Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tục Huyền

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dẫn con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời
Tục Huyền Miền Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre 2847
Trời mưa bong bóng phập phồng (3)
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng
Tục Huyền Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 789
Trời mưa bong bóng phập phồng (2)
Em đi lấy chồng để khổ cho anh
Tục Huyền Đại Chúng 10258
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng
Tục Huyền Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 3318
Tôi lạy ông Cúm bà Co
Ông ở xứ Nghệ ông bò tới đây
Khôn thiêng có mâm cổ này
Ông xơi cho sạch ông rày tôi ra.
Tục Huyền Đại Chúng 5325
Thiếp sắm cho chàng cái tiểu hoa chanh
Đôi đầu chữ thọ xung quanh hoa hồi
Lạy thằng tam tứ lạy chàng ôi
Chàng đà thiệt phận, cho thiếp tôi đi lấy chồng
Tục Huyền Đại Chúng 4266
Nạ dòng vớ được trai tơ (2)
Đêm nằm hí hửng như mơ được vàng.
Tục Huyền Đại Chúng 8561
Nạ dòng lấy được trai tơ
Đêm đêm đú đởn như Ngô được vàng
Tục Huyền Đại Chúng 9354
Gái Thanh Khiết chuyên nghề cải, giá
Trai Sung Tích chuyên nghề kén, dâu
Tục Huyền Miền Trung, Quảng Ngãi 9258
Em ơi! Em ngủ cho lâu,
Để mẹ đi cấy tháng ba mẹ về
Mẹ về bắt ếch lột da
Để nạc phần cha, để xương phần mẹ, để lòng phần em.
Tục Huyền Miền Nam, Tiền Giang 8818
Con quạ nó đứng bên sông,
Nó kêu bớ má lấy chồng bỏ con.
Con quạ nó đứng đầu non,
Nó kêu bớ má thương con trở về.
Tục Huyền Miền Nam, 1507
Con công tố hộ trên rừng
Mẹ ơi lạy mẹ xin đừng bỏ con
Tục Huyền Đại Chúng 9463
Con ơi! con ngủ cho rồi
Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân.
Tục Huyền Miền Nam, An Giang 1726
Con ơi! con ở với bà,
Má đi mần mắm tháng ba má về
Má về có mắm con ăn
Có khô con nướng có em con bồng.
Tục Huyền Miền Nam, An Giang 2935
Con ơi ở lại với bà
Má đi mần mắm tháng ba má về
Má về có cá (mắm) con ăn
Có khô con nướng có em con bồng.
Tục Huyền Miền Nam, Bạc Liêu 830
Con ơi đừng khóc đừng la
Má đi làm mắm tháng ba má về
Má về có mắm con ăn
Có khô con nướng, có em con bồng
Tục Huyền Miền Nam, Vĩnh Long 6903
Áo dài chớ nệ quần thưa
Trai khôn chẳng nệ vợ thừa thế gian.
Tục Huyền Miền Nam, Vĩnh Long 7758
Áo dài chẳng (không) nệ quần thưa
Trai khôn chẳng nệ vợ thừa thế gian.
Tục Huyền Miền Nam, Vĩnh Long 3828