Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Lẽ Sống

Ai nhọ măt người ấy xấu
Xem: 3976
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ai sao mình vậy (ta vậy) Lẽ Sống Đại Chúng 4510
Người dại bảo thủ,
Người khôn thức thời
Lẽ Sống Đại Chúng 7906
Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.
Lẽ Sống Đại Chúng 7703
Ai trồng khoai đất này Lẽ Sống Đại Chúng 8603
Ai khảo mà khai (mà xưng) Lẽ Sống Đại Chúng 2089
Ai muốn lấy phấn dồi mặt
Ai muốn phấn dồi gót chân
Lẽ Sống Đại Chúng 5559
Xin người hiếu tử gắng khuyên (2)
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Phú Ngà, Phú Uất có còn là chi.
Lẽ Sống Miền Trung 6296
Ai từng đo miệng cá mà uốn lưỡi câu Lẽ Sống Đại Chúng 10011
Thế gian giàu bởi chữ cần,
Có mà lười biếng thì thân chẳng còn
Lẽ Sống Miền Nam, An Giang 5352
Ai có thân thì nấy lo
Ai có bò người ấy giữ
Lẽ Sống Đại Chúng 3844
Ai chết trước thì được ấm mồ Lẽ Sống Đại Chúng 2543
Hy vọng hão huyền Lẽ Sống Đại Chúng 6688
Chết no hơn sống thèm Lẽ Sống Đại Chúng 2211
Ai có của mát mặt người ấy Lẽ Sống Đại Chúng 10273
Ai trông thấy ma biết đàn bà ăn bớt (ăn vụng) Lẽ Sống Đại Chúng 6131
Không nên vơ đũa cả nắm Lẽ Sống Miền Nam, 6580
Ai giàu ba họ ai khó ba đời Lẽ Sống Đại Chúng 1066
Tốt xấu rõ ràng, tiền nào của nấy Lẽ Sống Đại Chúng 7536
Ru hời, ru hỡi là ru (2)
Con cá lù đù đánh vảy chặt vi
Lẽ Sống Miền Trung 7061
Ai có qua cầu mới hay Lẽ Sống Đại Chúng 1911