ngoan hiền, tử tế cũng là ta..mà chua ngoa đanh đá, cũng ta nốt.!muốn ta cư xử kiểu gì.. thì hãy xem cách mà Người dùng để tiếp đãi ta..không tin à?? thử đi.! http://www.facebook.com/#!/khoithanhthuong

Nữ
1990-01-01
Vietnam
Quảng Nam
Bình luận Sắp xếp theo