nếu muốn đi đến thành công,bạn đừng sợ thất bại va đừng tuyệt vọng khi gặp điều đó.quan trọng là sau mỗi lần thất bại bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công.thông điệp này cho bạn suy nghĩ lại những gì quá khứ bạn đã trãi qua.đừng suy nghỉ thôi,mà hãy làm đi sẽ có kết quả =....tôi biết bạn sẽ làm được @...

Nữ
1989-01-01
Vietnam
Bình Dương
Bình luận Sắp xếp theo