Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trách Móc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ
Bánh niền sắt cứ khua rột rột
Tui ra chợ mua đường thốt nốt
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh
Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh
Để cho trong trào ngoài quận
Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng
Trách Móc Đại Chúng 10131
Xứ độc địa người đi ít lại
Chốn hiểm nguy có vãng không lai
Anh đi phụ rẫy trúc mai
Bỏ em than vắn thở dài nhớ thương
Trách Móc Đại Chúng 3546
Xưa nay thế thái nhân tình
Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay
Trách Móc Đại Chúng 2394
Xưa nay ai biết ai đâu
Bởi chưng điếu thuốc miếng trầu nên quen.
Trách Móc Đại Chúng 5895
Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai ?
Trách Móc Đại Chúng 2232
Xưa kia mình nói với ta
Sông sâu nên cạn, đường xa nên gần.
Giờ mình ăn ở lần khân,
Ngòi cạn nên thẳm, đường gần nên xa.
Trách Móc Đại Chúng 4915
Xưa kia kén lấy con dòng
Bấy giờ ấm cật no lòng thì thôi
Trách Móc Đại Chúng 657
Xưa kia em cũng lượt là
Bây giờ đói rách mới ra thân tàn
Trách Móc Đại Chúng 2553
Xưa kia có thế này đâu
Bởi vì sợ vợ, nên râu quặt vào
Trách Móc Đại Chúng 7232
Xưa kia ai biết ai đâu
Bởi chim Ô Thước bắc cầu sông Ngân.
Trách Móc Đại Chúng 1049
Xưa kia ăn những của chồng
Kiếm được một đồng đỏng đảnh ăn riêng.
Trách Móc Đại Chúng 5805
Xưa kia ăn đâu ở đâu
Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi
Trách Móc Đại Chúng 9207
Vóc bồ liễu e dè gió bụi,
Đóa anh đào sợ hãi nắng sương
Em biết đâu là khách đài chương
Ngỡi nhơn giữ được, bực thường vậy chăng?
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 3192
Vàng sa đáy nước vàng chìm
Anh sa lời nói kiếm tìm không ra
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 2112
Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe Trách Móc Đại Chúng 5578
Vịt tàu xuống tắm ao sen,
Hèn lâu quá mới gặp em một lần.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 1789
Vắng mình dạ nọ đau rên,
Cũng vì người nghĩa xuống lên không thường.
Trách Móc Miền Nam, 4251
Vật dĩ gì bã mía trôi sông,
Thò tay vào vớt, bỏ bông hoa lài.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 6309
Tui nghe bạn có chỗ giàu
Tui nay bần tiện lẽ nào bạn không thương?
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5609
Trèo lên chuông Bụt múa cờ
Tưởng rằng chàng làm nên danh phận
Ai ngờ về thủ tay
Trách Móc Đại Chúng 7087
Vì duyên nên thiếp võ vàng,
Vì chàng hờ hững hoa tàn héo khô.
Trách Móc Đại Chúng 3121
Trách gà vội gáy tàn canh
Không lâu tí nữa cho tình thở than.
Trách Móc Đại Chúng 5951
Trách em một chữ vô nghì,
Chào anh một tiếng mất đi đường nào.
- Chào anh em cũng muốn chào,
Sợ e chúng bạn nói điều chẳng miêng (minh).
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 8742
Trách em một chữ vô nghi
Chào anh một tiếng mất đi đồng nào
Trách Móc Đại Chúng 9100
Trách duyên trách số lỡ làng
Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai.
Trách Móc Đại Chúng 8780
Trách duyên lại giận trăng già
Xe tơ lầm lỗi hóa ra chỉ mành
Biết ai than thở sự tình
Chẳng qua mình lại biết mình mà thôi
Trách Móc Đại Chúng 8053
Trách con gà gáy vô tình
Chưa vui sum họp, đã đành chia phôi
Trách Móc Đại Chúng 10346
Trách con bươm bướm khôn ngoan
Hoa tươi bướm đậu, hoa tàn bướm bay
Trách Móc Miền Trung 994
Trách chàng Từ Thức vụng suy
Cõi tiên chẳng ở về chơi cõi trần.
