Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trách Nhiệm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trốôc không mắc lại mắc tai Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3178
Trốn như chó trốn con Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8804
Thuế (Lệnh) làng nào làng ấy gánh (đánh)
Thánh làng nào làng ấy thờ
Trách Nhiệm Đại Chúng 3382
Thổi lả cháy mồm Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9271
Tổ tiên để lại em thờ
Anh ra ngoài ải cầm cờ theo vua
Trách Nhiệm Đại Chúng 4077
Tị nẹng mần chi, chú khi ni, mi khi khác Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3620
Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách Trách Nhiệm Đại Chúng 4469
Như vầy mới gọi là trai,
Trên lo nghĩa chúa dưới mài thảo thân.
Trách Nhiệm Miền Nam, Lục Tỉnh 9446
Một ngài mần quan cả họ được cậy
Một ngài mần bậy cả họ xấu lây
Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4078
Mặc trời với rú Cao Vong Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6850
Khuyên anh đi lính cho ngoan
Cho dân được cậy cho dân được nhờ
Bao giờ nên Đội nên Cơ
Thì em sẽ quyết đợi chờ cùng anh
Bao giờ công toại danh thành (*)
Trách Nhiệm Đại Chúng 9921
Cheo leo nước đỉnh non Bồng
Kìa am Võ Khách, nọ vùng Mao Tiên
Bởi thấy thuyền quên, khiến cho anh rầu rĩ
A, thôi đi nà, bực lắm nà, da diết lắm nà
Nuốt ức xong cái chung tình từ xưa cho đến nay
Kìa kìa! ngọn đèn ai thắp hướng tây
Một ngọn đèn chong
Hai ngọn đèn chong
Ba bốn ngọn đèn chong
Ngó vào trong lặng phắt ngó ngoài này xơ rơ
Tình bằng thì giữ trong cái ba ta
Lo bề quân lính kẻo mà nát lưng.
Trách Nhiệm Đại Chúng 7291
Cha con ông chủ đi đâu
Để cho đày tớ nhà lầu xe hơi
Trách Nhiệm Đại Chúng 5426
Chẳng gì cũng thể là vàng
Chẳng gì cũng thể là nàng vợ anh
Trách Nhiệm Đại Chúng 3076
Của tay làm ra của nhà làm nên Trách Nhiệm Đại Chúng 9840
Bây giờ gặp phải hội này
Khi trời hạn hán, khi hay mưa dầm
Khi trời gió bão ầm ầm,
Đồng tiền lúa thóc, mười phần được ba
Lấy gì đặng nộp cho chàng
Lấy gì công việc xóm làng cho an
Lấy gì sưu thuế cho làng
Lấy gì hỗ trợ trên đàng làm ăn
Trời làm chi cực hại dân
Trời làm mất mát thêm phần khó khăn!
Trách Nhiệm Đại Chúng 5177
Bánh khéo không ai khen, cháy seng mình phải vạ Trách Nhiệm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1884
Anh việc quan việc vua
Em thêu thùa may vá
Trách Nhiệm Đại Chúng 7900
Anh còn ẩn dật làm chi
Xuống đời trả nợ nam nhi cho rồi
Trách Nhiệm Đại Chúng 2354
Anh ơi! sóng gió liên miên
Ra công bát cạy cho thuyền tới nơi
Trách Nhiệm Đại Chúng 7836
Anh ơi! phải lính thì đi (3)
Cửa nhà mọi việc em thì chẳng sai,
Tháng chạp là tiết trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ đất ra
Tháng tư gieo ma, thuận hòa mọi nơi
Tháng mười gặt hái vừa rồi
Trời đổ mưa xuống, nước trôi đầy đồng
Anh ơi, hãy giữ việc công
Để em cày cấy mặc lòng em lo!
Trách Nhiệm Đại Chúng 5388
Anh ơi! phải lính thì đi (2)
Con còn măng dại đã thì có em
Trách Nhiệm Đại Chúng 6174
Anh ơi! phải lính thì đi
Cửa nhà đơn chiếc đã thì có tôi (em)
Trách Nhiệm Đại Chúng 5037
Anh ơi! giữ lấy việc công
Để em cày cấy mặc lòng em đây ( lo)
Trách Nhiệm Đại Chúng 9528
Ai đưa em xuống giữa sông
Bên nầy cha mẹ, còn chồng bên kia
Trách Nhiệm Đại Chúng 3914
Ai đi gánh vác non sông
Để ai chứa chất sầu đông vơi đầy
Trách Nhiệm Đại Chúng 6592
Đời người sống (được) mấy gang tay
Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm
Trách Nhiệm Đại Chúng 9482