Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Lẽ Sống

Ai uốn câu cho vừa miệng cá
Xem: 8669
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ai chết trước thì được ấm mồ Lẽ Sống Đại Chúng 2543
Ấm cật no lòng Lẽ Sống Đại Chúng 1463
Ăn đọi cơm trắng nhớ đọi cơm lang
Ăn đọi cơm dẻo nhớ nẻo đường đi.
Lẽ Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3187
Ai khảo mà khai (mà xưng) Lẽ Sống Đại Chúng 2090
Vô vật bất sinh Lẽ Sống Đại Chúng 9489
Ai trồng khoai đất này Lẽ Sống Đại Chúng 8603
Hay chi những thói cạnh ngôn
Một lần nhường nhịn, một lần tai qua
Lẽ Sống Đại Chúng 8729
Xứ xứ hữu lộ đáo tràng an Lẽ Sống Đại Chúng 7099
Ai hỏi mà nói (thì nói) ai gọi mà thưa (thì thưa) Lẽ Sống Đại Chúng 948
Muốn ăn thì lăn (phải lăn) vô bếp Lẽ Sống Đại Chúng 1021
Ấm lạnh ngọt bùi Lẽ Sống Đại Chúng 3444
Ai nhọ măt người ấy xấu Lẽ Sống Đại Chúng 3976
Ai có thân người ấy lo Lẽ Sống Đại Chúng 8045
Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.
Lẽ Sống Đại Chúng 7703
Không nên vơ đũa cả nắm Lẽ Sống Miền Nam, 6580
Ai có thân thì nấy lo
Ai có bò người ấy giữ
Lẽ Sống Đại Chúng 3844
Thế gian giàu bởi chữ cần,
Có mà lười biếng thì thân chẳng còn
Lẽ Sống Miền Nam, An Giang 5352
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như bươm bướm đậu rồi lại bay.
Lẽ Sống Đại Chúng 4986
Tốt xấu rõ ràng, tiền nào của nấy Lẽ Sống Đại Chúng 7536
Ai có qua cầu mới hay Lẽ Sống Đại Chúng 1911