền trung, Thanh Nghệ 5328
Trăm năm trăm nẳm trăm nằm (2)
Không yêu nhau nữa trả đôi tằm lại đây
Tình Nghĩa Đại Chúng 3117
Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Đá vàng trót hẹn, dạ càng đinh ninh.
- Chốn hữu tình đâu hơn chỗ cũ?
Gió thuận hòa văn vũ non sông
Nhớ lời nguyện ước ba đông
Đêm khuya chẳng ngủ, ngày không nói cười.
Nói lời phải giữ lấy lời
Tạc vàng bia đá để đời cho nhau.
Tình Nghĩa Đại Chúng 6631
Trăm năm tạc một chữ đồng (2)
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Tình Nghĩa Đại Chúng 3174