Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Lẽ Sống

Ai muốn lấy phấn dồi mặt
Ai muốn phấn dồi gót chân
Xem: 5559
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tối lửa tắt đèn trắng cũng như đen Lẽ Sống Đại Chúng 9856
Ai có thân thì nấy lo
Ai có bò người ấy giữ
Lẽ Sống Đại Chúng 3844
Ai thân thân với, lọ cầu ai thân Lẽ Sống Đại Chúng 7300
Chết no hơn sống thèm Lẽ Sống Đại Chúng 2211
Ai hỏi mà nói (thì nói) ai gọi mà thưa (thì thưa) Lẽ Sống Đại Chúng 948
Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận Lẽ Sống Đại Chúng 3539
Ai uốn câu cho vừa miệng cá Lẽ Sống Đại Chúng 8668
Ai làm nấy chịu Lẽ Sống Đại Chúng 6524
Ai trông thấy ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 10584
Ai đánh mà khai Lẽ Sống Đại Chúng 1623
Hy vọng hão huyền Lẽ Sống Đại Chúng 6688
Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.
Lẽ Sống Đại Chúng 7703
Ai giàu ba họ ai khó ba đời Lẽ Sống Đại Chúng 1066
Ai nắm tay suốt ngày (thâu ngày) đến tối Lẽ Sống Đại Chúng 1598
Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy
Lẽ Sống Đại Chúng 7852
Ai trồng khoai đất này Lẽ Sống Đại Chúng 8603
Ai bắt được ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 6333
Ấm cật no lòng Lẽ Sống Đại Chúng 1463
Ngồi dưng ăn hoang, Mỏ vàng cũng cạn, Lẽ Sống Miền Nam, An Giang 5823
Âm cực dương hồi Lẽ Sống Đại Chúng 4467