Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trắc Nết

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xống thâm vắt ngọn cành hồng
Loạn trôn từ thuở vắng chồng đến nay
Trắc Nết Đại Chúng 1489
Vui vui uớ bạn vui vui
Tiền dâm hậu thú bỏ tui sao đành
Hồi nào Lê Lựu một nhành
Bây giờ cuối bãi đầu gành thâm chưa
Trắc Nết Miền Trung, Khánh Hòa 1727
Vắng sao hôm có sao mai
Vắng chàng thiếp đã có trai trong nhà
Trắc Nết Đại Chúng 2230
Vắng chồng thì lại có chồng
Việc gì mà chịu nằm không một mình
Trắc Nết Đại Chúng 9658
Trời sinh trái mít có gai
Con hư tại mẹ dẫn trai vào nhà
Trắc Nết Miền Trung, Khánh Hòa 5166
Trời sinh chi chuyện phản tai
Em đây là vợ không biết ai là chồng?
Trắc Nết Miền Trung, Phú Yên, 5230
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng (5)
Hễ ai có bạc trên tay thì bồng
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng
Đẹp duyên thì lấy chẳng ông Tơ Hồng nào xe
Trắc Nết Đại Chúng 6882
Tóc mây lại bới khăn sòng
Quần thâm tha thướt cướp chồng người ta
Trắc Nết Miền Trung 6222
Tiếc công anh dậm đất trét nhà,
Trèo non đốn củi, vợ anh đà về ai?
Trắc Nết Miền Trung, Phú Yên, 1184
Tay con đã lỡ nhúng chàm
Bụng làm dạ chịu, chớ than trách trời
Trắc Nết Miền Nam, Vĩnh Long 9787
Tánh quen hoa nguyệt chừa chẳng được đâu
Lệ làng, làng bắt mấy trâu mặc làng.
Trắc Nết Miền Nam, 5731
Tức mình con nhền nhện lăng loàn
Mấy trăm sợi chỉ mỗi đàng mỗi giăng.
Trắc Nết Miền Nam, Tiền Giang 6283
Sông sâu anh cắm sào dài,
Con voi trắc nết thằng nài cho khôn.
Trắc Nết Miền Nam, Lục Tỉnh 4876
Phụ mẫu đánh em treo ở ngã tư
Kẻ qua người lại nói gái hư bị đòn
Trắc Nết Đại Chúng 5919
Nhân nghĩa nào giữ được lâu
Vắng chồng hôm trước hôm sau ngứa nghề!
Trắc Nết Đại Chúng 8028
Phình phình lớn giữa lớn ra
Mẹ ơi con chẳng ở nhà được đâu
Ở nhà làng bắt mất trâu
Cho nên con phải đâm đầu ra đi.
Trắc Nết Đại Chúng 4573
Nhứt thích ăn trái chua
Hai ưa mua áo tốt
Ba tìm lột quần trai
Trắc Nết Đại Chúng 4842
Nam đáo nữ phòng nam tắc loạn
Nữ đáo nam phòng, nữ tắc dâm!
Trắc Nết Đại Chúng 6373
Nước dưới sông khi mặn khi lạt
Mây trên trời cụm bạc cụm xanh
Mấy thuở em có chồng đi tắt về quanh một mình
Trắc Nết Đại Chúng 5469
Nơi nào chí quyết một nơi
Làm người nay đổi mai dời sao nên
Trắc Nết Đại Chúng 3534
Muốn người ta người ta không muốn
Xách cái quần đi xuống đi lên
Trắc Nết Miền Nam, Kiên Giang 7240
Mình khoe mình đã chính chuyên
Tay cầm bát mỡ để lên bát dầu
Ai ơi chưa chính chuyên đâu
Mỡ đổ với dầu nửa đục nửa trong!
Trắc Nết Đại Chúng 753
Má khoe con má chính chuyên
Chính chuyên với má, nó liền với trai
Má ơi con má hư rồi
Má đừng trang điểm phấn dồi uổng công
Trắc Nết Đại Chúng 8567
Má ơn con má hư rồi
Cái trâm cũng bán vàng đôi cũng cầm
Trắc Nết Miền Nam, Đồng Nai 7170
Má ơi! Con má hư rồi
Má đừng trang điểm phấn dồi uổng công.
