DÙ BẠN NGHĨ BẠN CÓ THỂ HAY BẠN NGHĨ BẠN KHÔNG THỂ.BẠN LUÔN LUÔN ĐÚNG http://www.petalia.org/Inspiration/nghiveban.htm

Nam
1984-01-01
Vietnam
TP Đà Nẵng
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

03:17 11-07-2013