Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trêu Ghẹo

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa em gan ruột như bào,
Chưa vui gặp gỡ, có nào chia phôi?
- Thương mình khốn nỗi trở lui,
Bởi chưng thiên hạ nhạo tui với mình.
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 3668
Xấu như tui đây, thiệt ra phận xấu,
Áo không có mà bận, Nón không có mà đội,
Mũi chảy thò lò, Còn có đôi ba mụ vợ,
Tốt như o mà không có chồng
- Rặc bàu, cá phải lội sông,
Xấu như anh mà có đôi ba mụ vợ,
Họa là trời cũng chịu thua!
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 5667
Ví dầu bậu chẳng ưng ta
Đào hang bậu ở, cất nhà uổng công
Trêu Ghẹo Miền Trung, Khánh Hòa 4786
Vừa đi vừa đánh đàng xa
Trông ra giống dáng bà Ba xóm Bầu.
Trêu Ghẹo Miền Trung, Phú Yên, 9234
Vượn (Con vượn) bồng con lên non hái trái
Anh cảm thương nàng phận gái mồ côi
Trêu Ghẹo Đại Chúng 6955
Tui xin chào làng, chào xóm, chào họ, chào hàng.
Tui đây là kẻ qua đàng, thấy cái kiểng vui vào nhởi
Chớ tui không dám luận bàn văn-chương.
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 8365
Tui có cây mít cụt đọt, rễ mọc tứ phương,
Cho o đem về, sống làm nhà mà ở,
Chết gọt bát lư hương mà thờ?
- Anh có cây mít cụt đọt, rễ mọc tứ phương,
Em ra lấy chồng để phụng sự gia nương,
Thầy mạ bên anh còn sống thì làm nhà cho thầy mạ ở,
Đã chết thì gọt lư hương mà thờ?
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 8099
Trúc thưa với mai, trúc đã lỡ lứa,
Trúc hỏi mai rằng đã dựa mô chưa?
- Trúc hỏi thì mai xin thưa,
Cá còn ẩn vực, chớ chưa vào lờ.
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 545
Trông anh như thể sao mai
Biết rằng trong có như ngoài hay không ?
Trêu Ghẹo Đại Chúng 8112
Trâu năm sáu tuổi còn nhanh
Bò năm sáu tuổi đã tranh về già
Trêu Ghẹo Đại Chúng 6518
Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Trêu Ghẹo Miền Nam, Bạc Liêu 4632
Trâu kia cắn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Trêu Ghẹo Miền Nam, Bạc Liêu 8675
Trâu kia ăn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Trêu Ghẹo Miền Nam, Bạc Liêu 6111
Trâu già kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Trêu Ghẹo Miền Nam, Bạc Liêu 7158
Trâu già cắn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Trêu Ghẹo Miền Nam, Bạc Liêu 9675
Trâu già ăn cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng.
Cau không buồng ra tuồng cau đực,
Trai không vợ cực lắm anh ơi!
Ngưòi ta đi đôi về đôi,
Thân anh đi lẻ về loi một mình.
Trêu Ghẹo Miền Nam, Bạc Liêu 10258
Trai tơ mà lấy nạ dòng (2)
Cầm bằng đói dạ, xương rồng cũng ăn.
- Nạ dòng ba hạng nạ dòng,
Trai tơ đứng ngó, trong lòng không ưa.
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 10369
Trai làng ở quá còn đông,
Cớ chi em bậu lấy chồng đàng xa?
- Trai làng chê khó không dùng,
Nên chi em bậu bạn cùng đàng xa.
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 10485
Trai không vợ như chợ không đình (2)
Sớm khuya đơn chiếc biết dựa mình nơi mô,
Trêu Ghẹo Miền Trung 7127
Trai không vợ như chợ không đình
Mưa dông một trộ biết ghé mình vào đâu
Trêu Ghẹo Miền Trung 4807
Trời mưa mát đất, con cá lóc nó thoát khỏi nò
Cả tiếng kêu người nghĩa trên bờ
Vậy chớ mùng ai có rộng cho tôi ngủ nhờ một đêm
Trêu Ghẹo Miền Nam, 2173
Trộm xem ở nội xứ này
Có ai xinh đẹp cho tày ai kia
Trêu Ghẹo Đại Chúng 8590
Trống quân em lập ra đây
Áo giải làm chiếu, khăn quay làm mùng
Đua vui dưới ánh trăng trong
Có con cũng hát, có chồng cũng chơi
Con thì em mướn vú nuôi
Chồng thì em để hát chơi trong nhà
Trêu Ghẹo Đại Chúng 3331
Trầu vàng ăn với tầm dung
Tiếc người nhan sắc chồng khùng khó coi
Trêu Ghẹo Miền Nam, Vĩnh Long 2621
Trước kính thăm cô bác sau thăm nhạc mẫu ở nhà
Dù, trà, khăn, võng gởi mà cho em
Trêu Ghẹo Đại Chúng 9757
Trước khi hát anh có lời rao:
Không chồng thì vào, có chồng thì ra
Có chồng thì tránh cho xa
Không chồng thì hãy lân la tới gần
Trêu Ghẹo Đại Chúng 8562
Trăng tròn rồi lại tròn trăng,
Bậu xinh mặc bậu, bậu xằng qua thê .
