Hạnh phúc mong manh, dễ thành nhưng dễ vỡCuộc sống vô vị, dễ cười nhưng dễ đau.

Nữ
1987-01-01
Vietnam
Bình Dương
Bình luận Sắp xếp theo