Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tôm cá

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vì dầu cá bống hai mang
Cá trê hai ngạnh, tôm càng sáu râu
Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già
Tôm cá Miền Nam, Vĩnh Long 10251
Vàng bạc có giá tôm cá theo buổi chợ Tôm cá Đại Chúng 2426
Sông Trà Ôn nhiều tôm cá,
Làng Trà Côn đường sá khó đi,
Bơi xuồng mưa gió ngại gì,
Lâu lâu anh rảnh tìm về thăm em.
Tôm cá Miền Nam, 10351
Tưởng rằng nước chảy đá mòn (2)
Chẳng là (ngờ) nước chảy đá còn trơ trơ
Rồi đây nước cạn phơi bờ
Cái tôm cái tép nương nhờ vào đâu
Tôm cá Đại Chúng 3042
Nuôi gà phải chọn giống gà,
Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau,
Nhứt to là giống gà nâu,
Lông dày thịt béo về sau đẻ nhiều.
Nước lên nước ngập cả đồng,
Anh lo tôm cá đặng phòng nắng mưa.
Tôm cá Miền Nam, 1459
Nhà tôi nghề giã nghề nông
Lặng thì tôm cá đầy trong đầy ngoài
Cá trắng cho chí cá khoai
Còn như cá lẹp, cá mai cũng nhiều.
Tôm cá Đại Chúng 1242
No lòng phỉ dạ là con cá cơm,
Không ướp mà thơm là con cá ngát.
Liệng bay thấp thoáng là con cá chim,
Hụt cẳng chết chìm là con cá đuối,
Lớn năm nhiều tuổi là cá bạc đầu,
Đủ chữ xứng câu là con cá đối,
Nở mai tàn tối là cá vá hai,
Trắng muốt bẹo da là cá út thịt,
Dài lưng hẹp kích là cá lòng tong,
ốm yếu hình dong là con cá nhái,
Tôm cá Miền Nam, 8065
Nhất kinh kỳ, nhì Nhượng Bạn Tôm cá Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6278
Nàng đứng ở đó làm chi
Nàng về kẻ bể mà đi kéo rừng
Nhà tôi nghề giã, nghề sông
Lặng thì tôm cá đầy trong đầy ngoài
Cá trắng cho chí cá khoai
Còn như cá lẹp, cá mai (cá khoai) cũng nhiều
Quý hồ nàng có lòng yêu
Cái đường đi lại còn nhiều khi ta
Nàng về thưa với ông bà
Có cho nàng lấy chồng xa hay đừng? (*)
Tôm cá Đại Chúng 4235
Khuyên đừng theo đó bỏ đăng Tôm cá Đại Chúng 1433
Cha ướt đái, mẹ đặc nồi Tôm cá Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4253
Bà còng đi chợ trời mưa
Ông sấm ông sét tiễn đưa bà còng (*)
Tôm cá Đại Chúng 3002