Trách Móc Đại Chúng 4773
Trách chàng chẳng trách ai đâu
Bởi chưng dây ngắn giếng sâu không vừa.
Trách chàng ăn ở thờ ơ
Lừa em như thể nước cờ đổi xe.
Lẳng lặng em giảng cho nghe
Bụng người quân tử ai dè nông sâu.
Trách Móc Đại Chúng 1098
Trách chàng chẳng dám trách ai (2)
Sao chàng lại trách hoa nhài không thơm?
Vì chàng cầm lỏng dây cương
Nên con tuấn mã bên đường thênh thang
Trách chàng chậm miệng khoan chân
Nào em có ở bất nhân điều gì?
Đấy bất nhân, đây mới bất nghì
Bởi chàng bạc trước, em thì bạc sau.
Trách Móc Đại Chúng 9541
Trách chàng chẳng dám trách ai
Trách chàng chê nụ hoa lài không thơm
Ai trắng nhu bông, lòng tôi không chuộng
Người đó đen giòn làm ruộng tôi thương
Biết rằng dạ có vấn vương
Để tôi cậy mối tìm đường sang chơi
Trách Móc Đại Chúng 8743
Trách chàng ăn ở chấp chênh
Em như thuyền thúng lênh đênh giữa dòng
May ra trời lặng nước trong
Chẳng may bão táp cực lòng thiếp thay
Công thiếp vò võ đêm ngày
Mà chàng ăn ở thế này chàng ôi !
Thiếp như hoa đã nở rồi
Xin chàng che lấy mặt trời cho tươi
Trách Móc Đại Chúng 7918
Trách cha trách mẹ vụng suy
Sinh con sao chẳng liệu thì mà sinh?
Sinh thì cho luống công trình
Để cho chúng bạn đồng tình mỉa mai.
Trách Móc Đại Chúng 10149
Trách cha trách mẹ tôi nay
Sinh tôi sao chẳng chọn ngày mà sinh
Trách Móc Đại Chúng 7385
Trách cha trách mẹ nhà chàng
Cầm cân chẳng biết là vàng hay thau.
Thực vàng chẳng phải thau đâu,
Đừng đem thử lửa mà đau lòng chàng (nàng)
Trách Móc Miền Nam, Đồng Tháp 5754
Trách cha trách mẹ muôn phần
Ngồi trên đống bạc mà cân phải chì.
Trách Móc Đại Chúng 6526
Trách cha trách mẹ em rày
Sinh em sao chẳng lựa ngày mà sinh.
Sinh em tháng thiếu ngày dài
Để cho thiên hạ người ngoài mỉa mai.
Trách Móc Đại Chúng 8755
Trách cha trách mẹ em lầm
Cho nên em phải khóc thầm hôm mai.
Trách chàng chẳng dám trách ai,
Trách chàng chè nụ hoa nhài không thơm.
Trách Móc Đại Chúng 8894
Trách ai vội phá rừng chồi
Trống chỗ anh ngồi chuyện vãn với em
Trách Móc Đại Chúng 1826
Trách ai trồng đám dưa hồng (2)
Anh ăn mát dạ mát lòng quên em
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 9840
Trách ai trồng đám dưa hồng
Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh.
Trách Móc Miền Nam, Đồng Tháp 8948
Trách ai tính chuyện đưa đoan
Đã hái được mận lại toan bẻ đào
Trách Móc Đại Chúng 1493
Trách ai thói ở vô nghì,
Sa đâu ấm đó nghĩ gì trước sau.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 6045
Trách ai tham phú phụ bần,
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thuở xưa.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 6010
Trách ai tham đó bỏ đăng (5)
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4503
Trách ai tham đó bỏ đăng (2)
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 2003
Trách ai tham đó bỏ đăng
Bần khinh phú trọng nên chăng bạn tình
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5089
Trách ai sao khéo đặt bày,
Không nhưng chi có chuyện này trò kia.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 4154
Trách ai rọc giấy bỏ bìa, (5)
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 5156