Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Thái Nguyên » Khách sạn Dạ Hương 2

Khách sạn Dạ Hương 2

50 Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3855693/ 3651744

Fax: (0280) 3857515

Website:

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 0