Một kẻ thù không phải là ít, một trăm người bạn chưa phải là nhiều.Mong dc làm quen với tất cả các bạn!

Nam
1978-01-01
Vietnam
Bình Dương
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

03:20 11-07-2013