Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Lào Cai » Khách sạn Hàm Rồng Sapa

Khách sạn Hàm Rồng Sapa

Số 1 Hàm Rồng - Thị trấn Sapa - Lào Cai

Điện thoại: (020) 3871251

Fax: (020) 3871289

Website:

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 650,000