Trắc Nết Miền Nam, Tiền Giang 5645
Má ơi con má phá thai
Nước da tái mét, trong ngoài đều hay
Trắc Nết Đại Chúng 6772
Má ơi con má luông tuồng
Có ngày thiên hạ lột truồng ô danh
Trắc Nết Đại Chúng 2625
Má ơi con má hư rồi (2)
Má đừng trang điểm phấn giồi uổng công
Trắc Nết Đại Chúng 1974
Má ơi con má chính chuyên (5)
Ghe bầu đi cưới một thiên mắm mòi
Không tin mở hộp ra coi
Rau răm ở dưới mắm mòi ở trên
Trắc Nết Miền Nam, Kiên Giang 5723
Má ơi con má chính chuyên
Chính chuyên với má nó liền với trai
Trắc Nết Miền Nam, Kiên Giang 5105
Một lời thề không duyên thì nợ
Hai lời thề không vợ thì chồng
Ba lời thề khơi núi lấp sông
Em quyết theo anh đi cho trọn đạo
Kẻo luống công anh chờ
Trắc Nết Đại Chúng 6557
Mẹ (Má) khen con mẹ (má) chính chuyên
Chính chuyên với mẹ (má), nó hiền với trai
Mẹ (Má) ơi con mẹ (má) hư rồi
Đừng cho trang điểm, phấn dồi uổng công.
Trắc Nết Đại Chúng 5661
Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.
Trắc Nết Đại Chúng 7091
Làm thân con vạc mà (lại) chẳng biết lo
Bán đồng cho cò phải đi ăn đêm
Trắc Nết Đại Chúng 3082
Lấy chồng phải biết mặt chồng
Ðêm nằm tư tưởng nghĩ ông láng giềng.
Trắc Nết Đại Chúng 2619
Không đánh để bậu luông tuồng
Cầm roi đánh bậu thì buồn dạ anh.
Trắc Nết Miền Nam, Tiền Giang 9795
Khăn trắng em đang trên đầu
Mà em nghiêng nón mở trầu ai ăn.
Trắc Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5355
Hàng bấc thì qua, hang quà thì đến Trắc Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8797
Hởi cô mặc yếm hoa tầm
Chồng cô đi lính cô nằm với ai
Cô nằm cô đẻ thằng bé con trai
Chồng cô về hỏi: Con ai thế này ?
Trắc Nết Miền Trung 5946
Hai (Đôi) tay cầm hai (đôi) quả hồng
Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai
Đêm nằm vuốt bụng thở dài
Thương chồng thì ít thương trai thì nhiềụ
Trắc Nết Đại Chúng 3494
Gió đưa bụi chuối sau hè (3)
Bụi môn trước cửa ai dè em hư.
Gió đưa gió đẩy lá dừa
Lấy ai thì lấy xin chừa em ra.
Trắc Nết Miền Nam, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang 3720
Gió đưa bụi chuối sau hè (2)
Bụi môn trước cửa ai dè em hư.
Gió đưa gió đẩy lá dừa
Lấy ai thì lấy xin chừa em ra.
Trắc Nết Miền Nam, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang 4868
Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ say sưa rượu chè (tối ngày)
Trắc Nết Đại Chúng 10054
Gà cồ mà gáy đầu hôm
Ắt có tin đồn gái xóm chửa hoang
Trắc Nết Miền Nam, Vĩnh Long 8335
Gẫm thế gian nhiều điều cũng lạ
Con chưa chồng, mẹ lại chửa hoang
Bởi đàng trên không ăn ở kỹ càng
Cho nên đàng dưới lập đàng mây mưa
Trắc Nết Miền Trung, Khánh Hòa 3615
Em là con gái phủ Từ
Lộn chồng trả của theo sư chùa Viềng
Đói ăn thịt chó nấu riềng
Bán rau mảnh bát lấy tiền nộp cheo
Dù còn thiếu thốn bao nhiêu
Xin làng đừng có cắm nêu ruộng chùa
Trắc Nết Đại Chúng 3074
Em đi lên đi xuống cầu dừa
Lấy ai có chửa đổ thừa cho anh.
Trắc Nết Miền Nam, An Giang 7126
Công anh hoạn dưỡng cây tùng,
Xanh tươi trên đọt mà gốc sùng hổng hay.
Trắc Nết Miền Nam, An Giang 598
Con gái phú ông không chồng mà chửa
Cả làng ăn vạ hết bảy trăm quan
Trắc Nết Miền Trung, Phú Yên 1928
Con gái mới về nhà chồng
Thổi cơm nồi đồng nửa sống nửa khê
Trắc Nết Đại Chúng 9362