Trêu Ghẹo Miền Nam, Lục Tỉnh 7516
Tôi đà biết vợ anh rồi
Quăn quăn tóc trước là người hay ghen
Trêu Ghẹo Đại Chúng 6239
Thuyền dọc anh trải chiếu ngang
Anh thời nằm giữa, hai nàng đôi bên.
Trêu Ghẹo Đại Chúng 7731
Thuyền anh ngược thác lên đây.
Mượn đôi dải yếm làm dây kéo thuyền.
Trêu Ghẹo Đại Chúng 639
Thuyền ai róc rách bên ngoài
Hay thuyền anh lái bẻ sồi nhuộm thâm
Trêu Ghẹo Đại Chúng 1689
Thùng thùng ngồ ngộ đố cậu mợ dám gả cô hai mầy
Như đèn dầu kia ống quẹt nọ lửa cháy hoài sáng đêm
Trêu Ghẹo Miền Nam, Vĩnh Long 9044
Thôi rồi bình tích bể tan,
Chén chung lỡ bộ, có ve vàng đợi đây.
- Chờ chờ, đợi đợi mần chi,
Vợ con anh lo kiếm, em ớ góa thì mặc em!
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 7701
Thôi anh, về ngủ kẻo khuya,
Xấu chuôm cá nỏ vào đìa thì thôi!
- Xấu chuôm anh bỏ thêm chuôm,
Ban ngày anh tát, ban đêm anh mò.
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 3055
Tôi yêu anh vạn tôi mến anh nghìn
Anh có ăn thuốc đưa tiền tôi mua
Trêu Ghẹo Đại Chúng 5647
Thiếp với chàng xưa kia tưởng đi chung một kiệt (*)
Ai hay ông trời phân biệt mỗi đứa một đàng.
Chậu ngả đường chậu, cây da vàng theo cây!
- Tưởng theo nhau đến bách niên giai lão,
Không hay mô duyên nợ chừng này đà phân áo rẻ ban.
Duyên em hư đành phận, cũng vọng cầu cho anh nên.
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 8258
Thấy anh tôi cũng muốn chào, (2)
Sợ anh chồng cũ nó đứng bờ rào nó trông.
Trêu Ghẹo Đại Chúng 8403
Thấy anh tôi cũng muốn chào,
Sợ anh chồng cũ giắt dao trong mình.
Trêu Ghẹo Đại Chúng 4531
Thấy nhau nghiêng nón bước đi,
Có mô lao khổ như ri, hỡi trời!
- Gặp nhau đây bở ngỡ khó chào,
Nghiêng mình lách nón, nước mắt trào như mưa.
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 1092
Thân em như trái mít trên khơi,
Một trăm quân tử tới hưởng hơi mà về.
- Thân anh như con quạ trên trời,
Đậu trên trái mít, thảo tâm tình bạn chưa?
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 10258
Thân em như trái khế trên chùa,
Ông đi qua bà đi lại, thấy đồ chua cũng thèm.
- Em có cho anh cũng không lấy, bán cũng không mua.
Chỉ thằng em anh dại, thấy đồ chua hắn thèm!
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 3187
Thân em như trái bần trôi,
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu?
Trêu Ghẹo Miền Nam, 8423
Thân em như thể bông hường,
Anh xem cho có ý, kẻo mắc đường chông gai.
- Thân anh như thể giọt sương,
Đêm đêm tưới mát cho bông hường tốt tươi?
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 6124
Tai nghe gà lạ gáy hay,
Gáy lên năm ba tiếng để gà đây gáy cùng.
- Gà tui đang nhốt trong lồng,
Muốn gáy lên năm ba tiếng,
Sợ con gà bên nớ sang thốt cái mồng gà bên ni
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 7290
Tới đây mượn chén ăn cơm,
Mượn ly uống rượu mượn đờn kéo chơi
Trêu Ghẹo Miền Nam, 6553
Tới đây bất chấp chi chào
Bước vô trong cối hát nhào đôi câu
Lá vàng sánh với nguộc châu
Đào Lan mở miệng chào mời bướm ong
Trêu Ghẹo Miền Trung, Khánh Hòa 8387
Tưởng giếng cạn anh nối sợi dây cụt
Nào hay giếng sâu nên hụt sợi dây
Nếu anh đây không lấy được cô này
Anh chèo ghe ra giữa biển, đợi nước đầy chèo vô.
Trêu Ghẹo Miền Nam, Tiền Giang 4936
Sông Dinh có ba ngọn nguồn
Anh nhớ em băng đèo vượt suối
Nhưng chưa biết đường tìm tới thăm em
Ghé vô chợ Ninh Hoà mua một xâu Nem
Một chai rượu bọt
Để quên nỗi nhớ thương
Trêu Ghẹo Miền Trung, Khánh Hòa 1979
Tấm thân em như con cá gáy dưới sông,
Nhảy lên tam cấp, hoá con rồng cho anh coi!
- Anh đây vốn học trò Tôn Ngộ Không,
Tay cầm cái vợt, giá vũ đằng vân,
Em có hoá thành một trăm con cá gáy,
Đã thoát thân con nào!
Trêu Ghẹo Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 4794
Sau gò có cái vườn tre,
Cách một đám đỗ, vườn mè băng ngang…
Trêu Ghẹo Miền Trung, Phú Yên, 524